Archives

now browsing by author

 

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید رزوه با روش رولنیگ در کشور به شمار می ­آید. عمده فعالیت این مجموعه در زمینه تولید انواع استاد بولت، انکر بولت، پیچ، مهره، واشر، و اجزاء قیدوبستی می­ باشد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد پیچ و مهره و عدم توجیه اقتصادی در زمینه تولید اقلام کم مصرف در داخل کشور، تامین نیاز مشتریان برای این گونه درخواست­ها از سال 1385 هدف گذاری شد. درحال حاضر این مجموعه قادر به تولید و تامین انواع پیچ و مهره از سایز 2mm الی 120mm و یا  (1/16 الی  “4 ) می­باشد.

کنترل کیفی محصولات تولیدی در صنایع پیچ و مهره پایا

تمامی فرآیند تولید و یا تامین در مجموعه پایا توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی بازرسی شده تا از انطباق محصول با استاندارد مربوطه اطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان خاطر مشتریان، قطعات قبل از تحویل، توسط خریدار یا بازرس شخص ثالث نمونه گیری شده و جهت انجام تستهای مربوطه به آزمایشگاه­ های معتبر کشور نظیر آزمایشگاه متالورژی رازی، امیر کبیر، و یا شریف  ارسال می­ گردد.

صنایع پیچ و مهره پایا با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره همواره تلاش نموده تا با بکارگیری تیم فنی مهندسی مجرب و تولید با کیفیت  میزان رضایت مشتریان خود را افزایش دهد.

اطلاعات فنی درباره پیچ و مهره ها را می توانید از طریق لینک های زیر ببینید

واشر

واشر تخت DIN 125

واشر فنری DIN 127

واشر بشقابی DIN 6796

واشر دیسکی DIN 2093

 

مقاله دانلود b (501)

5-1) فرضیه ها تحقیق12
6-1( اهداف تحقیق12
1-6-1) اهداف علمی تحقیق12
2-6-1) اهداف کاربردی تحقیق13
7-1( اهمیت تحقیق14
7-1) حدود مطالعاتی16
8-1) واژه های کلیدی تحقیق16
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2) مقدمه20
2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی22
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی24
4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی26
1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)27
2-4-2 ) مدل روابط30
3-4-2) مدل پیوندی36
5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی37
6-2) مبانی نظری حاکمیت شرکتی39
1-6-2) تئوری نمایندگی :39
2-6-2) تئوری ذینفعان :41
3-6-2) تئوری هزینه معاملات:45
7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟46
8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی:46
9-2)? جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت48
10-2) ترکیب مدیران شرکت49
11-2) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت49
12-2) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل52
13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف53
1-13-2) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران53
2-13-2) آموزش مدیران54
3-13-2) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت54
14-2) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران56
15-2) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره57
16-2) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس57
17-2)سرمایه گذاران نهادی:58
1-17-2) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی59
2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران60
3-17-2) سهامداران نهادی و گزارش کادبری61
2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی62
19-2) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی63
20-2)حاکمیت شرکتی در ایران65
21-2) سیاست تقسیم سود67
22-2) عوامل موثر بر تقسیم سود68
23-2)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود69
1-23-2) تئوری?پرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده:69
2-23-2) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر:70
3-23-2) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز:70
4-23-2) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می :71
24-2) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها71
25-2) خط مشی های تقسیم سود:71
26-2) اشکال مختلف پرداخت سود سهام72
1-26-2) سود سهام نقدی:72
2-26-2) سود غیر نقدی سهام:73
3-26-2) سود سهمی یا سهام جایزه:73
4-26-2) سود تصفیه:73
5-26-2) سود تعهد شده:73
27-2) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی74
28-2)پیشینه تحقیق75
1-28-2) تحقیقات خارج از ایران75
2-28-2) تحقیقات در کشور ایران77
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه81

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3) روش تحقیق81
3-3) جامعه آماری82
4-3)مدل مفهومی تحقیق83
5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق84
6-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4) مقدمه‏89
2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها89
1-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی90
2-2-4 )منطق آزمون فرضیه90
3-2-4 )معیار آزمون91
4-4-4) ضریب تعیینR2 :91
5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون :92
6-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی :92
7-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs :94
3- ?) آمار توصیفی94
4-4) آزمون فرضیه ها96
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها96
2-4-4) ارزیابی?عملکرد?پیش?بینی97
3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول :98
4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم :110
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه125
2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها125
3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق130
4-5 )پیشنهادها130
1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق130
2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی131
5-5 )محدودیت های تحقیق131
پیوست ها
پیوست الف :جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری134
منابع و ماخذ
منابع فارسی:139
منابع لاتین:141
فهرست منابع اینترنتی142
چکیده انگلیسی:143
جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود9
جدول ?-? خلاصه آمارههای توصیفی95
جدول 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها96
جدول ?-? مقادیر?آماره?ها?ی?ارزیابی?قدرت?پیش بینی?برای?مدل97
جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول)99
جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول)102
جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول)104
جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول)107
جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول109
جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم)112
جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم)114
جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم)117
جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم)119
جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم121
جدول 14-4 خلاصه نتایج123

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق83
چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل : میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل1 استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .
مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. ا ین موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .
2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی در?ابتدای دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلات?مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است? بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی?از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی?از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،?تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیده?و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر?روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست?یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.
3-1( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ? ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ? به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران2 ،2003 اعتقاد دارند که ? هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ? پاسخگو ? مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ? کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ? توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال 2002 و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود3 ? تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است ? و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ? سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ? معمای تقسیم سود ? در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،1986 ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است . ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند) . برای مثال، سیسکو 4 و مایکروسافت5 گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت6 و جنرال الکتریک7 ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، 2008، ص133)8.
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
4-1) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر9 ،2008 فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند . لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران10،2000 مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است . بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .
جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سالمحقق/محققانمتغیرهای مورد مطالعهیافته های پژوهش2006جیراپورن و نینگقدرت صاحبان سهامهرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،2006 ، 34-1)11 2008چن و چانگجریان نقد شرکت وحاکمیت شرکتشرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، 2007 ،ص7-1)12 .2008هرفورد، مانسی و ماکسولمعیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلیشرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، 2008 ،ص555-535)13 .
2004میتونسطح حاکمیت شرکتیشرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، 2004 ، ص 426-409)14 .2007کوالسکی، استتسیاک،تالاوراعوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتیشرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، 2007 ، 35-1)15 .2010سیلوا و للساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمیاختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .2007زنجیردار و موسویسازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سودوجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .2008ساسان مهرانی و بهروز باقریجریان های نقد آزاد و سهامداران نهادیبین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد2008داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدرسهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سودمیزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند2006حساس یگانه و یزدانیاندرصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلیزمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید2006مشایخ و اسماعیلیترکیب هیئت مدیرهتعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد
5-1) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی1: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی 2: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی3: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی4: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی1: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی2: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی3: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی4: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
6-1( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :
1-6-1) اهداف علمی تحقیق
1- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
2- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
3- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .
2-6-1) اهداف کاربردی تحقیق
1. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
2. از طریق تقسیم سود? سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
3. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
4. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
5. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
1- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
2- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
3- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
4- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
5- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .
7-1( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران16 ،2004در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد . حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به 1- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . 2- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی17 ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی18، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود :
1) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
2) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است .
3) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و … ) ؛ پر رنگ تر شده است .
4) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
5) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
6) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.
7-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1387 است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .
8-1) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه،1385، ص34)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،?1385ص26)1 .

منابع تحقیق b (500)

2-2-5-4-1- ارگوت………………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-5-4-2- لولیترمها……………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-6- حدود مجاز آلودگی به مایکوتوکسینها……………………………………………………………………………..20
2-3- آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-3-1- انواع آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………27
2-3-1-1- آفلاتوکسین 1B ………………………………………………………………………………………………………………….27
2-3-1-2- آفلاتوکسین 1G……………………………………………………………………………………………………………………27
2-3-1-3- آفلاتوکسینهای 2B و 2G ………………………………………………………………………………………… 28
2-3-1-4- آفلاتوکسینهای 1M و 2M …………………………………………………………………………………………28
2-3-2- عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………..29
2-3-2-1- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-2-2- رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2-3- فعالیت آبی………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2-4- محیط کشت و سوبسترا………………………………………………………………………………………………30
2-4- پسته…………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-4-1- موطن اصلی و قدمت درخت پسته……………………………………………………………………………………31
2-4-2- نام پسته………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-3- پراکنش جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………….32
2-4-4- شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-5- مشخصات گیاه شناسی درخت پسته…………………………………………………………………………………33
2-4-6- ارقام پسته……………………………………………………………………………………………………………………..34
2-4-6-1- پسته رقم اکبری………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-6-2- پسته رقم کله قوچی……………………………………………………………………………………………………34
2-4-6-3- پسته رقم بادامی…………………………………………………………………………………………………………35
2-4-6-4- پسته رقم احمد آقایی………………………………………………………………………………………………….35
2-4-6-5- پسته رقم اوحدی……………………………………………………………………………………………………….35
2-4-6-6- پسته رقم ممتاز…………………………………………………………………………………………………………..35
2-4-6-7- پسته رقم سفید پسته نوق…………………………………………………………………………………………….35
2-4-6-8- پسته رقم خنجری دامغان…………………………………………………………………………………………….35
2-4-6-9- پسته رقم شاهپسند دامغان……………………………………………………………………………………………36
2-4-7- بیماریهای مهم درختان پسته…………………………………………………………………………………………..36
2-4-7-1- بیماری گموز (انگومک) پسته………………………………………………………………………………………36
2-4-7-2- بیماری خشکیدگی شاخههای پسته……………………………………………………………………………….37
2-4-7-3- نماتد مولد غده ریشه پسته…………………………………………………………………………………………..37
2-4-7-4- بیماری لکه برگی……………………………………………………………………………………………………….38
2-4-7-5- بیماری ماسوی پسته……………………………………………………………………………………………………38
2-4-7-6- کپکهای توکسین زا…………………………………………………………………………………………………..38
2-4-8- آفات درختان پسته………………………………………………………………………………………………………….39
2-4-9- علفهای هرز عمده باغات پسته………………………………………………………………………………………39
2-4-10- عوامل موثر بر تولید آفلاتوکسین در پسته………………………………………………………………………..39
2-4-11- توصیههای فنی برای کاهش میزان آفلاتوکسین در مراحل مختلف تولید، فراوری و انبارداری پسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-4-11-1- مرحله داشت…………………………………………………………………………………………………………..40
2-4-11-2- مرحله برداشت………………………………………………………………………………………………………..41
2-4-11-3- مرحله فراوری…………………………………………………………………………………………………………42
2-4-11-4- مرحله انبارداری……………………………………………………………………………………………………….43
2-4-12- ارزش غذایی و دارویی پسته………………………………………………………………………………………….43
2-4-12-1- خواص مغز پسته……………………………………………………………………………………………………..43
2-4-12-2- خواص برگ و پوست درخت پسته…………………………………………………………………………….44
2-4-12-3- خواص پوست سبز پسته…………………………………………………………………………………………..44
2-4-12-4- خواص پوست سفید پسته…………………………………………………………………………………………44
2-4-13- مضرات پسته……………………………………………………………………………………………………………….45
2-4-14- اکولوژی تولید سم آفلاتوکسین در پسته………………………………………………………………………….46
2-4-15- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته……………………………………………………………………………………47
2-4-15-1- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته در ایران……………………………………………………………………47
2-4-15-2- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته در کشورهای مختلف………………………………………………..47
2-5- شهرستان دامغان…………………………………………………………………………………………………………………49
2-5-1- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………49
2-5-2- شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..49
2-5-3- وضعیت خاک………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-4- پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-5- بادها……………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-6- کروماتوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………….51
2-6-1- تعریف کروماتوگرافی……………………………………………………………………………………………………..52
2-6-2- روشهای کروماتوگرافی………………………………………………………………………………………………….52
2-6-3- مزیت روشهای کروماتوگرافی………………………………………………………………………………………..52
2-6-4- انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی………………………………………………………………………………….53
2-6-5- انواع کروماتوگرافی…………………………………………………………………………………………………………53
2-6-5-1- کروماتوگرافی جذب سطحی……………………………………………………………………………………….54
2-6-5-2- کروماتوگرافی تبادل یونی…………………………………………………………………………………………….55
2-6-3- کروماتوگرافی ژلی………………………………………………………………………………………………………….57
2-6-4- کروماتوگرافی تقسیمی…………………………………………………………………………………………………….58
2-6-5- کروماتوگرافی کاغذی……………………………………………………………………………………………………..59
2-6-6- کروماتوگرافی ستون مویین………………………………………………………………………………………………62
2-6-7- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا………………………………………………………………………………………64
2-6-7-1- کاربردهای HPLC …………………………………………………………………………………………………….64
2-6-7-2- اجزا و قسمتهای مختلف دستگاه HPLC …………………………………………………………………..65
2-6-7-3- تفاوت HPLC با GC ……………………………………………………………………………………………………….70
2-7- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل سوم: مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………79
3-1- مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………79
3-1-1- مواد آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………79
3-1-2- وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….80
3-2- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-2-1- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………82
3-2-2- آسیاب کردن نمونه…………………………………………………………………………………………………………82
3-2-3- آماده سازی نمونه…………………………………………………………………………………………………………..82
3-2-4- رقت سازی……………………………………………………………………………………………………………………82
3-2-5- کشت……………………………………………………………………………………………………………………………83
3-2-6- جداسازی………………………………………………………………………………………………………………………83
3-2-7- اسلاید کالچر…………………………………………………………………………………………………………………83
3-2-8- رنگ آمیزی……………………………………………………………………………………………………………………84
3-2-9- تهیه بافر فسفات سالین……………………………………………………………………………………………………84
3-2-10- تهیه محلول استاندارد کاری آفلاتوکسینها………………………………………………………………………84
3-2-11- تهیه محلول استاندارد کالیبراسیون…………………………………………………………………………………..85
3-2-12- تهیه فاز متحرک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا………………………………………………….86
3-2-13- تهیه حلال شست و شوی دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………….86
3-2-14- آماده سازی نمونه برای انجام کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………………..86
3-2-15- آماده کردن ستون ایمونوافینیتی و عبور عصاره از آن………………………………………………………..86
3-2-16- تزریق، جداسازی، تشخیص و تعیین مقدار………………………………………………………………………87
فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….89
4-1- قارچهای رشد یافته…………………………………………………………………………………………………………….89
4-1-1- مشاهدات ماکروسکوپی کلونی…………………………………………………………………………………………89
4-1-2- مشاهدات میکروسکوپی کلونی………………………………………………………………………………………..90
4-2- میزان سم آفلاتوکسین در نمونهها…………………………………………………………………………………………93
فصل پنجم: بحث………………………………………………………………………………………………………………………109
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………115
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- انواع قارچهای تولید کننده آفلاتوکسین…………………………………………………………………21
جدول 2-2- عوامل موثر بر تولید آفلاتوکسین………………………………………………………………………….30
جدول 2-3- میزان مواد تشکیل دهنده در 100 گرم پسته……………………………………………………………45
جدول 2-4- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته در کشورهای مختلف…………………………………………..48
جدول 2-5- مقایسه حوزه کارکرد، محدودیتها و امتیازات سیستم GC و HPLC ………………………71
جدول 3-1- راهنمای آماده سازی محلولهای استاندارد کالیبراسیون……………………………………………85
جدول 4-1- مناطق دارای آفلاتوکسین…………………………………………………………………………………….98
جدول 4-2- میزان سم آفلاتوکسین 1 B ………………………………………………………………………………….99
جدول 4-3- مجموع آفلاتوکسینهای B و G …………………………………………………………………………101
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- درصد قارچهای مشاهده شده…………………………………………………………………………………….89
نمودار 4-2- درصد آسپرژیلوسهای جدا شده……………………………………………………………………………….91
نمودار 4-3- درصد نمونههای دارای آفلاتوکسین و فاقد آفلاتوکسین………………………………………………..93
نمودار 4-4- فراوانی آلودگی پسته مناطق مختلف شهرستان دامغان به آفلاتوکسین 1 B ……………………….94
نمودار 4-5- فراوانی آلودگی پسته مناطق مختلف شهرستان دامغان به آفلاتوکسین 2 B ……………………….95
نمودار 4-6- فراوانی آلودگی پسته مناطق مختلف شهرستان دامغان به آفلاتوکسین 1 G ……………………….95
نمودار 4-7- فراوانی آلودگی پسته مناطق مختلف شهرستان دامغان به آفلاتوکسین 2 G ……………………….96
نمودار 4-8- کروماتوگرامهای استاندارد کالیبراسیون………………………………………………………………………104
نمودار 4-9- کروماتوگرامهای نمونههای دارای آفلاتوکسین……………………………………………………………108
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1- آرایش دستگاه اسپورزایی برخی آسپرژیلوسها………………………………………………………………22
شکل 2-2- ساختار شیمیایی آفلاتوکسینهای 1B ،2B ،1G ، 2G ،1M و 2M ……………………………………29
شکل 3-1- محل نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………82
شکل 3-2- پلیت اسلاید کالچر…………………………………………………………………………………………………….84
شکل 3-3- ستون ایمونوافینیتی…………………………………………………………………………………………………….87
شکل 3-4- دستگاه HPLC …………………………………………………………………………………………………………88
شکل 4-1- تصاویر ماکروسکوپی آسپرژیلوسهای جدا شده…………………………………………………………….92
شکل 4-2- تصاویر میکروسکوپی آسپرژیلوسهای جدا شده……………………………………………………………92
چکیده
هدف: پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران است. از این رو آلودگی آن به قارچهای تولید کننده آفلاتوکسین میتواند از عوامل خطرناک برای سلامت و اقتصاد جامعه باشد. لذا در بررسی حاضر پستههای کشت شده در شهرستان دامغان از نظر حضور قارچ آسپرژیلوس ومیزان آفلاتوکسین مورد بررسی قرار گرفت.
روش: تعداد 60 نمونه پسته به صورت تصادفی از باغات زیر کشت پسته شهرستان دامغان جمع آوری گردید. برای جداسازی و شناسایی آسپرژیلوس، نمونههای تهیه شده در دمای اتاق خشک گردید و سپس توسط آسیاب خانگی که از قبل توسط فرمالین 10? ضد عفونی شده بود آسیاب شد. نمونههای آسیاب شده پس از تهیه رقت در محیط سابورو دکستروز آگار به روش پور پلیت کشت داده شد و در حرارت 27 درجه سانتی گراد به مدت 5 روز گرمخانه گذاری شد. در پایان این مدت پلیتها از نظر رشد قارچی مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور مشاهده میکروسکوپی، اسلاید کالچر انجام شد. در نهایت نمونههایی که دارای آسپرژیلوس بودند جدا شد و برای تشخیص و تعیین میزان آفلاتوکسین این نمونهها از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده گردید.
نتایج: 6/51 درصد کل نمونههای جمع آوری شده دارای قارچ آسپرژیلوس بودند که از این مقدار 58? مربوط به گونه پارازیتیکوس، 8/25? مربوط به گونه فومیگاتوس، 7/9? مربوط به گونه فلاووس و 5/6? مربوط به گونه نایجر بودند. از بین 31 نمونهای که دارای قارچ آسپرژیلوس بودند و به دستگاه HPLC تزریق شدند، 16 نمونه سم را نشان دادند یعنی 6/26 درصد کل نمونهها دارای آفلاتوکسین بودند. با توجه به محاسبات انجام شده میزان سم آفلاتوکسین 1B درنمونه وامرزان 1 برابر باppb 93/243 و در نمونه ورکیان 1 برابر با ppb 39/222 بود که بسیار بالاتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران (ppb 5) بودند. میزان آفلاتوکسین 1B نمونه برم 3 با مقدار ppb 982/3 در حد مجاز و سایر نمونهها کمتر از حد مجاز بودند. در مورد میزان مجموع سموم آفلاتوکسین در نمونهها باید گفت که نمونه وامرزان 1 برابر با ppb 36/255 و نمونه ورکیان 1 برابر با ppb 85/230 بود که بسیار بالاتر از حد مجاز ایران (ppb 15) بودند. میزان مجموع سموم آفلاتوکسین در نمونه برم 3 با مقدار ppb 811/4 در حد مجاز و سایر نمونهها کمتر از حد مجاز بودند.
کلمات کلیدی: پسته، آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، دامغان، HPLC
فصل1
مقدمه (اهداف تحقیق)
پسته، میوه باستانی و با ارزش از گروه مغزها، در میان خشکبار به سلطان مغزها شهره است. ارزش غذایی، خوشمزگی، راحتی هضم، کالری بالا، ویتامینها و مواد معدنی مناسب از ویژگیهایی است که پسته را در میان سایر مغزها برتر مینمایاند. بیش از 50 درصد کل محصول پسته جهان با متوسط سالیانه 235 هزار تن در سال متعلق به ایران است که ضایعات آن بالغ بر 60 هزار تن است. صادرات پسته فقط از نوع خندان و تولید خلال پسته بوده و پستههای درجه 3 و 4 و دهان بست حتی در داخل کشور بازار کمتری دارند، با وجود آنکه 5/6? کل تولید پسته کشور، حدود 15000 تن در سال، پستههای دهان بست است که هیچگونه عملیات بهینه سازی و تولید محصولات فرعی جدید برای این نوع پسته انجام نشده است، از طرفی خواص تغذیهای این قبیل پستهها از انواع مرغوب آن کمتر نیست و میتوان با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته ارزش این نوع محصول را تا چند برابر افزایش داد.
قارچهای گروه آسپرژیلوس فلاووس از مهمترین گونههای این جنس میباشد که قادرند بر روی طیف وسیعی از محصولات غذایی تولید متابولیتهای ثانویه تحت عنوان آفلاتوکسین نمایند، این ترکیبات بسیار سمی و سرطانزا هستند. این موارد همواره سلامت بشر را تهدید کرده و موجب مرگ و میر انسانها و حیوانات میشود (محمدی مقدم،1390). از زمان کشف آفلاتوکسین در دهه 1960، آسپرژیلوس فلاووس به عنوان متداول ترین قارچ آلوده کننده مواد غذایی در منابع علمی همواره ذکر گردیده است، که نشانگر اهمیت اقتصادی این قارچ میباشد. این قارچ تمایل ویژهای برای آلودگی دانههای آجیلی و روغنی و غلات از خود نشان میدهد. بادام زمینی، ذرت، گندم، برنج، پسته و بادام از عمده ترین محصولاتی هستند که توسط این قارچ مورد تهاجم قرار میگیرند.
ارزش اقتصادی حاصل از صادرات پسته در ایران بیش از یک میلیارد دلار در سال میباشد که دومین محصول صادراتی غیر نفتی بعد از فرش محسوب میشود که این خود گواه بر اهمیت فوق العاده این محصول است که نیاز مبرم به بهینه سازی بیشتر محصول در سطح جهانی دارد.
تاکنون 18 نوع آفلاتوکسین شناسایی شده است که از میان آنها 1B،2B،1G،2G،1M و2M مهمترند. آفلاتوکسینها یک گروه ساختاری میباشند که جزء متابولیتهای ثانویه به شمار میروند (حسینینیا،1385). تحقیقات حول موضوع آلودگی به آفلاتوکسین ابتدا در خصوص قارچ شناسی پس از برداشت، بیماری شناسی و سم شناسی متمرکز گردید. هرچند که در اواسط دهه 1970 آلودگی به آفلاتوکسین در مرحله پیش از برداشت در محصول ذرت در ایالات متحده و هندوستان کشف شد و در دهه حاضر، آفلاتوکسین به خاطر آن که ذرت دانهای، بادام زمینی، مغزهای درختی و تخم کتان را پیش از برداشت آلوده میکند مورد توجه قرار گرفته و به شکل مشکلی حاد درآمده است، در حال حاضر، بالغ بر 50 کشور محصولات غذایی انسان و خوراک دام را از لحاظ بروز آلودگی به مایکوتوکسینها به ویژه آفلاتوکسین تحت نظارت دارند و به طور معمول، مقررات خاصی در مورد مواد خام و فراوری شده اعمال میگردد.
امروزه آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسینها یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت جامعه جهانی بوده و کشورهای مختلف با توجه به خطرات جدی مایکوتوکسینها، مقررات ویژهای برای تولید، مصرف و واردات مواد غذایی تنظیم نمودهاند و اکثر کشورها حساسیت ویژهای نسبت به آلودگی مواد غذایی به قارچهای جنس آسپرژیلوس و آفلاتوکسین حاصل از آن دارند (علامه و رزاقی،1381). از سال 1971 که بخشی از پسته صادراتی ایران و ترکیه به دلیل آلودگی در آمریکا توقیف شد، آفلاتوکسین اهمیت زیادی در محصولات خشکباری ایران پیدا کرد. پس از برگشت محموله پسته صادر شده به آمریکا به دلیل آلودگی به آفلاتوکسین این مسئله در مراکز تحقیقاتی کشور مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، جنبههای مختلف موضوع آلودگی پسته به قارچ آسپرژیلوس و آفلاتوکسین باید به طور جدا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
از آنجایی که شهرستان دامغان یکی از مراکز مهم پرورش پسته در ایران میباشد، توجه به میزان آفلاتوکسین بر اساس استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در پستههای این شهرستان ضروری است. به همین دلیل مطالعه و تحقیق ما در این پروژه بر این اساس واقع شده است. همچنین به علت وزن مولکولی پایین آفلاتوکسینها، شناسایی آنها به روش HPLC انجام گرفته است.

فصل2
کلیات (سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1- معرفی عمومی قارچها
قارچها یکی از موجودات زندهای هستند که از سالها قبل مورد شناسایی قرار گرفتهاند و در دیوارهای معابد فراعنه مصر نظیرآمنمهات1 نقشههایی از قارچها وجود دارد و قدمت آن به دوره کونیفر میرسد. طبقه بندی قارچها به وسیله یونانیها صورت گرفت (Bullerman et al., 1984). قارچها موجودات هتروتروف هستند و با جذب مواد مغذی محلول تغذیه میکنند و با وجود اینکه برخی از قارچها میتوانند مواد نامحلول پیچیده نظیر لیگنوسلولز را متابولیزه کنند اما این مواد باید با ترشح آنزیمهای مناسب خارج سلولی مورد تجزیه قرار گیرند. تعدادی از قارچها به صورت انگلی بر روی حیوانات، گیاهان و سایر قارچها زندگی میکنند و برخی از این ارتباطات انگلی بسیار پیچیده و حتی اجباری است (Moulds, 1979a). در سال 1800 قارچ‌هایی که بر روی مواد غذایی ایجاد آلودگی مینمودند مورد شناسایی قرار گرفتند (خراسانی، 1377). در دهه 1960 میلادی مشخص گردید که متابولیتهای برخی از انواع قارچهای رایج در مواد غذایی مسئول بیماری و مرگ دامها است. در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که متابولیتهای سمی قارچها مسئول بسیاری از اپیدمیها در جوامع انسانی و دامی به ویژه در دوران اخیر بوده اند (Hedayati and Mohammadpour, 2005). سموم تولید شده توسط قارچها به نام مایکوتوکسین شناخته میشوند و بر اساس یک توافق عمومی این نام معمولا محدود به قارچهای موجود در مواد غذایی و خوراک حیوانات میشود به استثناء سمومی که توسط بازیدومیستها از قبیل قارچهای گوشتی تولید میشوند (شرافتی، 1387).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2- مایکوتوکسین
واژه مایکوتوکسین از لغت یونانی مایکس2 به معنی قارچ و لغت لاتین توکسیکوم3 به معنای سم مشتق شده است که نامی رایج برای معر فی کردن گروهی از ترکیبات تولید شده به وسیله نژادهای به خصوصی از قارچ‌ها است که برای انسان، دام وگیاه بیماری زا بوده و خطر نابودی و مرگ را به همراه دارد ((Trial F,1998 . در قارچها و سایر میکروارگانیسمها متابولیتهای اولیه (مثل اسیدآمینه، استات و پیروات و …) ترکیباتی هستند که جهت رشد وتکثیر ضروری هستند. مایکوتوکسینها به عنوان محصولات متابولیکی ثانویه شناخته می شوند. متابولیتهای ثانویه در انتهای فاز لگاریتمی رشد میکروارگانیسم تشکیل میشوند (FOODS, 1979) به طور کلی این ترکیبات هنگامی تشکیل میشوند که مقادیر زیادی از پیش سازهای متابولیکی اولیه تجمــع مییابند. این مواد نقش خاصی در متابولیسم طبیعی و رشد قارچ ندارد و به طور معمول البته نه کاملا انحصاری توسط قارچهای درحال رشد تولید میشوند (Hedayati and Mohammadpour, 2005, Arrus et al., 2005). مایکوتوکسینها در دانه غلات و علوفه، قبل از برداشت، هنگام برداشت و بعد از برداشت در شرایط آب و هوایی مختلف تولید میشوند (Berghofer et al., 2003).
2-2-1- ساختار
این مواد معمولا دارای مولکولهای متفاوتی هستند، از ساختمانهای شامل یک حلقه هترو سیکلیک با وزن مولکولی کمتر از 50 دالتون تا گروههایی از حلقههای نامتجانس با وزن مولکولی بیش از 500 دالتون تشکیل شدهاند (Johanning et al., 1996).
2-2-2- طبقه بندی
گرچه مایکوتوکسین‌ها منشا قارچی دارند، ولی به تمام ترکیبات سمی تولید شده توسط قارچها مایکوتوکسین نمیگویند. ارگان هدف و غلظت متابولیت تولید شده مهم می‌باشد. محصولات قارچی که اساسا برای باکتری‌ها سمی می‌باشند (مثل پنی‌سیلین) را آنتیبیوتیک می‌نامند. به ترکیبات قارچی که برای گیاهان سمی هستند فیتوتوکسین گویند. مایکوتوکسین‌ها متابولیت‌های قارچی می‌باشند که در غلظت پایین برای مهره داران سمی می‌باشند، بنابراین دیگر متابولیت‌های قارچی با وزن مولکولی پایین مثل اتانول که در غلظت بالا برای انسان و سایر جانوران سمی هستند، مایکوتوکسین نمیباشند. همچنین سموم قارچ‌های پایه دار کلاهک دار که می‌توانند سبب بیماری و حتی مرگ انسان شوند، به طور دلخواه و توافقی خارج از بحث سموم قارچی بررسی می‌شوند. مسمومیت با این دسته از قارچ‌ها بیشتر در افراد تازه کاری رخ می‌دهد که آنها را در جنگل‌ها یا سایر نقاط جمع آوری می‌کنند و به اشتباه به جای قارچ‌های خوراکی می‌خورند. تعریف سموم قارچی و دسته بندی آنها بحث برانگیز و مشکل است. به دلیل ساختار شیمیایی خاص و منشا طبیعی و اثرات بیولوژیکی متنوع آنها و همچنین تعداد زیاد گونه‌های قارچی مولد این سموم، دسته بندی این قارچ‌ها بر اساس ارگان هدف انجام می‌گیرد، بنابراین آنها را به انواع هپاتوتوکسین (اثر روی کبد)، نفروتوکسین (اثر روی کلیه)، نوروتوکسین (اثر روی سیستم عصبی) و ایمونوتوکسین (اثر روی سیستم ایمنی) تقسیم بندی میکنند. زیستشناسان سلولی آنها را در چهار گروه ایجاد کننده نقایص مادرزادی در جنین، ایجاد کننده جهش، سرطانزا و حساسیتزا قرار میدهند. شیمیدان‌ها تلاش می‌کنند تا آنها را بر اساس ساختار شیمیایی، در گروههایی مثل لاکتون‌ها و کومارین‌ها قرار دهند. بیوشیمیدان‌ها طبق منشا بیوسنتزی، آنها را در گروه‌های پلی کتیدها و مشتق از آمینواسیدها قرار میدهند، درحالی که قارچ شناسان این سموم را تنها بر اساس منشا آنها می‌شناسند، مثل سموم ناشی از آسپرژیلوس4 یا سموم ناشی از پنی سیلیوم5. هیچ کدام از این دسته بندی‌ها کامل و مطلوب نیستند، چرا که یک سم قارچی ممکن است در گروه‌های متفاوتی قرار گیرد، مثلا آفلاتوکسین یک سم هپاتوتوکسیک، جهشزا، سرطانزا، پلی کتید و تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس می‌باشد (Smith and Moss, 1985).
2-2-3- اثرات
اگر غلات در شرایط آب و هوایی معتدل، نیمه معتدل و استوایی تولید شوند، اگر در فصل برداشت، رطوبت زیاد و بارندگی وجود داشته باشد احتمال آلودگی غلات با قارچ وجود دارد. مایکوتوکسینها معمولا در اجزای ماده خوراکی مانند ذرت، سورگوم، جو، گندم، کنجاله پنبه و بادام زمینی دیده شده است. در حیوانات مزرعهای، مایکوتوکسینها اثرات منفی روی مصرف خوراک، عملکرد حیوان، میزان رشد و سیستم ایمنی دارند. نشخوارکنندگان معمولا مقاومت بیشتری به علت توانایی سم زدایی میکروارگانیسمهای شکمبه نسبت به غیر نشخوارکنندگان به خوراک آلوده به مایکوتوکسین دارند. مشکل مایکوتوکسینها فقط در خوراک حیوان یا کاهش عملکرد دام و طیور نیست بلکه در گوشت و شیر و تخم مرغ هم وجود دارد که میتواند برای سلامت انسان تهدید آمیز باشد (FOODS, 1979).
2-2-4- مایکوتوکسیکوزیس
به مسمومیت قارچی که توسط خوردن ماده غذایی آلوده به توکسینهای قارچی ایجاد میشود مایکوتوکسیکوزیس6 گفته میشود (یخدانی، 1378، ابوسعیدی، 1375، اولسن، 1378، Gürbay et al., 2006, Gowda et al., 2009). متابولیتهای سمی قارچها یا مایکوتوکسینها مسئول بسیاری از اپیدمیها در جوامع انسانی و دامی به ویژه در دوران اخیر بودهاند. قدیمیترین مسمومیت قارچی شناخته شده ارگوتیسم است که موجب مرگ صدها هزار نفر در اروپا طی هزاره گذشته میلادی گردید. مسمویت غذایی آلئوکیا7 موجب مرگ حداقل صدهزار نفر از مردم روسیه طی سالهای 1948-1942 گردید. استاکی بوتریوتوکسیکوزیس8 در دهه 1930 موجب مرگ دهها هزار اسب در اتحاد جماهیر شوروی گردید و آفلاتوکسیکوز در سال 1960 موجب مرگ صد هزار قطعه جوجه بوقلمون در انگلستان شد و از آن تاریخ به بعد موجب بیماری و تلفات فراوانی در سایر دامها و احتمالا انسان گردیده است (Gowda et al., 2009). اما پیدایش دانش مایکوتوکسیکوزیس مربوط به سال 1961 همزمان با ارائه گزارشی از مرگ ومیر صد هزار جوجه بوقلمون در انگلستان و شناسایی آفلاتوکسین است. در میان مایکوتوکسینها آفلاتوکسین9 بیشترین درصد سمیت را دارد (µg/kg 5/0=50 LD) و خطرات قابل ملاحظهای برای انسان، دام و طیور به همراه دارد (ابوسعیدی، 1375،میردامادیها، 1377، یخدانی، 1378). افزایش نگرانی درباره سطوح مایکوتوکسین در غذای انسان هم با منشا گیاهی و هم دامی وجود دارد (FOODS, 1979, Moulds, 1979a, Moulds, 1979b). مایکوتوکسینها چهار نوع اصلی از مسمومیت را موجب میشوند که عبارتند از مسمومیت حاد، مسمومیت مزمن، خاصیت جهش زایی و ناقص الخلقه زایی. اصلی ترین اثر شرح داده شده برای مایکوتوکسیکوز حاد بر جای گذاشتن آثار سوء بر کبد و کلیه می باشد که ادامه آن موجب مرگ می شود. به هر ترتیب برخی از مایکوتوکسینها به طور اولیه در امر سنتز پروتئین دخالت مینمایند و به این ترتیب موجب حساسیت پوست، نکروز و یا تضعیف سیستم ایمنی میشوند. گروهی دیگر از مایکوتوکسینها به عنوان نوروتوکسین عمل مینمایند و ممکن است در مقادیر کم موجب لرزشهای مداوم در حیوانات شده اما فقط مقادیر زیاد موجب آسیب مغزی دائم و یا مرگ میشوند.
اصلی ترین اثر مزمن بسیاری از مایکوتوکسینها ایجاد سرطان به ویژه در کبد است. برخی از
سموم، همانند سازی DNA را تحت تاثیر قرار میدهند و به این ترتیب آثار موتاژنیک و یا تراتئوژنیک باقی میگذارند (FOODS, 1979, Moulds, 1979a, Moulds, 1979b). مایکوتوکسینها اثرشان را ازطریق چهار مکانیسم اعمال میکنند: 1- کاهش خوراک مصرفی یا امتناع از مصرف خوراک 2- کاهش جذب مواد مغذی و متابولیسم ضعیف 3-تغییر در سیستمهای درون ریز و برون ریز 4- سرکوب سیستم ایمنی

2-2-5- انواع مایکوتوکسینها
بسیاری از قارچهای توکسیژنیک، همه جایی بوده و در برخی از مناطق دارای پیوندهای اکولوژیکی بسیار پایدار با ذخایر غذایی انسان هستند. فلور قارچی طبیعی موجود در منابع غذایی انسان عمدتا شامل سه جنس آسپرژیلوس، فوزاریوم10 و پنی سیلیوم است که در تولید مایکوتوکسینهای مضر مهمترند (Bullerman et al., 1984). گونههای فوزاریوم عوامل بیماریزای مخرب بر روی زراعت غلات و سایر محصولات هستند و مایکوتوکسینها را قبل از برداشت و یا بلافاصله پس از برداشت تولید مینمایند. گونههای خاصی از آسپرژیلوس و پنی سیلیوم نیز همچنین بیماریزای گیاهی هستند و یا به صورت همسفره با گیاه زندگی میکنند. اما این قارچها به طور معمول هنگام خشک کردن و نگهداری محصولات آنها را آلوده مینمایند. قارچهای مذکور همگی در گروه دئوترومیست11 قرار دارند (Gowda et al., 2009)، که تولید مثل آنها از طریق غیر جنسی و تولید اسپورهایی به نام کنیدی صورت میپذیرد. در این قارچها کنیدیها از سلولهای تخصص یافته به نام فیالاید تشکیل میشوند. فیالاید سلولی است که تقسیم میتوز در آن صورت پذیرفته و از این طریق تعداد زیادی کنیدی تشکیل میشود. قارچهای رشتهای در داخل و بر سطح سوبسترای خود رشد مینمایند و این عمل به کمک گسترش هیفها، ایجاد انشعابات و به هم پیوستن هیفها صورت میگیرد. این وضعیت موجب تولید یک میسیلوم وسیع در ماده غذایی میگردد. برخی گونهها به ویژه در فعالیت آبی پایین رشد مینمایند و این مسئله به آنها اجازه میدهد که بر روی محصولاتی نظیر غلات کلنی ایجاد نمایند مگر اینکه این محصولات به حدی خشک باشند که میکروارگانیسمها نتوانند بر روی آن رشد نمایند (طباطبائی، 1376). در برخی مواقع، زمانی که کپکها به مواد غذایی حمله مینمایند نمیتوانند همانند برخی باکتریها موجب ایجاد تجزیه و تعفن مواد غذایی گردند و ممکن است این مواد غذایی با وجود اینکه کپکی و احتمالا آلوده به مایکوتوکسینها هستند مورد مصرف قرار گیرند (FOODS, 1979, Moulds, 1979a, Moulds, 1979b, Halt, 1994, Furlong et al., 1995).
2- 2-5-1- مایکوتوکسینهای آسپرژیلوس
2-2-5-1-1-آفلاتوکسینها
در بین مایکوتوکسینها 14 نوع سرطانزا وجود دارد که در این میان آفلاتوکسین از نظــــر سرطانزایی جزء قویترین ترکیبات میباشد. دربخش 2-3 به طور مفصل در مورد این سموم توضیح داده شده است.
2-2-5-1-2- اکراتوکسینها12
این سموم توسط قارچهایی مانند آسپرژیلوس آلیاسئوس، آسپرژیلوس ملوس و به خصوص آسپرژیلوس اکراسئوس، پنیسیلیوم سیلیکوم، پنیسیلیوم واریابل و به خصوص پنیسیلیوم ویریدیکاتوم تولید میگردند واز نظر ساختمانی بر 7 نوع اند (A-O ) که سمی ترین سم نوع A میباشد که پایداری بالایی داشته و در غلات از طریق شستشو و آسیاب کردن حذف نمیشود. توزیع این سم در بین آرد و سبوس برابر است و در محیط مرطوب پایداری نوع A از آفلاتوکسین 1B بیشتر است. سم اکراتوکسین A نظیر اغلب مایکوتوکسینها نسبت به حرارت مقاوم است و با پخت معمولی از بین نمیرود. مطالعات نشان داده است که حرارت دهی آرد سفید در دمای 250 درجه سانتی گراد طی 40 دقیقه سبب کاهش 76 درصدی سم میگردد (حسینینیا،1385). اکراتوکسین A که یک نفروتوکسین بالقوه است، اولین بار در آفریقای جنوبی از قارچ آسپرژیلوس اکراسئوس جداسازی گردید (Bullerman et al., 1984, Smith and Moss, 1985). اکراتوکسینA یک ماده محلول در چربی است که به راحتی دفع شده و در بافتهای چربی تجمع مییابد. در اروپای شمالی به دلیل اینکه جو قسمت اصلی جیره خوکها را تشکیل میدهد ممکن است دارای آلودگی سنگین با پنی سیلیوم وروکوزوم باشد و به همین دلیل گوشت خوک ممکن است حاوی مقادیر زیادی اکراتوکسین باشد. دلیل این مسئله این است که اکراتوکسین A‌ به عنوان یک عامل عمده مولد بیماری کلیوی در خوکها شناخته شده است و به دلیل اینکه یک ترکیب نسبتا مقاوم است ممکن است از طریق زنجیره غذایی و توسط فراوردههای گوشتی به انسان منتقل گردد. یک بیماری ضعیف کننده در انسان که به نام بالکان اندمیک نفروپاتی شناخته می شود (و منشاء بروز آن هنوز مشخص نشده است) ممکن است با حضور مقادیر کم مایکوتوکسینهای نفروتوکسیک نظیر اکراتوکسین در رژیم غذایی افرادی که از روش نگهداری ران خوک رسانیده شده با کپک به مدت طولانی استفاده مینمایند مرتبط باشد. حضور اکراتوکسین در مواد غذایی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نظیر ذرت، دانههای قهوه، کاکائو و لوبیای سویا، جو، مرکبات و بادام زمینی در نتیجه آلودگی آنها توسط گونههای آسپرژیلوس میباشند. اکنون مشخص شده است که اکراتوکسین A در مقادیر پایین شیوع گستردهای در مواد غذایی دارد و ضروری است که به لیست مواد غذایی آلوده موادی نظیر شراب، آبجو، ‌آب گریپ فروت و میوههای خشک را اضافه نمود. ارزیابیهای توکسیکولوژی جدید در مورد اکراتوکسین A نشان میدهد که این ترکیب نه تنها یک نفروتوکسین حاد میباشد بلکه ممکن است موجب ایجاد سرطان کلیه گردد (Stoloff, 1989, Halt, 1994, Furlong et al., 1995, Goode and Soutar, 1995, Gourama and Bullerman, 1995, Hedayati and Mohammadpour, 2005, Gowda et al., 2009).
2-2-5-1-3- استریگماتوسیستین
استریگماتوسیستین13 به وسیله گونههای متعددی از قارچها مانند: آسپرژیلوس نیدولانس، آسپرژیلوس روگولوسوس، پنیسیلیوم لوتیوم و مهمترین آنها آسپرژیلوس ورسیکالر تولید میشود. به دلیل حلالیت بسیار کم این ماده در آب یا شیره معده احتمال مسمومیت حاد آن بسیار کم است. میزان سرطانزایی آن در حدود 150/1 آفلاتوکسین 1B است. اما با این وجود از بسیاری از سموم کارسینوژن برای کبد قویتر است. استریگماتوسیستین یک ترکیب پیش ساز در بیوسنتز آفلاتوکسینها میباشد. این ترکیب از نظر مسمومیت حاد یا سرطانزایی مشابه آفلاتوکسینها نیست اما احتمالا در محیط گسترش بسیار زیادی دارد و از برخی غذاهای انسانی نظیر پنیرهای نوع ادم14 و گودا15 که به مدت طولانی در انبار نگهداری میشوند، جداسازی گردیده است. در این وضعیت کپک فقط بر سطح پنیر رشد مینماید و استریگماتوسیستین به جز در چند میلیمتر اول زیر سطح پنیر به قسمتهای عمقی نفوذ نمینماید (Stoloff, 1989, Halt, 1994, Furlong et al., 1995, Goode and Soutar, 1995, Gourama and Bullerman, 1995, Hedayati and Mohammadpour, 2005, Gowda et al., 2009). نحوه عملکرد این توکسین جلوگیری از سنتز DNA است (Arrus et al., 2005).

پایان‌نامه رایگان b (499)

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال47
5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی 51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی 55
9-1-2- تلخیصی از 725URR 55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR 57
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی 66
11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد68
11-3-2- همبستگی اسناد 69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها 76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله 76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها 77
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی 79
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی 81
1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) 81
1-2-3- مالکیت محل83
1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات 84
1-4-3- ویژگی استقلال 86
1-5 -3- وصف تجاری 87
1-6-3- خاصیت مبادله ای 88
1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی… 89
1-8-3- وصف تجریدی 91
1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی 92
1-10-3- مفروض بودن حسن نیت 93
1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه94
1-12-3- خاصیت تضامنی95
1-13-3- وصف تنجیزی 96

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی99
3-2-1- منابع حقوقی 99
3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) 100
3-2-1-2- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp) 105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی. 106
3-2-1-3- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی 108
3-2-1-4- ماده 5 قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC) 110
2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 112
2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی113
2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار 116
2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 126
1-1-4- قواعد ADR 127
2-1-4- کارشناسی 129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ 130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX 132
4-1-4- هیات های حل اختلاف 133
5-1-4- داوری 134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) 137
1-6-1-4- دادگاه صالح137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات138
2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 139
نتیجه140
پیشنهادات 145
فهرست منابع و ماخذ 148
مقـــدمه
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟
بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.3 اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.
بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.
ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.
با عنایت به ماده 183 قانون مدنی‏ ایران که مقرر می‏دارد:
“عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” می‏توان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت‏ معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که‏ این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات‏ انجام شده را نمی‏توان پذیرفت. به‏ عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح‏ خواهد بود.4
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان “شریان حیاتی بازرگانی بین المللی” یاد کرده اند5. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد6.
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.7
ب- سئوالات مطروحه
1- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار می گیرد؟
2- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
3- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیه ها
1- به نظر می رسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگی های حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
2- در پاسخ به سئوال 2 به نظر می رسد همان جنبه های حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد می باشند.
3- در پاسخ به سئوال 3 در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر می رسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاههای صالح به موضوع رسیدگی می گردد.
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.
هـ – روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویه های موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانک ها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ‌به ‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه‌ اعتبار اسنادی و ماده 5 قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های‌ متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی‌ دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روش های پرداخت ثمن، مزایا و معایب روش های مختلف پرداخت، نقش بانک ها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در پایان نیز در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.

کلیات
اتاق بازرگانی بین المللی8 که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی9 را که نوعی ” اعتبارنامه تجاری” است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی10 که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از 75 سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال 1933 میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.
هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.11
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال 1933 میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.12 به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن در نشریه شماره 600 آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. 600با قابلیت اجرا از اول جولای 2007 میلادی انتشار یافت.13
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.14
خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی15 می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.
کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC16) می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1983 میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.400 به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC17) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی یو.سی.پی.500 و یو.سی.پی.600 رعایت شده است.18
فصل اول
روش های پرداخت بین المللی
روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.19
ذیلاً اصلی ترین روش های پرداخت به اختصار بررسی می گردند:
مبحث اول – روش های سنتی

روش های سنتی یا کهن روش هایی هستند که بزرگترین ریسک یکی از متعاملین در بازرگانی خارجی یعنی صادر کننده یا وارد کننده را بطور کامل پوشش می دهد لیکن ریسک معامل دیگر، وارد کننده یا صادر کننده برعکس کاملاً باز بوده و شامل دو روش می باشد:

1-1- 1- حساب باز
روش حساب باز20 یا حساب آزاد که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش نسیه یا امانی مشهور شده روشی است که در آن صادر کننده به امید دریافت ارز در آینده کالا را ارسال و اسناد مربوطه را نیز مستقیماً به نشانی وارد کننده ارسال می دارد در این وضعیت وارد کننده با اسناد مذکور به گمرک برای ترخیص کالا مراجعه و پس از انجام تشریفات گمرکی (در صورت تمایل) کالا را از گمرک ترخیص می نماید بدین ترتیب بزرگترین ریسک وارد کننده در بازرگانی خارجی پوشش داده می شود اما متقابلاً بزرگترین ریسک صادر کننده باز است. ناگفته نماند که بهترین روش پرداخت برای وارد کننده همین روش حساب باز می باشد مشروط بر این که صادر کننده قبول نماید که وجه کالای صادراتی را با این روش دریافت دارد. چه در گذشته و چه امروز در مواقعی متعاملین از این روش ارزان و پر ریسک (از نظر صادرکننده) استفاده می نمایند که به یکدیگر اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند و به اصطلاح دو طرف آب یکی باشند. مثلاً شرکت های چند ملیتی برای دفاتر فروش خود در کشورهای مختلف معمولاً با این روش کالا صادر می نمایند.
2-1-1- پیش پرداخت کامل
روش پیش پرداخت کامل21 که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش بدون انتقال ارز(غلط مصطلح) یا روش حواله ای22 شناخته می شود درست نقطه مقابل روش حساب باز می باشد یعنی در این روش در مرحله اول صادرکننده بطور کامل وجه کالایی که در آینده برای وارد کننده ارسال خواهد کرد دریافت می دارد و در مرحله دوم اقدام به ارسال کالا و اسناد مربوطه به نام و نشانی وارد کننده می نماید. روشن است در این روش بزرگترین ریسک صادرکننده به طور کامل پوشش داده می شود در حالی که بزرگترین ریسک وارد کننده کاملاً باز است زیرا در صورتی که صادر کننده کالا را برای وارد کننده ارسال ننماید وارد کننده که ارز را حواله نموده در وضعیت بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. در اینجا لازم به تاکید است که در حال حاضر بهترین روش برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده همین روش می باشد.
مبحث دوم- روش های نوین
بر خلاف روش های سنتی که دخالت بانک ها بیشتر در نقش دریافت کننده وجه خلاصه می شود در روش های نوین بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت یا عدم ارسال کالا کاهش یابد و بین منافع طرفین تعادل ایجاد شود.23روش های نوین در بازرگانی خارجی شامل دو روش وصولی (برات اسنادی) و اعتبارات اسنادی می گردد.

1-2-1- روش وصولی
در روش وصولی، فروشنده به بانک ماموریت می دهد که اسناد حمل را از طرف وی در اختیار خریدار قرار دهد تا نسبت به وصول آن اقدام نماید. وصول وجه ممکن است پرداخت یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار باشد. این روش فقط برای خرید کالا مناسب است و برای خرید خدمات مناسب نیست. روش اجرایی کار به این نحو است که موضوع پرداخت به شیوه وصولی در قرارداد مربوط بین طرفین مورد موافقت قرار می گیرد.24

2-2-1- اعتبارات اسنادی
مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی این روش می باشد. در این روش با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی آن ها رفع می شود.
3-2-1- ویژگی های روش های جدید
روش های جدید به واسطه دارابودن ویژگی های زیر از روش های سنتی یا قدیم جدا می گردند.
مقررات : برای روش های جدید، اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی.) ضوابط و مقرراتی تصویب و منتشر نموده است. وجود این مقررات که عملاً مشاهده می گردد اکثر دست اندرکاران بازرگانی بین المللی از آن استفاده می نمایند تکالیف، وظایف، مسئولیت ها و تعهدات طرف های درگیرِ مستقیم به ویژه بانک ها را مشخص و معین نموده است حال آن که برای روش های سنتی ضوابط و مقررات جهان شمولی وجود ندارد.
جوان بودن : روش های نوین در قرن گذشته با تشکیل اتاق بازرگانی بین المللی ضابطه مند گردیدند. اتاق مزبور اولین ضوابط و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی را در سال 1933 میلادی و ضوابط مربوط به وصولی ها را در سال 1956 میلادی منتشر نمود همانطور که ملاحظه می گردد عمر استفاده از این مقررات هنوز به یک قرن نرسیده است.
بانک ها : در روش های مدرن وجود بانکها الزامی است یعنی بدون وجود بانک این روش ها شکل نخواهند گرفت. تحقق روش های جدید بر خلاف روش های سنتی موکول و منوط به وجود بانک می باشد.
2-4-1- نقش بانک ها
تقریباً در کلیه فروش های بین المللی، حتی فروش براساس پیش پرداخت و حساب باز، فروشندگان یک کشور در گرفتن پول از خریداران کشور دیگر با دو مانع روبرو هستند. یک خریدار اروپایی که کالایی را از فروشنده ای چینی خریده است، می باید پول را از بانک خریدار در اروپا به بانک فروشنده در آسیا برساند و جایی در این مسیر هم می باید ارزها به یکدیگر تبدیل گردد. خوشبختانه سیستم بانکداری بین المللی در پاسخ به این چالش ها به شیوه هایی سریع، واقعاً بدون خطا و با هزینه مناسب دست یافته است.25

1-4-2-1- سوئیفت26
امروزه، بسیاری از دستورات پرداخت بین بانکی به صورت الکترونیکی فرستاده می شود که در نتیجه واژه “انتقال سیمی” پدید آمده است. انتقال های بین المللی سیمی، بیشتر اوقات از طریق سیستم های محصور ارتباطات متعلق به بانک های بین المللی، که تحت یک تعاونی در بروکسل بنیاد نهاده شده است، انجام می پذیرد. این تعاونی سوئیفت نام دارد. سوئیفت شبکه جهانی بین بانکی جهت ارسال دستورهای پرداخت می باشد که جایگزین روش های قدیمی یعنی تلکس و تلگراف گردیده است. سوئیفت با بکارگیری کدها، الگوریتم ها و دیگر ویژگی های تکنیکی خود امکان انتقال سریع و تقریباً بدون اشتباه دستورات بانک ها در جابجایی میلیاردها دلار را ایجاد کرده است. بانک ها برای انتقال وجوه بین خود، همراه دستورهای ارسال پول، اعلامیه های بستانکاری با مجوزهای بدهکاری را هم می فرستند.27
2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت28
بانک ها علاوه بر پرداخت وجه از طرف خریدارها، از طرف فروشنده نیز وجه را وصول می کنند. دو روش سنتی در خصوص دستور فروشنده به بانک برای وصول وجه وجود دارد:
الف- برات های تجاری
اولین راه برات است . به بیان ساده برات دستور پرداختی است که در آن سه طرف وجود دارد. برات کش به برات گیر دستور می دهد تا پولی را که برات گیر به برات کش بدهکار است، به گیرنده خاصی بپردازد. معمولاً روش خاصی وجود دارد که بر اساس آن یک برات قابل معامله می شود. این روش از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و تقریباً همیشه برات حاوی عبارت “قابل پرداخت به دستور شخصی” یا “قابل پرداخت به آورنده” است. در موضوع وصول های بین المللی، فروشنده می تواند برات خود را به بانک محلی خود ببرد و برات را برای وصول به آن بانک بدهد. در هر حالتی وقتی بانک وصول کننده، برات را دریافت می کند، آن را برای قبولی همراه با دستوراتی به بانک خریدار ارائه می کند، یعنی اینکه آن بانک برات را به خریدار نشان بدهد و قبولی آن را از او بخواهد. برای خریدار دو راه برای قبولی برات وجود دارد یا برات مدت دار گردد و یا دیداری باشد.
ب- درخواست پرداخت
بعضی اوقات فروشنده فقط سیاهه ها و دیگر اسناد را بدون برات برای وصول عرضه می کند. درخواست پرداخت در مقایسه با برات قابل معامله رسمیت کمتری دارد اما به اندازه برات، برای وصول وجه مورد تقاضا از خریدار موثر است تا انتقال وجه به فروشنده یا توافق برای انتقال وجه در تاریخی دیرتر انجام پذیرد.
فصل دوم
اعتبارات اسنادی
مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی
اصطلاح “اعتبارات اسنادی” از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار29 بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار30 موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
1- پرداختی را به شخص ثالث31 یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا
2- به بانک دیگری32 اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده 2 مقررات متحدالشکل)
به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:
1- بانک باز کننده اعتبار
2- مشتری یا متقاضی اعتبار
3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.33
در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.34
ماده دو یو.سی.پی.600 اعتبار اسنادی را چنین تعریف نموده است: “اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. “35
تعریف مزبور که بدرستی ماهیت اعتبار اسنادی را بیان می دارد از این مزیت برخوردار است که نشان می دهد تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی در قبال اسنادی که در متن اعتبار اسنادی درج شده است، قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با شرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.36
در ماده دو یو.سی.پی.600 پذیرش پرداخت 37 عبارتست از:
الف- پرداخت دیداری؛ اگر اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.
ب- ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبارات اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.
ج- پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.

منابع مقاله b (498)

گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………46
مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..50
گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت ……………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی………………………………………………………………………..53
گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………56
گفتارچهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم……………………………………………………………………….57
بنداول: حق تعیین سرنوشت داخلی……………………………………………………………………………………………..57
بند دوم: حق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………………………………………………………59
الف: شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین الملل………………………………………………..59
ب: مواردکاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی…………………………………………………………………………………61
1: حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات وسرزمینهای غیر خودمختار………………………………………………..61
2: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه…………………………………………..63
: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروههای اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی نژادی…………………64

گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان………………………………………..66
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..69
گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………….72
بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………………..72
الف) اصل ثبات مرزها………………………………………………………………………………………………………………73
ب) اصل تمامیت ارضی ……………………………………………………………………………………………………………74
بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل یا جواز آن………………………………………………75
بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی)…………………………………………………………………………………..77
گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان…………………………….78
بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه…………………………………………………………79
بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه……………………………………………..79
بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی…………………………………….82
گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………….85
مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس………………………………………………..89
مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی……………………………………………………………..92
فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص…………………….95
مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………..95
گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری……………………………………………………….96
گفتار دوم: تفسیر قطعنامه 1244 شورای امنیت توسط دیوان…………………………………………………………..97
مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت……………………………………..99
گفتار اول: اعتبار قطعنامه 1244 در زمان صدور اعلامیه استقلال …………………………………………………….99
گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن………………………………………………………………………………………………………………….100
بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال………………………………………………………………….102
بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد…………………………………………………………….103
بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت………………………………………………..104
فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان…………………………………………………………………..105
مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………….105
گفتار اول: نظریه تأسیسی……………………………………………………………………………………………………….106
گفتار دوم: نظریه اعلامی………………………………………………………………………………………………………. 106
مبحث دوم: اشکال شناسایی…………………………………………………………………………………………………107
گفتار اول: شناسایی ضمنی……………………………………………………………………………………………………107
گفتار دوم: شناسایی صریح ………………………………………………………………………………………………………107
گفتار سوم: شناسایی دو ژوره……………………………………………………………………………………………………..108
گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو………………………………………………………………………………………………….108
مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه …………………………………..108
گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی …………………………………………………………………………………….109
بند اول:شناسایی زود هنگام………………………………………………………………………………………………..109
بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها……………………………………………………………………110
بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی………………………………………………………………111
گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه یکجانبه استقلال و جدایی………………………………………………111
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….118
فهرست منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………119
………………………………………………………………………………………………………………………….128 Abstract
چکیده چکیده
دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.
دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.
نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی ) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.
در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
مقدمه
پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.
جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:
“آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟”
موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.
اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.
ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.
ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.
اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.
نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.
اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.
این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.
در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.
دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.
سؤالات تحقیق
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟
فرضیه های تحقیق
– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.
– رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.
– دیوان، به رویه دولتها و سازمان های بین المللی در خصوص اصل تمامیت ارضی و تعارض آن با حق تعیین سرنوشت ملتها درخارج از موارد استعماری، توجه ننموده است.
– قطعنامه 1244 و چارچوب حقوق اساسی حاوی موارد منع کننده برای اعلامیه استقلال کوزوو و جدایی طلبی کوزوو از صربستان می باشد.
اهداف تحقیق
هدف تحقیق علمی است و هم در محافل علمی برای دانشجویان حقوق بین الملل و روابط بین الملل کاربرد داشته و هم می تواند برای وزارت امورخارجه مفید باشد. غرض از انجام آن، تحلیل و بررسی نظریه مشورتی دیوان در پرتو اصول حقوق بین الملل نظیراصل تمامیت ارضی دولتها و حق تعیین سرنوشت ومشروعیت شناسایی جدایی می باشد و اینکه این نظریه تا چه حد دارای تالی فاسد می باشد و می تواند بر اعلامیه های استقلال و جدایی طلبی گروههای جدایی طلب در دیگر کشورها تأثیر گذار باشد و باعث ایجاد دولتهای ذره ای و در نتیجه شکل گیری استعمار جدید و پیشبرد اهداف کشورهای توسعه یافته گردد.
پیشینه تحقیق
با عنایت به اینکه نظریه مشورتی کوزوو یکی ازآخرین نظریات دیوان می باشد تاکنون مقاله یا رساله کاملی که به تمام زوایای رأی حاضر پرداخته باشد تقریبا وجود نداشته اما مقالات و یا پایان نامه هایی مشاهده می گردد که هرکدام به جنبهای از نظریه پرداخته است به عنوان مثال آقای عبدالله عابدینی در مقاله خود با عنوان تحلیل نظریه مشورتی کوزوو که در مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 به چاپ رسیده است به جنبه های شکلی رأی همچون صلاحیت وصلاحدید دیوان پرداخته است. در رساله دکتری آقای امین الله زارع فر با موضوع تحولات شناسایی دولتها در حقوق بین الملل معاصر موضوع مشروعیت شناسایی اعلامیه استقلال کوزوو در پرتو نظریه مشورتی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است و آقای سید یاسر ضیایی نیز در رساله دکتری خود صرفاً در خصوص استقلال کوزوو از منظر قواعد حقوق بین الملل بحث نموده است. در این نوشتار سعی شده است حتی الامکان نظریه مشورتی دیوان از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
روش تحقیق
تحقیق به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات موجود در مجلات علمی داخلی و یا خارجی و همچنین سایتهای اینترنتی انجام شده که ابتدا مطالب فیش برداری شده است و سپس اطلاعات جمع آوری شده را در بخش مربوطه قرارداده و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
موانع تحقیق
موضوع تحقیق یک بحث خاص و موردی در زمینه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو می باشد. با توجه به اینکه نظریه موصوف از آخرین نظریات دیوان می باشد کتاب و منابع جامع و مانعی در خصوص پایان نامه حاضر وجود ندارد و صرفاً تعداد محدودی مقاله و پایان نامه به زبان فارسی در این زمینه وجود دارد که هر کدام به جنبه ای از رأی پرداخته اند و تعداد مقالات خارجی نیز در این زمینه اندک می باشد که ترجمه آن از دیگر مشکلات مربوطه می باشد. در این نوشتار سعی شده است، نظریه مشورتی از هر دوحیث شکلی و ماهیتی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نواقص منابع موجود در پرداختن به کلیه جوانب رأی مرتفع گردد.
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در دو بخش تدوین شده‌است. بخش اول به تاریخچه کوزوو و مباحث شکلی نظریه مشورتی از قبیل صلاحیت و صلاحدید دیوان می‌پردازد.در بخش دوم، مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو و مطابقت نظریه با حقوق بین الملل عام و خاص بررسی گردیده است.
بخش اول
کلیات
فصل اول: تاریخچه کوزوو از ابتدا تا صدور نظریه مشورتی
مبحث اول: کوزوو از ابتدا تا بحران و حملات ناتو
گفتار اول: کوزوو قبل از فرو پاشی یوگسلاوی
کوزوو با جمعیتیجبالغ بر دو میلیون نفر و مساحتی حدود 11000 کیلومترمربع در جنوب باختری صربستان واقع گردیده که از جنوب شرقی و جنوب به مقدونیه و آلبانی و در شمال به صربستان منتهی می گردد واین ایالت از زمان فعالیت سرکوب گرایانه صربها همواره مورد توجه جامعه بین المللی قرار داشته است.1 کوزوو دارای معادن و ذخایر سرشار از جمله: نقره، روی و ذعال سنگ است. باوجود این، یکی از توسعه نیافته ترین مناطق صربستان و یکی از فقیرترین بخشهای یوگسلاوی سابق به شمار می رود.2
آغاز مناقشات کوزوو یا آخرین مسأله بالکان به 1815 میلادی بر می گردد. در این مقطع زمانی، بالکان بین دو امپراتوری عثمانی و هاپسبورگ3 تقسیم شده بود. جنوب و جنوب شرقی شبه جزیره، در اختیار نیروهای عثمانی بود و شمال و شمال غرب در اختیار امپراتوری هاپسبورگ قرار داشت. قلمرو این دو امپراتوری در بالکان به گونه ای بود که هیچ وحدت قومی، ایدئولوژیک آنها را از یکدیگر جدا نکرده بود و گروههای جمعیتی و قومی در دو سوی مرزهای تحمیلی این دو امپراتوری زندگی می کردند.
دوره حد فاصل 1815 تا 1918 گروههای قومی و نژادی در محدوده های جغرافیایی کوچک و بزرگ، سرزمینهایی را شکل دادند. صربها، تلاش خود را برای ایجاد و داشتن محدوده های خاص قومی آغاز نمودند و مسلمانان نیز به سوی بوسنی روانه شدند. شکست امپراتوری عثمانی منجر به تشکیل اولیه بلغارستان فعلی، رومانی و پادشاهی صربستان شد.4
منطقه بالکان با نژادهای مختلف تا اوایل قرن بیستم، همواره تحت تسلط قدرت هایی چون امپراتـــوری
اتریش، مجارستان و عثمانی قرار داشت. پس از وقوع جنگ های بالکان و در جریان کنفرانس 1912 لندن، برای نخستین بار آلبانی به عنوان کشوری مستقل در این منطقه ایجاد شد.
آلبانی ها در پی تصرف کوزوو بودند اما در نهایت صربها در سال1913 کوزوو را به خاک خود ملحق نمودند.5در پایان سال 1915، پس از شکست ارتش صربستان در نخستین جنگ بالکان، امپراتوری مجارستان بخش شمالی و بلغارستان بخش جنوبی کوزوو را اشغال نمودند اما صربستان در سال 1918 مجدداً کوزوو را تصرف کرد و پس از جنگ، کوزوو بار دیگر به کشور تازه تأسیس یوگسلاوی پیوست.6
در دوران فرمانروایی تیتو7 در 1945، بر اساس تصمیم سرپرستی”شورای مردم”، کوزوو به عنوان ناحیه خود مختار و یکی از بخش های یوگسلاوی اعلام شد.8
در آخرین اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی فدرال یوگسلاوی سابق، در سال1974 کوزوو به عنوان یک منطقه با خود مختاری وسیع در چارچوب جمهوری صربستان اعلام گردید.9 در این دوران کوزوو به همراه استان ویودینا دیگر استان خود مختار صربستان ضمن داشتن نمایندگان مستقل، هر کدام دارای یک مجلس و دولت مستقل محلی بودند.10
از سال 1981 پس از مرگ تیتو رئیس جمهور جمهوری فدرال یوگسلاوی، آلبانی تبارهای کوزوو طی اعتراضات و تظاهرات خود، خواستار اعلام کوزوو به عنوان جمهوری با حقوق برابر با شش جمهوری دیگر یوگسلاوی سابق (صربستان، مونته نگرو، مقدونیه، کرواسی، اسلوونی بوسنی- هرزه گوین) شدند. در سال 1989، در پی تصویب اعلامیه جمهوری مستقل کوزوو توسط نمایندگان مجلس محلی کوزوو، پارلـمان صربستان ضمـن
انحلال مجلس محلی و دولت کوزوو، خودمختاری گسترده کوزوو را طی قانون اساسی جدید ملغی و یک خودمختاری محدود به آن اعطا نمود.11
در دوران میلوسویچ12 که پس از مرگ تیتو، رئیس جمهور صربستان شده بود فشار علیه آلبانی تبارها اوج گرفت و اقدامات ضد کوزوویی شدت یافت.13 وی سعی در کم کردن اختیارات خودمختاری کوزوو از طریق پارلمان را داشت.آلبانی تبارهای کوزوو به این اقدامات اعتراض نمودند. در نتیجه حکومت مرکز یوگسلاوی، نیروهای نظامی خود را به سمت کوزوو گسیل نمود.
در سال1990جاعضای آلبانی تبار پارلمان کوزوو در خارج از ساختمان پارلمان رأی به استقلال کوزوو از یوگسلاوی دادند و حدود یک سال بعد آنها یک همه پرسی برگزار نمودند که در آن 99% شرکت کنندگان رأی به جدائی کوزوو از صربستان دادند. آلبانی تبارهای کوزوو متعاقباً برای خود دولت محلی و مجلس تعیین نمودند که این امر موجب شدت درگیریها شد و صدها هزار نفر آلبانیایی مجبور به ترک خانه هایشان شدند.14
گفتار دوم: کوزوو و فرو پاشی یوگسلاوی
در سالهای 1992- 1991 جماهیر اسلوانی، کرواسی، مقدونیه و بوسنی- هرزه گوین از جمهوری اتحاد سوسیالیستی یوگسلاوی جدا شدند و جمهــوری صربستان و مـونته نگرو بـا عنـوان جمـهوری اتحـادیه یــوگســلاوی
(FRY)15 خود را جانشین یوگسلاوی سابق 16(SFRY) اعلام نمود.17
کمیته بادینتر18کهج مؤظف بود به سؤالات در خصوص فرو پاشی یوگسلاوی و شناسایی جماهیر جدا شده از آن پاسخ دهد، به این نتیجه رسید که یوگسلاوی در حال فرو پاشی است به عبارت دیگر، کشور پیشین یوگسلاوی سابق دیگر وجود ندارد.
در حالی که صربستان و مونته نگرو و برخی کشورهای نظیر روسیه، معتقد به فرو پاشی یوگسلاوی نبوده و صربستان را جانشین یوگسلاوی می دانستند. اما قطعنامه 757 شورای امنیت مصوب 1992، متضمن فرو پاشی یوگسلاوی بود.19
در این دوران که همزمان با بحران بوسنی و هرزه گویین بود، کوزوویی ها مایل به اقدامات علیه صربها بودند اما به دلیل توجه جامعه بین المللی به این بحران، آنها شرایط را برای شروع این اقدامات مناسب ندانستند. به همین دلیل، پس از خاتمه جنگ در سال1995، آلبانی تبارهای کوزوو از فرصت موجود استفاده نموده و تحولات گسترده سیاسی و نظامی خود را آغاز نمودند. این تحولات از سوی بلگراد، اقدام علیه امنیت ملی و مصالح عمومی کشور تلقی گردید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اهداف آلبانی تبارها از اقدامات خود شامل موارد ذیل می باشد:
بازگرداندن خودمختاری وسیع مندرج در قانون اساسی سال1974 یوگسلاوی سابق به کوزوو.
ارتقاء وضعیت کوزوو به جمهوری مستقل هم سطح با جمهوری صربستان و مونته نگرو.
اعلام جدائی کوزوو از صربستان و استقلال آن.
الحاقجکشور آلبانی به کوزوو و تشکیل آلبانی بزرگ.20
درگیری های بوسنی و هرزه گوین، باعث کاهش فشار صربها برآلبانی تبارها شده بود. اما پس از صلح دیتون و خاتمه درگیری ها، بار دیگر توجه صربها به کوزوو معطوف شد. و صربها در حفظ کشور با شکست مواجه شده بودند از استقلال جمهوری های تشکیل دهنده کشورشان جلوگیری نمایند، سعی در حفظ کوزوو داشتند و این امور باعث وقوع درگیری و جنگ بین ارتش صربستان و ارتش آزادی بخش کوزوو در سال 1996 شد.21
ارتشججآزادی بخش کوزوو 22(KLA) که در اوایل دهه 1980 تأسیسجججشده بود، در سال های 1997 و 1998 سطح خشونتش را تشدید نمود که این امر منجر به افزایش عکس العمل نیروهای امنیتی یوگسلاوی شد و در پی آن بسیاری از کوزوویی ها مهاجرت نمودند و یا کشته شدند.23
گفتار سوم: بحران کوزوو و حملات ناتو
آغاز بحران کوزوو به درگیری نیروهایجپلیس صرب با ارتش آزادیبخش کوزوو در 28 فوریه 1998 بر می گردد. بحران با کشته شدن آلبانی تبارها به دست صربها در 4 مارس 1998 شدت گرفت. با پیشنهاد آمریکا در 7 مارس 1998، وزرای خارجه گروه تماس بین المللی24 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه) برای حل بحران گرد هم آمدند ماحصل این نشست، یک بیانیه 10 ماده ای بود که طی آن خواسته شده بود دولت بلگراد دست از کشتار و سرکوبجآلبانی تبارهای کوزوو بردارد. کشورهای عضو گروه تماس اعلام نمودند، در صورت عدم پذیرش مفاد بیانیه نسبت به تحریم های نظامی و اقتصادی این کشور اقدام خواهند نمود.سایر کشورهای اروپایی نیز با انتشار بیانیه، یوگسلاوی را تهدید به تحریم های جدید نمود.25
شورای امنیت نیز درگیری های داخلی کوزوو را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست و در واکنش به عملیات سرکوب گرانه بلگراد، قطعنامه 1160 را در 31 مارس 1998 تصویب و درآن استفاده از زور و فشار نیروهای صرب را محکوم نمود. در این قطعنامه تحریم تسلیحاتی جمهوری فدرال یوگسلاوی آمده بود.26 باتوجه به فشارهای بین المللی، دولت بلگراد آمادگی خود را برای مذاکرات جهت حل و فصل بحران، بدون دخالت عوامل خارجی و هر گونه طرح میانجیگری در چارچوب قانون اساسی صربستان را اعلام داشت اما از طرف دیگر، آلبانی تبارهای کوزوو هر گونه مذاکره را منوط به حضور اتحادیه اروپا و یا آمریکا می نمودند.
در این زمان ارتش آزادیبخش کوزوو، درپی افزایش فشارهای بین المللی علیه بلگراد، تحرکات نظامی خودش را در خاک کوزوو افزایش داد و در ژوئن 1998 چندین مقر پلیس صرب و تقریباً یک سوم خاک کوزوو را تصرف نمود و ارتش صرب با حمله نظامی وسیعی بیشتر مناطق را از KLA باز پس گرفت و این امر موجب شد، سیاست تهدید علیه یوگسلاوی افزایش یابد و سفرای ناتو از طرح تهاجم هوائی علیه صربستان به عنوان یک اهرم سخن به میان آورند و گروه تماس نیز در صدد تدوین طرح خود مختاری وسیع کوزوو در چارچوب تمامیت ارضی یوگسلاوی بر آمد تا شاید از طریق گفتگوی صلح آمیز بحران را حل نماید.27
با اوج گیری تنشها، نیروهای صرب متعاقب تحریم همه پرسی در صربستان و مونته نگرو از سوی آلبانی تبارها، وارد کوزوو شدند که این امر موجب شد طی چند ماه، هزاران نفر از منطقه آواره شوند. شورای امنیت در واکنش به این حملات، قطعنامه 1199 را در سپتامبر 1998 به تصویب رساند.28شورای امنیت در این قطعنامه، بدتر شدن وضعیت کوزوو را “تهدید علیه صلح و امنیت منطقه” تلقی کرده و از همه طرف های منازعه کوزوو خواست که به خصومت خود فوراً خاتمه دهندو آتش بس برقرار کنند و برای بهبود وضعیت انسانی و ورود به مذاکرات با مشارکت بین المللی گامهای فوری بردارند.29
در پی این قطعنامه میلوسویچ مذاکراتش را با ریچارد هولبروک30 نماینده گروه تماس آغاز نمود و بلگراد با خروج نیروهای خود ازکوزوو واستقرار 2000 ناظر بین المللی اعزامی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا و پرواز هواپیماهایجغیر مسلح ناتو جهت نظارت بر اجرای توافقات، موافقت نمود.
شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه 1203، بر اجرای توافقات امضاء شده با هولبروک و استقرارناظرین بین المللی تأکید نمود که نتیجه آن توقف کوتاه مدت فعالیت های مسلحانه گردید. اما در پی اقدامات KLA برای نیل به استقلال نیروهای یوگسلاوی مجدداً اقدامات مسلحانه و خشونت بار خود را آغاز نمودند که کشتار 45 غیر نظامی روستای راکاک سبب واکنش های دیپلماتیک و همچنین تهدید به حملاتججهوایی نیروهای ناتو علیه یوگسلاوی شد.31
وزرای امور خارجه گروه تماس بین المللی در 29 ژانویه 1999 در لندن طی نشستی به دو طرف درگیر مهلت دادند که گفتگوهای صلح رامبوئیه32واقع در حومه پاریس را آغاز نمایند و به جنگ و منازعه خاتمه دهند.33 از 6 فوریه 1999 گفتگوها در رامبوئیه فرانسه بین طرفین آغاز شد و سران گروه تماس اعلام نمودند که پایه و اساس گفتگوها باید مبتنی بر حق خودگردانی برای یک دوره انتقالی سه ساله باشد. محور مذاکرات رامبوئیه که یک ماه به طول انجامید شامل موارد ذیل بود:
– اعطای حق خودمختاری به کوزوو.
– استقرار صلح.
– خروج نیروهای صرب و تجهیزات سنگین از کوزوو
– عدم تحرک نیروهای ارتش آزادیبخش کوزوو تا مدت 3 ماه و تسلیم سلاح ها به صلح بانان.34
مذاکراتجرامبوئیه به علت عدم توافق جامع بین طرفین علی الخصوص مخالفت دولت بلگراد با حضور نیروهای نظامی بین المللی در کوزوو در تاریخ 23 فوریه با شکست به پایان رسید و با شکست این مذاکرات، ناتــو
زمینه لازم برای آغاز حمله را بدست آورد. مقامات ناتو در 24 مارس 1999 تهدیدات خود را عملی نمودند و حملات هوائی و موشکی ناتو علیه یوگسلاوی، بدون کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل به منظور حل و فصل قهر آمیز بحران کوزوو، آغاز شد.35
مبحث دوم: تصویب قطعنامه 1244 شورای امنیت و خاتمه جنگ در کوزوو
با بمباران هوائی ناتو علیه مواضع صرب، ارتش این کشور نیز اقدامات مقابله به مثل خود در خاک کوزوو را تشدید نمود که ماحصل این درگیری ها چیزی جز کشته شدن بسیاری از آلبانی تبارها و آوارگی و مهاجرت آنها به کشورهای اروپائی نبود. مهاجرت آوارگان، کشورهای اروپایی را تحت فشار جدی قرار داد و این امر باعث تلاش های آنان جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای خاتمه بحران گردید. اما کلیه طرح های صلح پیشنهادی از جملهججطرح کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل، طرح صلح آلمان با عدم توافق دولت بلگراد به شکست انجامید.36
در ماه مه 1999، تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران کوزوو افزایش یافت و وزرای خارجه گروه هشت طی نشستی در بن با صدور بیانیه پنج ماده ای در خصوص حل بحران به کار خود خاتمه دادند. در این بیانیه بر پایان خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج نیروهای نظامی و پلیس صرب، بازگشت آوارگان و ایجاد یک نهاد سیاسی از سوی دولتجخودجمختار کوزوو با رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی یوگسلاوی تأکید شده بود.37
یوگسلاوی در روزهای پایانی ماه مه، اصول حل و فصل بحران مورد نظر گروه 8 را پذیرفت و با پذیرش قطعنامه شورای امنیت در این رابطه موافقت نمود.38
پس از پذیرش اصول کلی گروه 8 توسط یوگسلاوی مذاکرات فرماندهان نظامی ناتو و یوگسلاوی در کومانو آغاز گردید و نهایتاً یوگسلاوی طرح کومانوو39 را پذیرفت و نیروهای امنیتی خود را از کوزوو خارج نمود.
سپس شورای امنیت قطعنامه 1244 را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بر اساس اصول کلی راه حل سیاسی گروه 8 (ضمیمه شماره 1 قطعنامه) و توافق نامه کومانوو با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع (چین) به تصویب رسید.40 قطعنامه 1244 شورای امنیت به جنگ کوزوو خاتمه داد و اداره امور کوزوو ازسوی شورای امنیت به “هیأت مأموریت سازمان مللجبرای اداره موقت کوزوو”41 واگذار شد.42 در مقدمه قطعنامه به تعهد دولت های عضو سازمان ملل به رعایت احترام اصل تمامیتجارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی براساس بیانیه نهایی هلسینکی و رعایت قطعنامه1160 ( 1998 ) و 1199 (1998) و 1203 (1998) تأکید شده بود.43
اهم موارد مطروحه در قطعنامه 1244 شورای امنیت به شرح ذیل بود:
اصول کلی مطرح شده در ضمائم یک و دو، مبنای حل و فصل بحران کوزوو قرار گرفته است.
خاتمه خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج مرحله بندی شده کلیه نیروهای شبه نظامی یوگسلاوی از کوزوو.
استقرار سریع و حضور مؤثر غیر نظامی و امنیتی نیروهای بین المللی در کوزوو و تأکید بر همکاری طرفین برای استقرار این نیروها در کوزوو.
تعیین نماینده ویژه توسط دبیرکل سازمان ملل جهت نظارت براجرای نیروهای غیر نظامی.
اختیار دبیرکل سازمان ملل جهت ایجاد نهادهای اداری موقت در کوزوو با حضور نیروهای بین المللی به منظور خودمختاری اساسی کوزوو در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی.
توقف فعالیت های تهاجمی (نظامی) ارتش آزادیبخش کوزوو و ملزم بودن به خلعجسلاح.44
پس از تصویب قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل و عقب نشینی نیروهای صرب از کوزوو جنگ 78 روزه بالکان رسماً خاتمه یافت و اولین ستون از نیروهای حافظ صلح ناتو در 12 ژوئن 1999 وارد خاک کوزوو شدند. هدف حضور این نیروها فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان و برقراری امنیت در کوزوو بود.45
مبحث سوم صدور اعلامیه استقلال کوزوو و صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: صدور اعلامیه استقلال یک جانبه کوزوو
قطعنامه 1244 باعث شکل گیری مأموریت موقتی سازمان ملل متحد در کوزوو (UNMIC) شد. دو سال بعد سازمان ملل متحد چارچوب اساسی برای حکومت خودمختار کوزوو 46(CF) و مکانیزم حاکمیت دو گانه برای انتقال اختیارات از عاملین بین المللی به نهادهای داخلی را اعلام نمود. در این چارچوب سیاست گذاری ها هم توسطUNMIC و هم نهادهای (حکومت) خودمختار کوزوو 47(PISG) انجام می شد. البته اقدامات نهادهای خودمختار تحت نظارت نماینده ویژه دبیرکل بود. اختیارات نماینده ویژه در کلیه زمینه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی بود.48
در همین اقداماتی نظیر برگزاری انتخاب پارلمانی و ریاست جمهوری صور ت پذیرفت و از سال 2006 مذاکرات بین المللی جهت تعیین وضعیت نهائی کوزوو با سرپرستی مارتی آهتیساری49 نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، جهت ایجاد حکومت غیر متمرکز در کوزوو و رعایت حقوق اقلیت ها صورت گرفت. با توجه به بن بست مذاکرات نهایتاً آهتیساری گزارش خود را به همراه طرح ویژه در خصوص تعیین وضعیت نهائی کوزوو را تسلیم شورای امنیت نمود. این طرح به نوعی استقلال کوزوو تحت نظارت جامعه بین المللی پیش بینی شده بود.
طرح فوق علیرغم حمایت از سوی ایالت متحده و دول عضو اتحادیه اروپا و حتی تهیه پیش نویس قطعنامه جدید جایگزین قطعنامه 1244 با مخالفت روسیه، چین و حتی برخی از دولت های عضو اتحادیـه اروپا مواجه
شد و در نهایتجقطعنامه ای در این خصوص به تصویب شورای امنیت نرسید و هیچ توافقی نیز بین کوزوو و صربستان صورت نگرفت.50
این امر سبب شد نهادهای خودمختار کوزوو در محل پارلمان کوزوو، استقلال کوزوو را اعلام و از جامعه بین المللی درخواست شناسائی کوزوو را نمودند. کوزوو توسط برخی کشورهای غربی نظیر آمریکا، انگلیس و متحدانشان مورد شناسائی قرارجگرفت.51
گفتار دوم: صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
پس از اعلام استقلال یک جانبه کوزوو از صربستان در17 فوریه 2008 توسط جمعی از نمایندگان کوزوو (109 رأی موافق از 120 عضو مجلس کوزوو) جمهوری صربستان مخالفت خود را با اعلامیه استقلال اعلام نمود.
بودیس تادیچ52 رئیس جمهور صربستان در جلسه مورخ 18 فوریه شورای امنیت به غیر قانونی بودن اعلامیه استقلال اشاره و آن را باطل و بلااثر اعلام کرد.مجمع عمومی سازمان ملل هم در 18 اکتبر 2008 طی جلسه ای پیش نویس قطعنامه ای (3/63)را که به همت صربستان، درجزمینه اعلام استقلال تنظیم گردیده بود، با رأی ممتنع بالایی تصویب نمود.53
قطعنامه مجمع عمومی از دیوان بینجالمللی دادگستری درجرابطه با اینکه آیا اعلامیه استقلال نهادهایجموقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟ تقاضای نظریه مشورتی نمود.54
دیوان بین المللی دادگستری پس از بررسی لوایح و اظهارات کتبی و شفاهی دولت ها و سوابق موضوع
سرانجام در 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را در رابطه با سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اعلامیهجاستقلالجمورخ 17 فوریه سال 2008 هیچکدام از قواعد قابل اجرا حقوق بین الملل را نقض ننموده است، صادر نمود.55
فصل دوم : دیوان بین المللی دادگستری و مباحث شکلی نظریه مشورتی استقلال یک جانبه کوزوو
مبحث اول: صلاحیت56 وصلاحدید57 دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: مفهوم ومبنای صلاحیت دادگاههای بین المللی
صلاحیت به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها لازم الاتباع می باشد، اطلاق می شود.به عبارت دیگر، صلاحیت حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین المللی می باشدجکه بر اساس آن دامنه عمل مرجع قضایی مشخص می گردد.این مسئله در مراجع بین المللی با مفهوم “اجرای عدالت”که کار ویژه اصلی آنها می باشد، مرتبط است .58
درحقوق بین الملل یک اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که طبق آن هیچ دولتی ملزم به ارجاع اختلاف خویش بادولت دیگر، به یک مرجع قضایی بین المللی نیست.بنابراین بدون موافقت ورضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین دو دولت را به یک مرجع قضایی جهت تصمیمجگیری ارائه کرد.در حقیقت رضایت دولتها موجب می گردد که دادگاه از صلاحیت ذاتی برخوردار شود.59
گفتار دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دارای دودسته صلاحیت در انجام وظایفش جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مطروحه نزد خود
میجباشد که شامل صلاحیت های اصلی یا قضایی ودیگری صلاحیت فرعی یا اقدامات تامینی موقتی 60
می باشد.دسته اخیر، صلاحیت دیوان در خصوص صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی وسایر قرارهای لازم برای اداره کردن جریان دعوی یا اقامه ادله وفق مواد 41و48اساسنامه اش می باشد61
بنداول: انواع صلاحیت اصلی دیوان
صلاحیت دیوان دررسیدگی به اختلافات بین دولت ها بستگی به رضایتججدولت های طرف دعوی دارد زیرا اعمال حق دادرسی وقضاوت امور بین المللیججز بر مبنای میل واراده دولت ها میسر نیست وشرط اصلی وقبلی قضاوت در حل وفصل اختلافات دولت ها، توافق آنها می باشد.علاوه بر این صلاحیت ترافعی، دیوان می تواند در هرمساله حقوقی به تقاضای هرسازمان ویا موسسه ای که در منشورملل متحدپیش بینی شده،رأی مشورتی صادر نماید.صلاحیت دیوان را می توان به دونوع صلاحیت ترافعی وصلاحیت مشورتی تقسیم کرد.62
الف: صلاحیت ترافعی
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی به اختلافات حقوقی ارجاعی،ناشی از بندجج1ماده 38 اساسنامه دیوان وماده 93 منشور ملل متحد می باشدوطبق ماده مزبور و مواد 34 الی37 اساسنامه مشخص می شود.63 همان طور که گفته شد، رضایت دولت ها جهت رسیدگی به اختلافات ارجاعی به دیوان الزامی است و دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز نماید.64
براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، این نوع صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافات حقوقی است که اصحاب دعوا در خصوص آن به دیوان رجوع می کنند و شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد یا قراردادها و
کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده است.65
1: مجاری اعلام رضایت دولت ها نسبت به صلاحیت دیوان
صلاحیت ترافعی دیوان طبق بندهای 1و2 ماده 36 اساسنامه مبتنی بر رضایت دولت های طرف دعوی است.
دولت ها ضمن عضویت در منشور ملل متحد واساسنامه دیوان که یک نوع صلاحیت عام66است،باید رضایت خود را به یکی از صور ذیل اعلام نماید.67
1-1: پذیرش اختیاری صلاحیت (صلاحیت اختیاری)
دولت ها می توانند رضایت خود را درخصوص صلاحیت دیوان پس از بروز اختلاف به صورت اختیاری از طریق قراردادهای خاص68اعلام نمایند.همچنین دیوان می تواند هرگونهجاعمال افاده کننده رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خواندهجپس از طرح دعوی مثل ارائه لایحه دفاعیه را دال بر رضایت ضمنی تلقی نماید.طرز رفتار دولت خوانده یک طریق غیر رسمی اعلام رضایت در چارچوب بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان است.69

منابع و ماخذ تحقیق b (497)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30
3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….30
3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….31
3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..31
3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….31
3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….36
3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….37
3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. 38
3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….39
3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..39
3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………43
3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………43
3-2-3-2: راهنمای استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………….48
3-2-3-2-1: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB………………………………………………………………………………..48
“ب”
3-2-3-2-1-1: راه‌اندازی سرور IADB…………………………………………………………………………………………………..49
3-2-3-2-1-2: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB…………………………………………………………………………52
3-2-3-2-1-3: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………………………………………………53
3-2-3-2-1-4: مدیریت گروه‌های کاربری………………………………………………………………………………………………54
3-2-3-2-2: رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………………………55
3-2-3-2-2-1: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-2-3-2-2-2: شکل رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………..56
3-2-3-2-2-3: نکات کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2-3-2-2-4: فواید یادداشت‌های رونوشت کانتکست………………………………………………………………………..57
3-2-3-2-2-5: ایجاد گروهی از رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………………..58
3-2-3-2-2-5-1: اسکن کردن برگه‌های ثبت کانتکست (CRS)…………………………………………………………58
3-2-3-2-2-5-2: انتقال (بارگذاری) رونوشت‌های اسکن شده به پایگاه………………………………………………59
3-2-3-2-2-5-3: ویرایش‌های بعدی رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………60
3-2-3-2-2-5-4: حاشیه‌نویسیِ تصویر رونوشت……………………………………………………………………………………60
3-2-3-2-3: دیجیتالی کردن نقشه‌های یک کانتکست منفرد………………………………………………………………61
3-2-3-2-3-1: آماده‌سازی برای دیجیتالی کردن…………………………………………………………………………………..61
3-2-3-2-3-1-1: استفاده از یک تصویر اسکن شده از نقشه………………………………………………………………..61
3-2-3-2-3-1-2: استفاده از تبلتِ دیجیتالی‌ کننده………………………………………………………………………………64
3-2-3-2-3-2: کالیبره کردن………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2-3-2-3-3: کشیدن نقشه………………………………………………………………………………………………………………….65
“پ”
3-2-3-2-3-3-1: خطوط پیرامونی کانتکست………………………………………………………………………………………..65
3-2-3-2-3-3-2: سنگ‌ها………………………………………………………………………………………………………………………66
3-2-3-2-3-3-3: هاشورها……………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-3-2-3-3-4: موقعیت سطوح…………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-3-2-3-3-5: موقعیت یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………….67
3-2-3-2-3-3-6: برچسب‌ها یا عناوین…………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-7: خطوط………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-8: نشانگرها……………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-9: چاله‌‌های تیرک………………………………………………………………………………………………………….67
3-2-3-2-4: مدارک IADB …………………………………………………………………………………………………………………..68
3-2-3-2-4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-2-3-2-4-2: فهرست (دفترچه) راهنمای مدارک IADB…………………………………………………………………..69
3-2-3-2-4-2-1: استفاده از برچسب‎ها برای مرتبه‎بندی مدارک…………………………………………………………70
3-2-3-2-4-2-2: نمایش و تصحیح جزئیات مدارک (فراداده)……………………………………………………………..71
3-2-3-2-4-2-3: اطّلاعیه‌های (تذکرات) مدارک………………………………………………………………………………….71
3-2-3-2-4-2-4: لینک کردن مدارک به منابع IADB………………………………………………………………………..71
3-2-3-2-4-3: کنترل دسترسی به مدارک……………………………………………………………………………………………72
3-2-3-2-4-4: مدیریت مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………………..73
3-2-3-2-4-4-1: ایجاد یک مدرک جدید……………………………………………………………………………………………..73
3-2-3-2-4-4-2: نمایش و ویرایش مدارک داخلی……………………………………………………………………………..73
“ت”
3-2-3-2-4-4-3: تصاویر در مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………..75
3-2-3-2-4-4-4: مدارک اصلی………………………………………………………………………………………………………………75
3-2-3-2-4-4-5: لینک‌های الحاقی به منابع IADB…………………………………………………………………………….76
3-2-3-2-4-4-6: نمایش کد منبع…………………………………………………………………………………………………………77
3-2-3-2-4-5: مدیریت مدارک و فایل‌های خارجی………………………………………………………………………………78
3-2-3-2-4-5-1: بارگذاری مدارک و فایل‌ها…………………………………………………………………………………………78
3-2-3-2-4-5-2: نمایش، دانلود و جایگزینی مدارک و فایل‌های بارگذاری‌ شده…………………………………78
3-2-3-2-4-5-3: ارسال مدارک یا فایل‌ها به IADB از طریق ایمیل…………………………………………………..79
3-2-3-2-4-6: سابقه‌ی مدارک ……………………………………………………………………………………………………………..80
3-2-3-2-4-7: نمایش مدارک در دستگاه‌های تلفن همراه ………………………………………………………………….80
3-2-3-2-5: کاتالوگ عکس IADB ………………………………………………………………………………………………………81
3-2-3-2-5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-2-3-2-5-2: وضوح تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………82
3-2-3-2-5-3: بارگذاری تصاویر در IADB ………………………………………………………………………………………….83
3-2-3-2-5-4: فراداده‌ی عکس …………………………………………………………………………………………………………….84
3-2-3-2-6: ایجاد مقاطع و استفاده از آن‌ها …………………………………………………………………………………………85
3-2-3-2-6-1: ایجاد یک مقطع……………………………………………………………………………………………………………..85
3-2-3-2-6-2: ویرایشگر مقطع………………………………………………………………………………………………………………85
3-2-3-2-6-2-1: تنظیم حد و مرز و سطح مبنای ارتفاع مقطع…………………………………………………………..85
3-2-3-2-6-2-2: استفاده از نوار ابزار طراحی………………………………………………………………………………………..86
“ث”
3-2-3-2-6-2-3: افزودن عناوین……………………………………………………………………………………………………………87
3-2-3-2-6-2-4: اعمال تغییرات در مقطع……………………………………………………………………………………………88
3-2-3-2-6-2-5: افزودن یادداشت‌ها به یک مقطع……………………………………………………………………………….88
3-2-3-2-6-2-6: افزودن فهرست راهنما و کلیدواژه به یک مقطع……………………………………………………….88
3-2-3-2-6-3: نشان دادن خطوط مقاطع در مرورگر نقشه…………………………………………………………………..89
3-2-3-2-6-4: افزودن مقاطع به نمودارهای ساختاری (ماتریس‌ها)……………………………………………………..89
3-2-3-2-6-5: افزودن مقاطع به مدارک………………………………………………………………………………………………..90
3-2-3-2-7: نمودارهای لایه‌نگاری ماتریس…………………………………………………………………………………………….90
3-2-3-2-7-1: ایجاد یک ماتریس جدید………………………………………………………………………………………………..90
3-2-3-2-7-2: نوارابزار ویرایشگر ماتریس………………………………………………………………………………………………90
3-2-3-2-7-3: افزودن کانتکست‌ها به ماتریس………………………………………………………………………………………91
3-2-3-2-7-4: ارتباط دادن کانتکست‌ها………………………………………………………………………………………………..93
3-2-3-2-7-5: حذف کانتکست‌ها از ماتریس…………………………………………………………………………………………93
3-2-3-2-7-6: کار کردن با یک ماتریس………………………………………………………………………………………………..94
3-2-3-2-7-6-1: پیدا کردن آیتم ماتریس…………………………………………………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-2: انتخاب آیتم‌ها…………………………………………………………………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-3: مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به آیتم‌های ماتریس……………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-4: گروه‌بندی آیتم‌ها روی یک ماتریس………………………………………………………………………….95
3-2-3-2-7-6-5: علامت‌گذاری کانتکست‌ها به عنوان هم‌پایه ……………………………………………………………..95
3-2-3-2-7-6-6: مخفی کردن ارتباط (لینک)‌های غیرضروری…………………………………………………………….95
“ج”
3-2-3-2-7-6-7: افزودن کانتکست‌ها به یک مجموعه یا شیء…………………………………………………………….96
3-2-3-2-7-6-8: استفاده از پرچم‌های ماتریس…………………………………………………………………………………….96
3-2-3-2-7-6-9: متّصل کردن (ارتباط دادن) به ماتریس‌های دیگر…………………………………………………….97
3-2-3-2-7-7: نمودارهای ماتریس پیشرفته………………………………………………………………………………………….97
3-2-3-2-8: استفاده از آمازون کیندل برای دسترسی به IADB………………………………………………………….99
3-2-3-2-8-1: مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-3-2-8-2: معایب……………………………………………………………………………………………………………………………100
3-2-3-2-8-3: دسترسی به IADB از طریق کیندل…………………………………………………………………………..101
3-2-3-2-9: مشخصات URI منابع IADB………………………………………………………………………………………….103
3-2-3-2-9-1: URI منابع در IADB………………………………………………………………………………………………….103
3-2-3-2-9-2: چگونگی تعریف کردن URI………………………………………………………………………………………..107
3-2-3-2-10: پشتیبان‌گیری سرور IADB……………………………………………………………………………………….. 109
3-3: آشنایی با برخی مفاهیم در IADB……………………………………………………………………………………………….110
3-3-1: آشنایی مختصر با SQLو پاره‌ای از دستورات آن…………………………………………………………………….110
3-3-1-1: ساختار SQL…………………………………………………………………………………………………………………………110
3-3-1-2: دستور انتخاب (SELECT) ……………………………………………………………………………………………… 110
3-3-1-3: انتخاب از چندین جدول ……………………………………………………………………………………………………..111
3-3-1-4: نمایش ستون‌های کم‌تر……………………………………………………………………………………………………….113
3-3-1-5: شرط‌ها در SQL……………………………………………………………………………………………………………………113
3-3-1-6: مرتب‌سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………115
“چ”
3-3-1-7: دستور DISTINCT …………………………………………………………………………………………………………….116
3-3-1-8: ساختار پایگاه داده‌ی IADB برای پرس‌و‌جو‌های SQL ……………………………………………………..116
3-3-2: سرویس ذخیره‌سازی ابری…………………………………………………………………………………………………………124
3-3-2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….124
3-3-2-2: فواید استفاده از سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………………………………………………………….125
3-3-2-3: اصول حافظه‌های ابری…………………………………………………………………………………………………………..125
فصل چهارم: ورود داده‌های کارگاه C به پایگاه داده‌ ……………………………………………………………………………127
4-1: تنظیمات اوّلیّه‌ی پروژه در IADB…………………………………………………………………………………………………128
4-1-1: ایجاد پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….128
4-1-2: مدیریت کاربران ……………………………………………………………………………………………………………………….130
4-1-3: تعریف فهرست‌های واژگان ازپیش تعیین‌‌شده در قسمت پیکربندی سرور……………………………..134
4-2: وارد‌کردن داده‌های کاوش کارگاه C به پایگاه داده ……………………………………………………………………..138
4-2-1: کانتکست‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………138
4-2-2: یافته‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….140
4-2-3: مجموعه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….143
4-2-4: گروه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………145
4-2-5: فازها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
4-2-6: ماتریس‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..149
4-2-7: نقشه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….151
4-2-8: مقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
“ح”
4-2-9: آمار پروژه…………………………………………………………………………………………………………………………………..156
فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….157
5-1: مقایسه‌ی اجمالی روش ثبت و ضبط سنتی و شیوه‌ی ثبت و ضبط رایانه‌ای……………………………….158
5-2: نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..167
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..168
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: پایگاه‌های داده‌ی موجود IADB. …………………………………………………………………………………….104
جدول 3-2: منابع IADB………………………………………………………………………………………………………………………105
…… ………………………………………………………………………………………………..108 IADBجدول 3-3: تعاریف منابع
جدول 3-4: جدول Individual …………………………………………………………………………………………………………..111
جدول 3-5: جدول Occupation ………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 3-6: اجرای دستور SELECT در SQL………………………………………………………………………………….112
جدول 3-7: محدود کردن موارد جست‌وجو در SQL…………………………………………………………………………113
جدول 3-8: استفاده از شرط WHERE در SQL………………………………………………………………………………113
جدول 3-9: استفاده از دستور AND در SQL…………………………………………………………………………………….114

جدول 3-10: استفاده از دستور OR در SQL……………………………………………………………………………………..114
جدول 3-11: استفاده از دستور ORDER BY در SQL…………………………………………………………………….115
“خ”
جدول 3-12: استفاده از دستور DISTINC در SQL………………………………………………………………………….116
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 2-1: موقعیت تپه‌ی ده‌بزان نسبت به شهر همدان و شهرستان اسدآباد …………………………………….22
تصویر 3-1: کارگاه C در حال کاوش ……………………………………………………………………………………………………..33
تصویر 3-2: کارگاه C پس از اتمام کاوش ……………………………………………………………………………………………..36
تصویر 3-3: نوارابزار اصلی پایگاه …………………………………………………………………………………………………………….49
تصویر 4-1: پنجره‌ی ایجاد پروژه …………………………………………………………………………………………………………129
تصویر 4-2: پنجره‌ی ورود اطّلاعات مربوط به پروژه……………………………………………………………………………..130
تصویر4-3: صفحه‌ی مربوط به مدیریت پایگاه (ADMIN)…………………………………………………………………..131
تصویر 4-4: کاربر با سطح دسترسی پایین…………………………………………………………………………………………….132
تصویر 4-5: صفحه‌ی مربوط به کاربر با سطح دسترسی پایین……………………………………………………………..132
تصویر 4-6: صفحه‌ی مربوط به کاربر با سطح دسترسی متوسط یا بالا………………………………………………..133
تصویر 4-7: پنجره‌ی مربوط به لیست کاربران پایگاه…………………………………………………………………………….133
تصویر 4-8: تنظیمات عمومی پروژه‌ی ده‌بزان در پیکربندی سرور پایگاه داده…………………………………….134
تصویر 4-9: فهرست واژگان کلیدی کانتکست‌ها در پیکربندی سرور پایگاه داده…………………………………136
تصویر 4-10: فهرست واژگان مربوط به روش‌ها کاوش و روش‌های تاریخ‌گذاری………………………………. 136
تصویر 4-11: فهرست واژگان کلیدی مربوط به یافته‌های معمولی و ویژه …………………………………………..137
تصویر 4-12: فهرست واژگان مربوط به انواع یافته که درهنگام ورود یک یافته‌ی جدید…………………….137
“د”
تصویر 4-13: تصویر پنجره‌ی بارگذاری رونوشت کانتکست………………………………………………………………….138
تصویر 4-14: پنجره‌ی پیش‌نمایش رونوشت کانتکست…………………………………………………………………………139
تصویر 4-15: نمایش کانتکست 101 به همراه برگه‌ی رونوشت کانتکست………………………………………. 139
تصویر 4-16: نمایش عکس و لایه‌نگاری مرتبط با کانتکست 101……………………………………………………….140
تصویر 4-17: وارد کردن یک یافته‌ی معمولی به پایگاه………………………………/……………………………………….141
تصویر 4-18: نمایش پنجره‌ی مربوط به یافته و وارد کردن جزئیات مربوطه……………………………………. 142
تصویر 4-19: نمایش پنجره‌ی مربوط به یافته و منابع مرتبط…………………………………………………………… 142
تصویر 4-20: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک مجموعه‌ی جدید……………………………………………….. 143
تصویر 4-21: نمایش پنجره‌ی نهایی مجموعه‌ی 2و وارد کردن جزئیات به آن………………………………… 144
تصویر 4-22: نمایش عکس مربوط به مجموعه‌ی 2………………………………………………………………………………144
تصویر 4-23: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک گروه جدید……………………………………………………………145
تصویر 4-24: نمایش پنجره‌ی نهایی گروه 4 و وارد کردن جزئیات از طریق کلید Edit…………………… 146
تصویر 4-25: نمایش پنجره‌ی نهایی مربوط به گروه 4 و عکس مربوط به این گروه…………………………. 146
تصویر 4-26: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک فاز جدید……………………………………………………………….147
تصویر 4-27: نمایش پنجره‌ی نهایی فاز 4 و وارد کردن جزئیات از طریق کلید Edit………………………. 148
تصویر 4-28: نمایش پنجره‌ی نهایی مربوط به فاز 4 ……………………………………………………………………………148
تصویر 4-29: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک ماتریس جدید……………………………………………………….149
تصویر 4-30: نمایش پنجره‌ی ماتریس و وارد کردن کانتکست‌ها به آن……………………………………………. 150
تصویر 4-31: ماتریس نهایی………………………………………………………………………………………………………………… 150
تصویر 4-32: ماتریس نهایی به‌همراه مجموعه‌های مشخص‌شده……………………………………………………….. 151
“ذ”
تصویر 4-33: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک نقشه‌ی جدید……………………………………………………… 151
تصویر 4-34: پنجره‌ی رسم نقشه‌………………………………………………………………………………………………………… 152
تصویر 4-35: پنجره‌ی نمایش نقشه‌ی نهایی ترسیم شده از کانتکست 101……………………………………. 152
تصویر 4-36: پنجره‌ی ایجاد یک مقطع جدید……………………………………………………………………………………. 153
تصویر 4-37: پنجره‌ی نمایش تصویر اصلی مربوط به مقطع……………………………………………………………… 154
تصویر 4-38: مرحله‌ی ترسیم مقطع از روی تصویر……………………………………………………………………………. 154
تصویر 4-39: پنجره‌های تصویر اصلی و مقطع ترسیم شده……………………………………………………………….. 155
تصویر 4-40: پنجره‌ی نمایش مقطع نهایی ترسیم شده…………………………………………………………………….. 155
تصویر 4-41: پنجره‌ی نمایش آمار پروژه……………………………………………………………………………………………. 156
“ر”
فصل اوّل
کلّیات پژوهش
1-1: بیان مسأله
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، پژوهش حاضر قصد دارد که با ایجاد یک پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی برای یک محوطه‌ی باستانی در ایران، علاوه بر آشنا کردن باستان‌شناسان ایران با یکی از کاربردهای مهمّ رایانه در باستان‌شناسی، به‌شیوه‌ی تئوری و عملی، چگونگی استفاده از یک پایگاه داده را، به‌صورت نمونه شرح و توضیح دهد. برای این کار باید در ابتدا اطّلاعات حاصل از کاوش یک محوطه‌ی باستانی را در اختیار داشته باشیم. با توجّه به این‌که بهترین زمان برای رایانه‌ای کردن اطّلاعات حاصل از یک کاوش باستان‌شناسی، در حین انجام کاوش است و از طرف دیگر بیشترین تطابق اطّلاعات ثبت‌شده در یک کاوش با ساختار ثبت و ضبط اطّلاعات در پایگاه داده‌ی IADB، زمانی صورت خواهد گرفت که از ابتدا ثبت و ضبط داده‌ها، براساس و با توجه به روش دسته‌بندی داده‌ها و ثبت اطّلاعات در این پایگاه داده انجام گیرد؛ پس از مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای نمایش جنبه‌های مختلف پایگاه داده‌ی IADB، ایجاد نمونه‌ای از این پایگاه برای یک محوطه‌ی باستانی است که قرار باشد کاوش آن صورت گیرد، چرا‌که فقط در چنین شرایطی می‌توان نوع ثبت و ضبط انجام گرفته در کاوش را با این شیوه در پایگاه تطابق داد و در‌نتیجه بیشترین هماهنگی و کم‌ترین خلاء بین اطّلاعات کاوش و بخش‌های اطّلاعاتی پایگاه به وجود آید. در ادامه با شروع اوّلین فصل کاوش محوطه‌ی ده‌بزان فرصتی مناسب فراهم شد که بتوان داده‌های حاصل از کاوش این محوطه را، با توجّه به بخش‌های در‌ ‌نظر گرفته شده و نیز نحوه‌ی ثبت اطّلاعات در پایگاه داده، ثبت و ضبط کرده و مرحله به مرحله به پایگاه وارد نمود. به این ترتیب علاوه بر این‌که در پایان کار با کم‌ترین خلاء در جمع‌آوری و ثبت اطّلاعات مواجه خواهیم بود، پایگاه داده‌‌‌‎‌ای دقیق و کامل از اطّلاعات کاوش محوطه در اختیار خواهیم داشت.
1-2: اهمیّت و ضرورت پژوهش
باستان‌شناسی طی دهه‌های گذشته شاهد تحوّلات چشم‌گیری هم‌چون سایر علوم بوده است. یکی از
این تحوّلات، کاربرد رایانه و استفاده از نرم‌افزارها و بانک‌های اطّلاعاتی رایانه‌ای است.
متأسفانه باستان‌شناسی ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بسیار، هم‌چون محوطه‌های باستانی فراوان و داده‌های با ارزش علمی، از دانش استفاده از رایانه بهره‌ی اندکی برده است. از طرف دیگر ثبت و ضبط سریع و دقیق داده‌ها به همراه عکس‌ها، نقشه‌ها، نمودارها و …، جلوگیری از مفقود شدن اطّلاعات طی انجام کاوش‌ها، بایگانی حجم عظیمی از داده‌ها در فضای کم و دسترسی آسان به تمامی آن‌ها، سهولت امکان طبقه‌بندی و مرتب کردن اطّلاعات و … تنها بخشی از فواید و امکاناتی است که رایانه‌ای کردن اطّلاعات یک کاوش باستان‌شناسی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهد. در عین حال یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت ایجاد چنین پایگاه‌هایی، فراهم شدن امکان در اختیار قرار دادن اطّلاعات حاصل از کاوش محوطه‌های باستانی به باستان‌شناسان، در هر کجای جهان است. با همه‌ی این توصیفات می‌بینیم که باستان‌شناسی ایران هم‌چنان از این امکانات محروم مانده است و کاربرد رایانه در زمینه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی در ایران، تنها به فعّالیّت‌هایی که خوشبختانه به همّت آقای احمد علی‌یاری، در مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران انجام گرفته، محدود شده است. بنابراین پژوهش حاضر علاوه بر این‌که یکی از پایگاه‌های اطّلاعاتی باستان‌شناسی معتبر و کاربردی در جهان را معرّفی می‌کند، در شمار اوّلین اقدامات پژوهشی در این زمینه، در ایران قرار گرفته و بدین ترتیب زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که رشته‌ی باستان‌شناسی در ایران، پا را از شیوه‌های ثبت و ضبط سنتی فراتر نهاده و خود را با پیشرفت‌های باستان شناسی در جهان همگام سازد.
1-3: اهداف پژوهش
از مهم‌ترین اهداف این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1)گردآوری اطّلاعات و داده‌های حاصل از کاوش (اطّلاعات کارگاه C کاوش تپه‌ی ده‌بزان به‌صورت نمونه)، در یک پایگاه داده‌ی رایانه‌ای و اطمینان از حفظ این اطّلاعات و جلوگیری از مفقود شدن یا از دست دادن احتمالی اطّلاعات، حتّی پس از اتمام کار کاوش.
2) افزایش امکان برخورداری باستان‌شناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار باستانی از اطّلاعات حاصل
از کاوش باستان‌شناسی محوطه‌ی باستانی (به‌صورت نمونه، تپه‌ی ده‌بزان).
3) ایجاد زمینه‌ای برای آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از امکانات رایانه‌ای در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران به منظور ارتقاء سطح کیفی کاوش‌ها، خصوصا در زمینه‌ی حفظ و بایگانی داده‌های حاصل از کاوش‌ها و سهولت دسترسی سایر پژوهشگران به این اطّلاعات.
4)آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از پایگاه‌های داده‌ی باستان‌شناسی در ایران و افزایش تدریجی اعتبار علمی و جایگاه باستان‌شناسی ایران در سطح بین‌المللی.
1-4: پرسش‌های پژوهش
1)آیا ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی میسر خواهد بود؟
2)آیا ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی برای داده‌های حاصل از کاوش‌های یک تپه‌ی باستانی (برای نمونه‌ تپه‌ی ده‌بزان)، می‌تواند امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش را فراهم سازد؟
3)آیا تشکیل بانک اطّلاعاتی از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه تپه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدت در محوطه، در دوره‌های مختلف مؤثر است؟
1-5: فرضیه‌های پژوهش
1) ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی مؤثر خواهد بود.
2) ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی، امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش (برای نمونه کاوش تپه‌ی ده‌بزان) را فراهم سازد.
3) تشکیل پایگاهی رایانه‌ای از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه کاوش محوطه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدّت در محوطه مؤثر است.
1-6: روش تحقیق
در انجام این پژوهش، با بهره‌گیری از نمونه‌ی IADB، ابتدا طراحی و فارسی‌سازی قالب اصلی پایگاه داده‌ی مورد نظر، با توجّه به ترجمه‌ی صورت گرفته، به کمک متخصصان امر انجام شده است. پس از این مرحله، اطّلاعات به دست آمده از فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان، به طور منسجم و دسته‌بندی شده، مطابق با قالب ذخیره‌سازی و معیارهای پایگاه داده، در جریان کاوش، ثبت و ضبط شده و به همراه عکس‌ها و نقشه‌های مورد‌نظر و نیز نمودار ماتریس تهیّه‌شده، به پایگاه وارد شده است. در ادامه‌ی کار با توجّه به اطّلاعات موجود در بخش راهنمایی پایگاه و تجربیاتی که در جریان وارد کردن داده‌ها به پایگاه به دست آمده است، به نگارش بخش‌های مربوطه پرداخته شد و در پایان نیز با مقایسه‌ی نتایج حاصل از این شیوه‌ی ثبت و ضبط با تفسیرها و تحلیل‌های حاصل از ثبت گزارشات به شیوه‌ی سنتی و رایج، نتیجه‌ی مورد نظر به دست آمد.
فصل دوم
پیشینه‌ی پژوهش
2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی
با وجود این که تِیلور و دیگران در اوایل دهه‌ی 1940 میلادی، قدرت آنالیزهای آماری را به عنوان ابزاری برای استخراج اطّلاعات از مجموعه داده‌های باستان‌شناسی نشان دادند، درواقع پیروان اسپُولدینگ بودند که تحوّلی را آغاز کردند که در آن رایانه از وسیله‌ای برای اداره و کنترل دستی اطّلاعات باستان‌شناسی به ابزاری توانا برای نمایش، تجزیه و تحلیل و خلق نظریه‌ها تغییر یافت. ( Huggett and Ross, 2004) سابقه‌ی استفاده از کامپیوتر در باستان‌شناسی به دهه‌ی 1950 میلادی باز‌می‌گردد. در اواخر این دهه، اندیشه‌های ابتدایی درباره‌ی تحلیل داده‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها شکل گرفت و رایانه در باستان‌شناسی برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت (ویلکاک، 1371: 31).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دهه‌های بعد از 1960 میلادی، شاهد تغییرات چشم‌گیر و مختلفی در باستان‌شناسی و روابط آن با سایر رشته‌های علمی بوده است. یکی از این تحوّلات مهم، مبحث صریح نظریه و پذیرش نقش مرکزی آن در باستان‌شناسی است. چهارچوب نظری باستان‌شناسی در ابتدا با به چالش کشیدن رویکرد سنّتی تاریخ‌ فرهنگی توسط باستان‌شناسی روندگرا (روندمحور) و در پی آن با ظهور باستان‌شناسی پساروندگرا (پساروندمحور)، تقریبا به‌صورت پیوسته مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفت (Lock, 2003: 1). در این میان، انقلاب اطّلاعات و ارتباطات و ظهور فنّاوری‌های دیجیتالی وابسته به آن نیز به این مباحث اضافه شد.
از مهم‌ترین موضوعات پدیدار شده، پتانسیل رایانه‌ها به عنوان عناصر فعّال برای تفکّر و استدلال و نه فقط به عنوان ابزار‌های منفعل و از سوی دیگر وجود رابطه‌ای ویژه بین پیشرفت فنّاوری‌های دیجیتالی و نظریه‌های باستان‌شناسی است که هر دو روندی را به‌سوی مفهوم زمینه‌گرایی1، پیچیدگی و محیط‌های غنی از داده‌ی در حال افزایش دربرمی‌گیرند (Lock, 2003: 1).
به‌طور‌کلی جان ویلکاک در مقاله‌ی “مروری بر بیش از سی سال کاربرد کامپیوتر در باستان‌شناسی” مراحل برجسته در پیشرفت رشته‌ی باستان‌شناسی رایانه‌ای در دهه‌های 60 تا 80 میلادی، در سطح جهان را به‌صورت زیر خلاصه کرده است:
“اواخر دهه‌ی 1960 میلادی:
آمار، شبیه‌سازی، بانک اطّلاعاتی، انتقال داده‌ها و بررسی و تلخیص ژئوفیزیکی
دهه‌ی 1970 میلادی:
گرافیک‌های دوبعدی، سیستم‌های خبره و نمونه‌سازی ابتدایی، بررسی محلّ باستانی، سیستم‌های ابتدایی مجتمع برای بازیابی داده‌ها، آمارها و نمودارها
دهه‌ی 1980 میلادی:
گرافیک‌های سه‌بعدی، اندازه‌گیری خودکار، نقشه‌برداری مقطعی خودکار، انتشار خودکار، کاربرد سیستم‌های اداری در واحدهای باستان‌شناسی (کلمه‌پردازی، صفحه‌ی گسترده و دستمزد)، ثبت در محل به کمک کامپیوترهای قابل‌‌حمل، نرم‌افزار ریز‌کامپیوتر، برنامه‌ریزی تک‌‌زمینه‌ای با استفاده از بسته‌ی نرم‌افزاری طراح خودکار، تجهیزات موسوم به فرامتن، بایگانی در دیسک ویدئوئی و دسترسی مستقیم، سیستم‌های پایگاه اطّلاعاتی مرتبط و سیستم‌های آموزشی برای باستان‌شناسان” (1371: 31).
از 1990.م تاکنون نیز پیشرفت روزافزون فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، تأثیر خود را بر باستان‌شناسی روزبه‌روز افزایش داده است. یکپارچه‌سازی فضایی داده‌ها یکی از پیشرفت‌های کلیدی در سال‌های اخیر است. پیشرفت ابزارهای جستجوی داده‌ها در مجموعه‌های داده توسط سازمان‌های مختلف مدیریت می‌شود. هم‌چنین افزایش قابلیت استفاده از منابع اطّلاعاتی آنلاین، نحوه‌ی دستیابی به اطّلاعات باستان‌شناسی را تغییر داده و رویکرد ما را، به‌واسطه‌ی فراهم کردن منابع اطّلاعاتی گسترده، نسبت به مطالعات محلّی و منطقه‌ای دگرگون ساخته است ( Huggett and Ross: 2004).
از طرف دیگر فنّاوری‌های فزاینده، تأثیر ارتباطی بالاتر و قوی‌تر با مخاطبان عمومی را از طریق استفاده از واقعیت مجازی2، سیستم اطّلاعات جغرافیایی3 و موقعیّت‌های انتشارات مبتنی بر فنّاوری وب ممکن ساخته است. برخی از حوزه‌های ارتباطاتی (هم‌چون VR) امکان تغییر نقش‌های اجراکنندگان و مشاهده‌کنندگان یا ارائه‌کنندگان و مفسران را از طریق گسترش انواع مشارکت در مطالعات باستان‌شناسی، فراهم ساخته است. اکنون پدیدار شدن مکانیسم‌های بازنمایی، ما را قادر ساخته که پدیده‌های پویا را به نمایش درآوریم و فرآیندها را در عمل نشان دهیم به جای این‌که آن‌ها را به‌صورت ایستا توصیف کنیم (Huggett and Ross: 2004).
2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی
“داده‌های مربوط به محل باستانی احتمالا برای اوّلین بار در سال 1959م به وسیله‌ی ایهم و گاردین به یک کامپیوتر واقعی داده شد. از آن هنگام کاربرد روزافزون کامپیوتر، به‌عنوان بانک اطّلاعات باستان‌شناختی، که شامل فهرست کردن موزه‌ها و پرونده‌های تحقیقاتی می‌شد، رواج یافت. این کارها را بیشتر کارکنان باستان‌شناس یا غیرباستان‌شناس موزه‌ها انجام می‌دادند. نظام‌های پیشنهادی آن‌ها را برای فهرست‌نویسی کامپیوتری در ایالات متحده‌ی امریکا، شبکه‌ی رایانه‌ی موزه4 ، در فرانسه گاردین و دیگران، در بریتانیا از سال 1965م، گروه کسب اطّلاعات انجمن موزه‌ها5 و تشکیلات جانشین آن، یعنی انجمن اسناد و مدارک موزه6 طراحی کرده است.
تحلیل این اطّلاعات که شامل طبقه‌بندی اشیاء باستانی و ارائه‌ی نتایج است، نیازمند ترکیبی از اطّلاعات بازیافته، سیستم‌های خبره، آمار و تسهیلات نمودارهاست. تلاش برای به‌وجود آوردن یک بانک اطّلاعاتی با آمار و گرافیک در یک بسته‌ی نرم‌افزاری کامل، احتمالا برای اوّلین بار در سیستم PLUTARCH انجام شد” (ویلکاک، 1371: 32).
طی دهه‌ی 80 میلادی، انتشارات در زمینه‌ی کاربردهای رایانه تحت تسلط مباحث طراحی پایگاه داده قرار گرفت (برای مثال Smith 1991;Guimier-Sorbets 1990; Smith 1991). در دهه‌ی 90 میلادی، وقتی که محصولات داخلی راه را برای سیستم‌های مدیریت پایگاه داده7ی تجاری هموار کردند، دیگر استفاده از پایگاه داده به خاطر خود آن، چیز جدیدی نبود. اکنون گرایش باستان‌شناسی بر چگونگی مدل‌سازی موفق ساختار داده‌های اکتشافی باستان‌شناسی در یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای، امکانات طراحی موضوعی8 و خلق پایگاه‌های داده براساس عناصر باستان‌شناسی متمرکز است. پایگاه داده‌ی رابطه‌ای روابط بین عناصر باستان‌شناسی ثبت شده در ساختار جداول آن‌ها را بازمی‌نماید و تعریف می‌کند. برای مثال یک قبر منفرد ثبت شده در جدول “قبور”، ممکن است چندین شیء مصنوعی ثبت شده در جدول “اشیاء قبر” را شامل شود که با یک شماره‌ی ارجاع تدفینی منحصربه‌فرد به قبور ارتباط می‌یابند (لینک می‌شوند). تجزیه و تحلیل مبتنی بر موضوع (مورد) این رویکرد را با تأکید مشارکت عناصر در وقایع (در وسیع‌ترین مفهوم آن) بسط می‌دهد، بنابراین عناصر باید نه‌تنها بر حسب این که چه هستند، بلکه چه کارکردی دارند تعریف شوند. این آنالیز به‌واسطه‌ی اختیاری که به طراح برای تعریف کردن انواع متغیّرهای باستان‌شناسی که واقعیّت رفتارها را بازتاب می‌دهند، می‌دهد، مفهوم برنامه‌نویسی رایانه در تعریف انواع متغیّرها (استفاده از اعداد صحیح یا سیستم‌های عددی و الفبایی و …) را بسط می‌دهد (Richards, 1998: 333).
پایگاه‌های داده‌ی کاوش از دهه‌ی 1990 میلادی از یادداشت‌های متنی ساده به ترکیب یا به هم پیوستگی داده‌های برنامه‌ی طراحی به کمک رایانه 9 با یافته‌ها و داده‌های متنی، تغییر پیدا کرد. نمونه‌هایی از پایگاه‌های داده‌ی باستان‌شناسی را می‌توان در این پروژه‌ها دید: پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی که به‌وسیله‌ی انجمن باستان‌شناسی اسکاتلند استفاده می‌شود و رِینز (1995) آن را توصیف می‌کند. این پایگاه داده یکی از کامل‌ترین نمونه‌های مشغول به کار یک پایگاه داده‌ی رایانه‌ای باستان‌شناسی است که مرتبط با یافته‌ها و کانتکست‌ها، نقشه‌های دیجیتالی شده‌ی هر کانتکست به‌صورت منفرد و اطّلاعات مربوط به ماتریس‌ها را در خود جای داده است. سیستمی در حال استفاده در جنوب ایتالیا که سمرارو (1993) به توصیف آن پرداخته و به‌طور مشابه اطّلاعات مربوط به نقشه‌ها را با داده‌های کانتکست‌ها و یافته‌ها مجتمع می‌سازد. پیوندهای CAD با پایگاه داده در تعدادی از پروژه‌های بزرگ میدانی در هلند که بیکس (1995) درباره‌ی آن به بحث پرداخته است. استفاده از اتوکد برای مدل‌های گرافیکی یافته‌ها و فیچرها در یک محوطه‌ی پیش از تاریخ در Runnymede در Berkshire در جنوب انگلستان که مِین و دیگران (1995) به مطالعه و تحقیق درباره‌ی آن پرداخته‌اند. پیوستن اتوکد و dBase IV در سیستم SLIMAC برای ثبت ساختمانی واقع در Brodsworth Hall در انگلستان که توسط دالاس و دیگران انجام گرفته است.
این رویکردها فاقد پتانسیل تحلیلی کامل GIS واقعی هستند، اما با ارتباط دادن اطّلاعات فضایی و خصوصیتی، اجازه‌ی تولید آنی نقشه‌های توزیع بی‌شماری را می‌دهند که منجر به درک بهتر توزیع موادّ باستان‌شناسی در فضا می‌شود.
پروژه‌های آگرِستی و دیگران (1996)، رینز (1995) و راین (1995) هر یک آرشیو کاوشی را ایجاد کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت فراتر از مدرک10 دید که با ترکیبی از تصاویر و متون مشتمل بر لینک‌های داخلی به خوانندگان اجازه می‌دهد که مسیرهای منحصربه‌فرد بسیاری را در یک گزارش دنبال کنند به‌جای این‌که مجبور باشند از ابتدا شروع کنند و در طول یک مسیر خطّی واحد پیش روند تا این که به پایان برسند. اگر بتوان چنین مدارکی را برای مثال از طریق اینترنت، در دسترس عموم قرار داد، تمایز بین بایگانی و انتشار از بین می‌رود (Richards, 1998: 334-335).
2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، متأسفانه جامعه‌ی باستان‌شناسی ایران در قیاس با باستان‌شناسان جوامع پیشرفته، چندان با فنّاوری و شیوه‌های استفاده از رایانه در مطالعات باستان‌شناسی آشنایی نداشته و به‌ طبع این علم مهم از جایگاه قابل‌توجّهی در باستان‌شناسی ایران برخوردار نیست. هرچند که خوشبختانه در سال‌های اخیر کاربرد GIS و مدل‌سازی سه‌بعدی محوطه‌های باستانی، در باستان‌شناسی ایران آغاز شده و رو به افزایش است و از سوی دیگر استفاده از رایانه در زمینه‌هایی مشابه بانک اطّلاعاتی باستان‌شناسی در ایران، طی چند پروژه که توسط مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران و با تلاش احمد علی‌یاری به اجرا درآمده، به کار گرفته شده است.
این پروژه‌ها عبارتند از: طرح پژوهشی ملّی بانک سفال ایران، طرح تحقیقاتی کاربردی تهیّه‌ی نقشه‌ی جامع دیجیتال و پایگاه اطّلاعاتی تپه‌ها و محوطه‌های باستانی استان تهران، طرح تحقیقاتی کاربردی تهیّه‌ی نقشه‌ی جامع دیجیتال و پایگاه اطّلاعاتی تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی استان قزوین.
می‌توان گفت که ایجاد پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی فارسی برای اطّلاعات حاصل از فصل اوّل کاوش محوطه‌ی باستانی ده‌بزان، به نوعی اوّلین قدم تخصصی در زمینه‌ی ایجاد این‌گونه پایگاه‌های خاص برای محوطه‌های باستانی ایران محسوب می‌شود.
2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)
2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن
پروژه‌ی IADB توسط استفان استید آغاز شده و به وسیله‌ی مایک رینز با حمایت باستان‌شناسانه‌ی پیتر کلارک و ریچارد سرمن توسعه یافته است (Rains, 1995: 207). در اواخر دهه‌ی 80 میلادی، استید

منابع پایان‌نامه b (496)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30
3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….30
3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….31
3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..31
3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….31
3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….36
3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….37
3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………………………………………………….. 38
3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB……………………………………………………………………………………………….39
3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………………………………………………..39
3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………43
3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………………………………………………………43
3-2-3-2: راهنمای استفاده از پایگاه داده……………………………………………………………………………………………….48
3-2-3-2-1: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB………………………………………………………………………………..48
“ب”
3-2-3-2-1-1: راه‌اندازی سرور IADB…………………………………………………………………………………………………..49
3-2-3-2-1-2: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB…………………………………………………………………………52
3-2-3-2-1-3: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………………………………………………53
3-2-3-2-1-4: مدیریت گروه‌های کاربری………………………………………………………………………………………………54
3-2-3-2-2: رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………………………55
3-2-3-2-2-1: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-2-3-2-2-2: شکل رونوشت یادداشت‌های کانتکست ………………………………………………………………………..56
3-2-3-2-2-3: نکات کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2-3-2-2-4: فواید یادداشت‌های رونوشت کانتکست………………………………………………………………………..57
3-2-3-2-2-5: ایجاد گروهی از رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………………..58
3-2-3-2-2-5-1: اسکن کردن برگه‌های ثبت کانتکست (CRS)…………………………………………………………58
3-2-3-2-2-5-2: انتقال (بارگذاری) رونوشت‌های اسکن شده به پایگاه………………………………………………59
3-2-3-2-2-5-3: ویرایش‌های بعدی رونوشت یادداشت‌های کانتکست………………………………………………60
3-2-3-2-2-5-4: حاشیه‌نویسیِ تصویر رونوشت……………………………………………………………………………………60
3-2-3-2-3: دیجیتالی کردن نقشه‌های یک کانتکست منفرد………………………………………………………………61
3-2-3-2-3-1: آماده‌سازی برای دیجیتالی کردن…………………………………………………………………………………..61
3-2-3-2-3-1-1: استفاده از یک تصویر اسکن شده از نقشه………………………………………………………………..61
3-2-3-2-3-1-2: استفاده از تبلتِ دیجیتالی‌ کننده………………………………………………………………………………64
3-2-3-2-3-2: کالیبره کردن………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2-3-2-3-3: کشیدن نقشه………………………………………………………………………………………………………………….65
“پ”
3-2-3-2-3-3-1: خطوط پیرامونی کانتکست………………………………………………………………………………………..65
3-2-3-2-3-3-2: سنگ‌ها………………………………………………………………………………………………………………………66
3-2-3-2-3-3-3: هاشورها……………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-3-2-3-3-4: موقعیت سطوح…………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-3-2-3-3-5: موقعیت یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………….67
3-2-3-2-3-3-6: برچسب‌ها یا عناوین…………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-7: خطوط………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-8: نشانگرها……………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-2-3-3-9: چاله‌‌های تیرک………………………………………………………………………………………………………….67
3-2-3-2-4: مدارک IADB …………………………………………………………………………………………………………………..68
3-2-3-2-4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-2-3-2-4-2: فهرست (دفترچه) راهنمای مدارک IADB…………………………………………………………………..69
3-2-3-2-4-2-1: استفاده از برچسب‎ها برای مرتبه‎بندی مدارک…………………………………………………………70
3-2-3-2-4-2-2: نمایش و تصحیح جزئیات مدارک (فراداده)……………………………………………………………..71
3-2-3-2-4-2-3: اطّلاعیه‌های (تذکرات) مدارک………………………………………………………………………………….71
3-2-3-2-4-2-4: لینک کردن مدارک به منابع IADB………………………………………………………………………..71
3-2-3-2-4-3: کنترل دسترسی به مدارک……………………………………………………………………………………………72
3-2-3-2-4-4: مدیریت مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………………..73
3-2-3-2-4-4-1: ایجاد یک مدرک جدید……………………………………………………………………………………………..73
3-2-3-2-4-4-2: نمایش و ویرایش مدارک داخلی……………………………………………………………………………..73
“ت”
3-2-3-2-4-4-3: تصاویر در مدارک داخلی…………………………………………………………………………………………..75
3-2-3-2-4-4-4: مدارک اصلی………………………………………………………………………………………………………………75
3-2-3-2-4-4-5: لینک‌های الحاقی به منابع IADB…………………………………………………………………………….76
3-2-3-2-4-4-6: نمایش کد منبع…………………………………………………………………………………………………………77
3-2-3-2-4-5: مدیریت مدارک و فایل‌های خارجی………………………………………………………………………………78
3-2-3-2-4-5-1: بارگذاری مدارک و فایل‌ها…………………………………………………………………………………………78
3-2-3-2-4-5-2: نمایش، دانلود و جایگزینی مدارک و فایل‌های بارگذاری‌ شده…………………………………78
3-2-3-2-4-5-3: ارسال مدارک یا فایل‌ها به IADB از طریق ایمیل…………………………………………………..79
3-2-3-2-4-6: سابقه‌ی مدارک ……………………………………………………………………………………………………………..80
3-2-3-2-4-7: نمایش مدارک در دستگاه‌های تلفن همراه ………………………………………………………………….80
3-2-3-2-5: کاتالوگ عکس IADB ………………………………………………………………………………………………………81
3-2-3-2-5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-2-3-2-5-2: وضوح تصاویر …………………………………………………………………………………………………………………82
3-2-3-2-5-3: بارگذاری تصاویر در IADB ………………………………………………………………………………………….83
3-2-3-2-5-4: فراداده‌ی عکس …………………………………………………………………………………………………………….84
3-2-3-2-6: ایجاد مقاطع و استفاده از آن‌ها …………………………………………………………………………………………85
3-2-3-2-6-1: ایجاد یک مقطع……………………………………………………………………………………………………………..85
3-2-3-2-6-2: ویرایشگر مقطع………………………………………………………………………………………………………………85
3-2-3-2-6-2-1: تنظیم حد و مرز و سطح مبنای ارتفاع مقطع…………………………………………………………..85
3-2-3-2-6-2-2: استفاده از نوار ابزار طراحی………………………………………………………………………………………..86
“ث”

3-2-3-2-6-2-3: افزودن عناوین……………………………………………………………………………………………………………87
3-2-3-2-6-2-4: اعمال تغییرات در مقطع……………………………………………………………………………………………88
3-2-3-2-6-2-5: افزودن یادداشت‌ها به یک مقطع……………………………………………………………………………….88
3-2-3-2-6-2-6: افزودن فهرست راهنما و کلیدواژه به یک مقطع……………………………………………………….88
3-2-3-2-6-3: نشان دادن خطوط مقاطع در مرورگر نقشه…………………………………………………………………..89
3-2-3-2-6-4: افزودن مقاطع به نمودارهای ساختاری (ماتریس‌ها)……………………………………………………..89
3-2-3-2-6-5: افزودن مقاطع به مدارک………………………………………………………………………………………………..90
3-2-3-2-7: نمودارهای لایه‌نگاری ماتریس…………………………………………………………………………………………….90
3-2-3-2-7-1: ایجاد یک ماتریس جدید………………………………………………………………………………………………..90
3-2-3-2-7-2: نوارابزار ویرایشگر ماتریس………………………………………………………………………………………………90
3-2-3-2-7-3: افزودن کانتکست‌ها به ماتریس………………………………………………………………………………………91
3-2-3-2-7-4: ارتباط دادن کانتکست‌ها………………………………………………………………………………………………..93
3-2-3-2-7-5: حذف کانتکست‌ها از ماتریس…………………………………………………………………………………………93
3-2-3-2-7-6: کار کردن با یک ماتریس………………………………………………………………………………………………..94
3-2-3-2-7-6-1: پیدا کردن آیتم ماتریس…………………………………………………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-2: انتخاب آیتم‌ها…………………………………………………………………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-3: مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به آیتم‌های ماتریس……………………………………………………….94
3-2-3-2-7-6-4: گروه‌بندی آیتم‌ها روی یک ماتریس………………………………………………………………………….95
3-2-3-2-7-6-5: علامت‌گذاری کانتکست‌ها به عنوان هم‌پایه ……………………………………………………………..95
3-2-3-2-7-6-6: مخفی کردن ارتباط (لینک)‌های غیرضروری…………………………………………………………….95
“ج”
3-2-3-2-7-6-7: افزودن کانتکست‌ها به یک مجموعه یا شیء…………………………………………………………….96
3-2-3-2-7-6-8: استفاده از پرچم‌های ماتریس…………………………………………………………………………………….96
3-2-3-2-7-6-9: متّصل کردن (ارتباط دادن) به ماتریس‌های دیگر…………………………………………………….97
3-2-3-2-7-7: نمودارهای ماتریس پیشرفته………………………………………………………………………………………….97
3-2-3-2-8: استفاده از آمازون کیندل برای دسترسی به IADB………………………………………………………….99
3-2-3-2-8-1: مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-3-2-8-2: معایب……………………………………………………………………………………………………………………………100
3-2-3-2-8-3: دسترسی به IADB از طریق کیندل…………………………………………………………………………..101
3-2-3-2-9: مشخصات URI منابع IADB………………………………………………………………………………………….103
3-2-3-2-9-1: URI منابع در IADB………………………………………………………………………………………………….103
3-2-3-2-9-2: چگونگی تعریف کردن URI………………………………………………………………………………………..107
3-2-3-2-10: پشتیبان‌گیری سرور IADB……………………………………………………………………………………….. 109
3-3: آشنایی با برخی مفاهیم در IADB……………………………………………………………………………………………….110
3-3-1: آشنایی مختصر با SQLو پاره‌ای از دستورات آن…………………………………………………………………….110
3-3-1-1: ساختار SQL…………………………………………………………………………………………………………………………110
3-3-1-2: دستور انتخاب (SELECT) ……………………………………………………………………………………………… 110
3-3-1-3: انتخاب از چندین جدول ……………………………………………………………………………………………………..111
3-3-1-4: نمایش ستون‌های کم‌تر……………………………………………………………………………………………………….113
3-3-1-5: شرط‌ها در SQL……………………………………………………………………………………………………………………113
3-3-1-6: مرتب‌سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………115
“چ”
3-3-1-7: دستور DISTINCT …………………………………………………………………………………………………………….116
3-3-1-8: ساختار پایگاه داده‌ی IADB برای پرس‌و‌جو‌های SQL ……………………………………………………..116
3-3-2: سرویس ذخیره‌سازی ابری…………………………………………………………………………………………………………124
3-3-2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….124
3-3-2-2: فواید استفاده از سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………………………………………………………….125
3-3-2-3: اصول حافظه‌های ابری…………………………………………………………………………………………………………..125
فصل چهارم: ورود داده‌های کارگاه C به پایگاه داده‌ ……………………………………………………………………………127
4-1: تنظیمات اوّلیّه‌ی پروژه در IADB…………………………………………………………………………………………………128
4-1-1: ایجاد پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….128
4-1-2: مدیریت کاربران ……………………………………………………………………………………………………………………….130
4-1-3: تعریف فهرست‌های واژگان ازپیش تعیین‌‌شده در قسمت پیکربندی سرور……………………………..134
4-2: وارد‌کردن داده‌های کاوش کارگاه C به پایگاه داده ……………………………………………………………………..138
4-2-1: کانتکست‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………138
4-2-2: یافته‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….140
4-2-3: مجموعه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….143
4-2-4: گروه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………145
4-2-5: فازها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
4-2-6: ماتریس‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..149
4-2-7: نقشه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….151
4-2-8: مقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………..153
“ح”
4-2-9: آمار پروژه…………………………………………………………………………………………………………………………………..156
فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….157
5-1: مقایسه‌ی اجمالی روش ثبت و ضبط سنتی و شیوه‌ی ثبت و ضبط رایانه‌ای……………………………….158
5-2: نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..167
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..168
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: پایگاه‌های داده‌ی موجود IADB. …………………………………………………………………………………….104
جدول 3-2: منابع IADB………………………………………………………………………………………………………………………105
…… ………………………………………………………………………………………………..108 IADBجدول 3-3: تعاریف منابع
جدول 3-4: جدول Individual …………………………………………………………………………………………………………..111
جدول 3-5: جدول Occupation ………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 3-6: اجرای دستور SELECT در SQL………………………………………………………………………………….112
جدول 3-7: محدود کردن موارد جست‌وجو در SQL…………………………………………………………………………113
جدول 3-8: استفاده از شرط WHERE در SQL………………………………………………………………………………113
جدول 3-9: استفاده از دستور AND در SQL…………………………………………………………………………………….114
جدول 3-10: استفاده از دستور OR در SQL……………………………………………………………………………………..114
جدول 3-11: استفاده از دستور ORDER BY در SQL…………………………………………………………………….115
“خ”
جدول 3-12: استفاده از دستور DISTINC در SQL………………………………………………………………………….116
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 2-1: موقعیت تپه‌ی ده‌بزان نسبت به شهر همدان و شهرستان اسدآباد …………………………………….22
تصویر 3-1: کارگاه C در حال کاوش ……………………………………………………………………………………………………..33
تصویر 3-2: کارگاه C پس از اتمام کاوش ……………………………………………………………………………………………..36
تصویر 3-3: نوارابزار اصلی پایگاه …………………………………………………………………………………………………………….49

