دانلود پایان نامه

طول
۵۰۰ متر
برخورد صاعقه و آتش سوزی

۲۰۰۰

۴ نفر کشته و مجروح و هزینه حدود ۱۵۰ میلبون دلار

۵

Fuzhou

چین
پل کابلی ۶ دهنه به طول ۱۰۰۰متر
تصادف سنگین جرثقیل ۱۰۰ تنی

ژوئن
۲۰۰۱

۲۷۰ میلیون دلار

۶

Cape Giradaeu

امریکا
پل فلزی ۴ دهانه خرپایی به طول ۴۵۰ متر
تخریب بر اثر انفجار یک دهانه

ابتدای پاییز
۲۰۰۴

۲۰۰ میلیون دلار

۷

Nourse Band

کانادا
پل فلزی ۴ دهانه خرپایی به طول ۲۵۰ متر
خوردگی اتصالات خرپایی بدلیل قدمت پل

۲۰۰۴

حدود ۱۰۰ میلیون دلار

۸

Mezcala

مکزیک
پل کابلی ۵ دهنه به طول ۶۵۰ متر
برخورد ۲ عدد اتوبوس مدرسه و کامیون حمل نارگیل و آتشسوزی

۱۷
مارس
۲۰۰۷
۱۷ نفر کشته و مجروح و هزینه حدود ۵۱۰ میلبون دلار

۹

پل I-35W

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید