دانلود پایان نامه

گذاران کشورها در تحمیل مسئولیت کیفری به آن ها، دارای اهمیت اساسی است. زیرا برای احراز مجرمیت آن ها، به دلایلی نیاز است که دارای هویت آن ها باشند. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1384، 16)
2. مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت
برای این که هویت افراد واحد و یکتا باشد یعنی منحصراً متعلق به خودشان باشد یکسری علامت ها و نشانه هایی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید