پایان نامه درباره مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص ادامه مطلب…

پایان نامه تکلیف دولت در پیش بینی و پیشگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون

الف) در مرحله اول مقامات صلاحیتدار هر کشور باید تا حد امکان حوادث را پیش بینی و از وقوع آنها جلوگیری نمایند و در صورت لزوم از بیگانگانی که مورد تهدید قرار می گیرند حمایت کند در پیش بینی وقایع باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: الف: مکان (به ادامه مطلب…

فایل پایان نامه مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی

از آنجا که سازمانهای اجرایی کشورها نسبت به سایر ارکان تماس بیشتری با مردم دارند هرنوع عمل خلاف یا بی احتیاطی ویا عدم مراقبت مأموران اجرایی مملکتی نسبت به مقررات حقوق بین الملل موضوع مسئولیت کشورهای متبوع آنها را پیش می آورد. حتی برخی از حقوقدانان و رویه های قضایی ادامه مطلب…

دریافت پایان نامه : مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولتها

نظام بین المللی مبتنی بر مقررات و قواعد مدون و غیرمدون می باشد، عرف، قرارداد و نیز قواعد آمره، حقوق و تکالیف دولتها را مشخص می کنند بنابراین تعهدات موصوف از قبل برای دولتها وجود دارد و چنانچه دولتها از هریک از آنها تخلف ورزند به موجب طرح مسئولیت دارند، ادامه مطلب…

نگارش پایان نامه درباره : مسئولیت بین المللی – حقوق بین الملل

بند اول- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی ادامه مطلب…

پایان نامه استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد

به طوری که دیدیم کارهای خلاف حقوق بین الملل افراد عادی به خودی خود موجب مسئولیت دولت نیستند و اعما آنها را نمی توان به دولت نسبت داد.اما این گفته، بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند و در شرأیطی ممکن ادامه مطلب…

انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی

گفتار اول- رویه قضایی بین المللی بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با  فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود ادامه مطلب…

دریافت پایان نامه : نظریات مربوط به انتساب عمل فرد به دولت و تحولات آن

در خصوصی این بحث تا کنون سه نظریه، توسط علمای حقوق بین الملل، مطرح شده است. بند اول: نظریه مسئولیت جمعی براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند ادامه مطلب…

فایل پژوهشی : مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت

قبل از هرچیز لازم است ابتدا به این مسائل بپردازیم که منظور از اشخاص خصوصی یا عادی در این بحث چه کسانی هستند و کدام یک از اعمال آنها تحت الشمول این بحث قرار می گیرد. مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها اشخاص عادی یا خصوصی عبارتند از کسانی ادامه مطلب…

راهنمای پایان نامه در مورد شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی ادامه مطلب…