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصویر 4-1: پنجره‌ی ایجاد پروژه …………………………………………………………………………………………………………129
تصویر 4-2: پنجره‌ی ورود اطّلاعات مربوط به پروژه……………………………………………………………………………..130
تصویر4-3: صفحه‌ی مربوط به مدیریت پایگاه (ADMIN)…………………………………………………………………..131
تصویر 4-4: کاربر با سطح دسترسی پایین…………………………………………………………………………………………….132
تصویر 4-5: صفحه‌ی مربوط به کاربر با سطح دسترسی پایین……………………………………………………………..132
تصویر 4-6: صفحه‌ی مربوط به کاربر با سطح دسترسی متوسط یا بالا………………………………………………..133
تصویر 4-7: پنجره‌ی مربوط به لیست کاربران پایگاه…………………………………………………………………………….133
تصویر 4-8: تنظیمات عمومی پروژه‌ی ده‌بزان در پیکربندی سرور پایگاه داده…………………………………….134
تصویر 4-9: فهرست واژگان کلیدی کانتکست‌ها در پیکربندی سرور پایگاه داده…………………………………136
تصویر 4-10: فهرست واژگان مربوط به روش‌ها کاوش و روش‌های تاریخ‌گذاری………………………………. 136
تصویر 4-11: فهرست واژگان کلیدی مربوط به یافته‌های معمولی و ویژه …………………………………………..137
تصویر 4-12: فهرست واژگان مربوط به انواع یافته که درهنگام ورود یک یافته‌ی جدید…………………….137
“د”
تصویر 4-13: تصویر پنجره‌ی بارگذاری رونوشت کانتکست………………………………………………………………….138
تصویر 4-14: پنجره‌ی پیش‌نمایش رونوشت کانتکست…………………………………………………………………………139
تصویر 4-15: نمایش کانتکست 101 به همراه برگه‌ی رونوشت کانتکست………………………………………. 139
تصویر 4-16: نمایش عکس و لایه‌نگاری مرتبط با کانتکست 101……………………………………………………….140
تصویر 4-17: وارد کردن یک یافته‌ی معمولی به پایگاه………………………………/……………………………………….141
تصویر 4-18: نمایش پنجره‌ی مربوط به یافته و وارد کردن جزئیات مربوطه……………………………………. 142
تصویر 4-19: نمایش پنجره‌ی مربوط به یافته و منابع مرتبط…………………………………………………………… 142
تصویر 4-20: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک مجموعه‌ی جدید……………………………………………….. 143
تصویر 4-21: نمایش پنجره‌ی نهایی مجموعه‌ی 2و وارد کردن جزئیات به آن………………………………… 144
تصویر 4-22: نمایش عکس مربوط به مجموعه‌ی 2………………………………………………………………………………144
تصویر 4-23: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک گروه جدید……………………………………………………………145
تصویر 4-24: نمایش پنجره‌ی نهایی گروه 4 و وارد کردن جزئیات از طریق کلید Edit…………………… 146
تصویر 4-25: نمایش پنجره‌ی نهایی مربوط به گروه 4 و عکس مربوط به این گروه…………………………. 146
تصویر 4-26: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک فاز جدید……………………………………………………………….147
تصویر 4-27: نمایش پنجره‌ی نهایی فاز 4 و وارد کردن جزئیات از طریق کلید Edit………………………. 148
تصویر 4-28: نمایش پنجره‌ی نهایی مربوط به فاز 4 ……………………………………………………………………………148
تصویر 4-29: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک ماتریس جدید……………………………………………………….149
تصویر 4-30: نمایش پنجره‌ی ماتریس و وارد کردن کانتکست‌ها به آن……………………………………………. 150
تصویر 4-31: ماتریس نهایی………………………………………………………………………………………………………………… 150
تصویر 4-32: ماتریس نهایی به‌همراه مجموعه‌های مشخص‌شده……………………………………………………….. 151
“ذ”
تصویر 4-33: نمایش پنجره‌ی مربوط به ایجاد یک نقشه‌ی جدید……………………………………………………… 151
تصویر 4-34: پنجره‌ی رسم نقشه‌………………………………………………………………………………………………………… 152
تصویر 4-35: پنجره‌ی نمایش نقشه‌ی نهایی ترسیم شده از کانتکست 101……………………………………. 152
تصویر 4-36: پنجره‌ی ایجاد یک مقطع جدید……………………………………………………………………………………. 153
تصویر 4-37: پنجره‌ی نمایش تصویر اصلی مربوط به مقطع……………………………………………………………… 154
تصویر 4-38: مرحله‌ی ترسیم مقطع از روی تصویر……………………………………………………………………………. 154
تصویر 4-39: پنجره‌های تصویر اصلی و مقطع ترسیم شده……………………………………………………………….. 155
تصویر 4-40: پنجره‌ی نمایش مقطع نهایی ترسیم شده…………………………………………………………………….. 155
تصویر 4-41: پنجره‌ی نمایش آمار پروژه……………………………………………………………………………………………. 156
“ر”
فصل اوّل
کلّیات پژوهش
1-1: بیان مسأله
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، پژوهش حاضر قصد دارد که با ایجاد یک پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی برای یک محوطه‌ی باستانی در ایران، علاوه بر آشنا کردن باستان‌شناسان ایران با یکی از کاربردهای مهمّ رایانه در باستان‌شناسی، به‌شیوه‌ی تئوری و عملی، چگونگی استفاده از یک پایگاه داده را، به‌صورت نمونه شرح و توضیح دهد. برای این کار باید در ابتدا اطّلاعات حاصل از کاوش یک محوطه‌ی باستانی را در اختیار داشته باشیم. با توجّه به این‌که بهترین زمان برای رایانه‌ای کردن اطّلاعات حاصل از یک کاوش باستان‌شناسی، در حین انجام کاوش است و از طرف دیگر بیشترین تطابق اطّلاعات ثبت‌شده در یک کاوش با ساختار ثبت و ضبط اطّلاعات در پایگاه داده‌ی IADB، زمانی صورت خواهد گرفت که از ابتدا ثبت و ضبط داده‌ها، براساس و با توجه به روش دسته‌بندی داده‌ها و ثبت اطّلاعات در این پایگاه داده انجام گیرد؛ پس از مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای نمایش جنبه‌های مختلف پایگاه داده‌ی IADB، ایجاد نمونه‌ای از این پایگاه برای یک محوطه‌ی باستانی است که قرار باشد کاوش آن صورت گیرد، چرا‌که فقط در چنین شرایطی می‌توان نوع ثبت و ضبط انجام گرفته در کاوش را با این شیوه در پایگاه تطابق داد و در‌نتیجه بیشترین هماهنگی و کم‌ترین خلاء بین اطّلاعات کاوش و بخش‌های اطّلاعاتی پایگاه به وجود آید. در ادامه با شروع اوّلین فصل کاوش محوطه‌ی ده‌بزان فرصتی مناسب فراهم شد که بتوان داده‌های حاصل از کاوش این محوطه را، با توجّه به بخش‌های در‌ ‌نظر گرفته شده و نیز نحوه‌ی ثبت اطّلاعات در پایگاه داده، ثبت و ضبط کرده و مرحله به مرحله به پایگاه وارد نمود. به این ترتیب علاوه بر این‌که در پایان کار با کم‌ترین خلاء در جمع‌آوری و ثبت اطّلاعات مواجه خواهیم بود، پایگاه داده‌‌‌‎‌ای دقیق و کامل از اطّلاعات کاوش محوطه در اختیار خواهیم داشت.
1-2: اهمیّت و ضرورت پژوهش
باستان‌شناسی طی دهه‌های گذشته شاهد تحوّلات چشم‌گیری هم‌چون سایر علوم بوده است. یکی از
این تحوّلات، کاربرد رایانه و استفاده از نرم‌افزارها و بانک‌های اطّلاعاتی رایانه‌ای است.
متأسفانه باستان‌شناسی ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بسیار، هم‌چون محوطه‌های باستانی فراوان و داده‌های با ارزش علمی، از دانش استفاده از رایانه بهره‌ی اندکی برده است. از طرف دیگر ثبت و ضبط سریع و دقیق داده‌ها به همراه عکس‌ها، نقشه‌ها، نمودارها و …، جلوگیری از مفقود شدن اطّلاعات طی انجام کاوش‌ها، بایگانی حجم عظیمی از داده‌ها در فضای کم و دسترسی آسان به تمامی آن‌ها، سهولت امکان طبقه‌بندی و مرتب کردن اطّلاعات و … تنها بخشی از فواید و امکاناتی است که رایانه‌ای کردن اطّلاعات یک کاوش باستان‌شناسی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهد. در عین حال یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت ایجاد چنین پایگاه‌هایی، فراهم شدن امکان در اختیار قرار دادن اطّلاعات حاصل از کاوش محوطه‌های باستانی به باستان‌شناسان، در هر کجای جهان است. با همه‌ی این توصیفات می‌بینیم که باستان‌شناسی ایران هم‌چنان از این امکانات محروم مانده است و کاربرد رایانه در زمینه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی در ایران، تنها به فعّالیّت‌هایی که خوشبختانه به همّت آقای احمد علی‌یاری، در مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران انجام گرفته، محدود شده است. بنابراین پژوهش حاضر علاوه بر این‌که یکی از پایگاه‌های اطّلاعاتی باستان‌شناسی معتبر و کاربردی در جهان را معرّفی می‌کند، در شمار اوّلین اقدامات پژوهشی در این زمینه، در ایران قرار گرفته و بدین ترتیب زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که رشته‌ی باستان‌شناسی در ایران، پا را از شیوه‌های ثبت و ضبط سنتی فراتر نهاده و خود را با پیشرفت‌های باستان شناسی در جهان همگام سازد.
1-3: اهداف پژوهش
از مهم‌ترین اهداف این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1)گردآوری اطّلاعات و داده‌های حاصل از کاوش (اطّلاعات کارگاه C کاوش تپه‌ی ده‌بزان به‌صورت نمونه)، در یک پایگاه داده‌ی رایانه‌ای و اطمینان از حفظ این اطّلاعات و جلوگیری از مفقود شدن یا از دست دادن احتمالی اطّلاعات، حتّی پس از اتمام کار کاوش.
2) افزایش امکان برخورداری باستان‌شناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار باستانی از اطّلاعات حاصل
از کاوش باستان‌شناسی محوطه‌ی باستانی (به‌صورت نمونه، تپه‌ی ده‌بزان).
3) ایجاد زمینه‌ای برای آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از امکانات رایانه‌ای در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران به منظور ارتقاء سطح کیفی کاوش‌ها، خصوصا در زمینه‌ی حفظ و بایگانی داده‌های حاصل از کاوش‌ها و سهولت دسترسی سایر پژوهشگران به این اطّلاعات.
4)آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از پایگاه‌های داده‌ی باستان‌شناسی در ایران و افزایش تدریجی اعتبار علمی و جایگاه باستان‌شناسی ایران در سطح بین‌المللی.
1-4: پرسش‌های پژوهش
1)آیا ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی میسر خواهد بود؟
2)آیا ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی برای داده‌های حاصل از کاوش‌های یک تپه‌ی باستانی (برای نمونه‌ تپه‌ی ده‌بزان)، می‌تواند امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش را فراهم سازد؟
3)آیا تشکیل بانک اطّلاعاتی از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه تپه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدت در محوطه، در دوره‌های مختلف مؤثر است؟
1-5: فرضیه‌های پژوهش
1) ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی مؤثر خواهد بود.
2) ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی، امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش (برای نمونه کاوش تپه‌ی ده‌بزان) را فراهم سازد.
3) تشکیل پایگاهی رایانه‌ای از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه کاوش محوطه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدّت در محوطه مؤثر است.
1-6: روش تحقیق
در انجام این پژوهش، با بهره‌گیری از نمونه‌ی IADB، ابتدا طراحی و فارسی‌سازی قالب اصلی پایگاه داده‌ی مورد نظر، با توجّه به ترجمه‌ی صورت گرفته، به کمک متخصصان امر انجام شده است. پس از این مرحله، اطّلاعات به دست آمده از فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان، به طور منسجم و دسته‌بندی شده، مطابق با قالب ذخیره‌سازی و معیارهای پایگاه داده، در جریان کاوش، ثبت و ضبط شده و به همراه عکس‌ها و نقشه‌های مورد‌نظر و نیز نمودار ماتریس تهیّه‌شده، به پایگاه وارد شده است. در ادامه‌ی کار با توجّه به اطّلاعات موجود در بخش راهنمایی پایگاه و تجربیاتی که در جریان وارد کردن داده‌ها به پایگاه به دست آمده است، به نگارش بخش‌های مربوطه پرداخته شد و در پایان نیز با مقایسه‌ی نتایج حاصل از این شیوه‌ی ثبت و ضبط با تفسیرها و تحلیل‌های حاصل از ثبت گزارشات به شیوه‌ی سنتی و رایج، نتیجه‌ی مورد نظر به دست آمد.
فصل دوم
پیشینه‌ی پژوهش
2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی
با وجود این که تِیلور و دیگران در اوایل دهه‌ی 1940 میلادی، قدرت آنالیزهای آماری را به عنوان ابزاری برای استخراج اطّلاعات از مجموعه داده‌های باستان‌شناسی نشان دادند، درواقع پیروان اسپُولدینگ بودند که تحوّلی را آغاز کردند که در آن رایانه از وسیله‌ای برای اداره و کنترل دستی اطّلاعات باستان‌شناسی به ابزاری توانا برای نمایش، تجزیه و تحلیل و خلق نظریه‌ها تغییر یافت. ( Huggett and Ross, 2004) سابقه‌ی استفاده از کامپیوتر در باستان‌شناسی به دهه‌ی 1950 میلادی باز‌می‌گردد. در اواخر این دهه، اندیشه‌های ابتدایی درباره‌ی تحلیل داده‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها شکل گرفت و رایانه در باستان‌شناسی برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت (ویلکاک، 1371: 31).
دهه‌های بعد از 1960 میلادی، شاهد تغییرات چشم‌گیر و مختلفی در باستان‌شناسی و روابط آن با سایر رشته‌های علمی بوده است. یکی از این تحوّلات مهم، مبحث صریح نظریه و پذیرش نقش مرکزی آن در باستان‌شناسی است. چهارچوب نظری باستان‌شناسی در ابتدا با به چالش کشیدن رویکرد سنّتی تاریخ‌ فرهنگی توسط باستان‌شناسی روندگرا (روندمحور) و در پی آن با ظهور باستان‌شناسی پساروندگرا (پساروندمحور)، تقریبا به‌صورت پیوسته مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفت (Lock, 2003: 1). در این میان، انقلاب اطّلاعات و ارتباطات و ظهور فنّاوری‌های دیجیتالی وابسته به آن نیز به این مباحث اضافه شد.
از مهم‌ترین موضوعات پدیدار شده، پتانسیل رایانه‌ها به عنوان عناصر فعّال برای تفکّر و استدلال و نه فقط به عنوان ابزار‌های منفعل و از سوی دیگر وجود رابطه‌ای ویژه بین پیشرفت فنّاوری‌های دیجیتالی و نظریه‌های باستان‌شناسی است که هر دو روندی را به‌سوی مفهوم زمینه‌گرایی1، پیچیدگی و محیط‌های غنی از داده‌ی در حال افزایش دربرمی‌گیرند (Lock, 2003: 1).
به‌طور‌کلی جان ویلکاک در مقاله‌ی “مروری بر بیش از سی سال کاربرد کامپیوتر در باستان‌شناسی” مراحل برجسته در پیشرفت رشته‌ی باستان‌شناسی رایانه‌ای در دهه‌های 60 تا 80 میلادی، در سطح جهان را به‌صورت زیر خلاصه کرده است:
“اواخر دهه‌ی 1960 میلادی:
آمار، شبیه‌سازی، بانک اطّلاعاتی، انتقال داده‌ها و بررسی و تلخیص ژئوفیزیکی
دهه‌ی 1970 میلادی:
گرافیک‌های دوبعدی، سیستم‌های خبره و نمونه‌سازی ابتدایی، بررسی محلّ باستانی، سیستم‌های ابتدایی مجتمع برای بازیابی داده‌ها، آمارها و نمودارها
دهه‌ی 1980 میلادی:
گرافیک‌های سه‌بعدی، اندازه‌گیری خودکار، نقشه‌برداری مقطعی خودکار، انتشار خودکار، کاربرد سیستم‌های اداری در واحدهای باستان‌شناسی (کلمه‌پردازی، صفحه‌ی گسترده و دستمزد)، ثبت در محل به کمک کامپیوترهای قابل‌‌حمل، نرم‌افزار ریز‌کامپیوتر، برنامه‌ریزی تک‌‌زمینه‌ای با استفاده از بسته‌ی نرم‌افزاری طراح خودکار، تجهیزات موسوم به فرامتن، بایگانی در دیسک ویدئوئی و دسترسی مستقیم، سیستم‌های پایگاه اطّلاعاتی مرتبط و سیستم‌های آموزشی برای باستان‌شناسان” (1371: 31).
از 1990.م تاکنون نیز پیشرفت روزافزون فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، تأثیر خود را بر باستان‌شناسی روزبه‌روز افزایش داده است. یکپارچه‌سازی فضایی داده‌ها یکی از پیشرفت‌های کلیدی در سال‌های اخیر است. پیشرفت ابزارهای جستجوی داده‌ها در مجموعه‌های داده توسط سازمان‌های مختلف مدیریت می‌شود. هم‌چنین افزایش قابلیت استفاده از منابع اطّلاعاتی آنلاین، نحوه‌ی دستیابی به اطّلاعات باستان‌شناسی را تغییر داده و رویکرد ما را، به‌واسطه‌ی فراهم کردن منابع اطّلاعاتی گسترده، نسبت به مطالعات محلّی و منطقه‌ای دگرگون ساخته است ( Huggett and Ross: 2004).
از طرف دیگر فنّاوری‌های فزاینده، تأثیر ارتباطی بالاتر و قوی‌تر با مخاطبان عمومی را از طریق استفاده از واقعیت مجازی2، سیستم اطّلاعات جغرافیایی3 و موقعیّت‌های انتشارات مبتنی بر فنّاوری وب ممکن ساخته است. برخی از حوزه‌های ارتباطاتی (هم‌چون VR) امکان تغییر نقش‌های اجراکنندگان و مشاهده‌کنندگان یا ارائه‌کنندگان و مفسران را از طریق گسترش انواع مشارکت در مطالعات باستان‌شناسی، فراهم ساخته است. اکنون پدیدار شدن مکانیسم‌های بازنمایی، ما را قادر ساخته که پدیده‌های پویا را به نمایش درآوریم و فرآیندها را در عمل نشان دهیم به جای این‌که آن‌ها را به‌صورت ایستا توصیف کنیم (Huggett and Ross: 2004).
2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی
“داده‌های مربوط به محل باستانی احتمالا برای اوّلین بار در سال 1959م به وسیله‌ی ایهم و گاردین به یک کامپیوتر واقعی داده شد. از آن هنگام کاربرد روزافزون کامپیوتر، به‌عنوان بانک اطّلاعات باستان‌شناختی، که شامل فهرست کردن موزه‌ها و پرونده‌های تحقیقاتی می‌شد، رواج یافت. این کارها را بیشتر کارکنان باستان‌شناس یا غیرباستان‌شناس موزه‌ها انجام می‌دادند. نظام‌های پیشنهادی آن‌ها را برای فهرست‌نویسی کامپیوتری در ایالات متحده‌ی امریکا، شبکه‌ی رایانه‌ی موزه4 ، در فرانسه گاردین و دیگران، در بریتانیا از سال 1965م، گروه کسب اطّلاعات انجمن موزه‌ها5 و تشکیلات جانشین آن، یعنی انجمن اسناد و مدارک موزه6 طراحی کرده است.
تحلیل این اطّلاعات که شامل طبقه‌بندی اشیاء باستانی و ارائه‌ی نتایج است، نیازمند ترکیبی از اطّلاعات بازیافته، سیستم‌های خبره، آمار و تسهیلات نمودارهاست. تلاش برای به‌وجود آوردن یک بانک اطّلاعاتی با آمار و گرافیک در یک بسته‌ی نرم‌افزاری کامل، احتمالا برای اوّلین بار در سیستم PLUTARCH انجام شد” (ویلکاک، 1371: 32).
طی دهه‌ی 80 میلادی، انتشارات در زمینه‌ی کاربردهای رایانه تحت تسلط مباحث طراحی پایگاه داده قرار گرفت (برای مثال Smith 1991;Guimier-Sorbets 1990; Smith 1991). در دهه‌ی 90 میلادی، وقتی که محصولات داخلی راه را برای سیستم‌های مدیریت پایگاه داده7ی تجاری هموار کردند، دیگر استفاده از پایگاه داده به خاطر خود آن، چیز جدیدی نبود. اکنون گرایش باستان‌شناسی بر چگونگی مدل‌سازی موفق ساختار داده‌های اکتشافی باستان‌شناسی در یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای، امکانات طراحی موضوعی8 و خلق پایگاه‌های داده براساس عناصر باستان‌شناسی متمرکز است. پایگاه داده‌ی رابطه‌ای روابط بین عناصر باستان‌شناسی ثبت شده در ساختار جداول آن‌ها را بازمی‌نماید و تعریف می‌کند. برای مثال یک قبر منفرد ثبت شده در جدول “قبور”، ممکن است چندین شیء مصنوعی ثبت شده در جدول “اشیاء قبر” را شامل شود که با یک شماره‌ی ارجاع تدفینی منحصربه‌فرد به قبور ارتباط می‌یابند (لینک می‌شوند). تجزیه و تحلیل مبتنی بر موضوع (مورد) این رویکرد را با تأکید مشارکت عناصر در وقایع (در وسیع‌ترین مفهوم آن) بسط می‌دهد، بنابراین عناصر باید نه‌تنها بر حسب این که چه هستند، بلکه چه کارکردی دارند تعریف شوند. این آنالیز به‌واسطه‌ی اختیاری که به طراح برای تعریف کردن انواع متغیّرهای باستان‌شناسی که واقعیّت رفتارها را بازتاب می‌دهند، می‌دهد، مفهوم برنامه‌نویسی رایانه در تعریف انواع متغیّرها (استفاده از اعداد صحیح یا سیستم‌های عددی و الفبایی و …) را بسط می‌دهد (Richards, 1998: 333).
پایگاه‌های داده‌ی کاوش از دهه‌ی 1990 میلادی از یادداشت‌های متنی ساده به ترکیب یا به هم پیوستگی داده‌های برنامه‌ی طراحی به کمک رایانه 9 با یافته‌ها و داده‌های متنی، تغییر پیدا کرد. نمونه‌هایی از پایگاه‌های داده‌ی باستان‌شناسی را می‌توان در این پروژه‌ها دید: پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی که به‌وسیله‌ی انجمن باستان‌شناسی اسکاتلند استفاده می‌شود و رِینز (1995) آن را توصیف می‌کند. این پایگاه داده یکی از کامل‌ترین نمونه‌های مشغول به کار یک پایگاه داده‌ی رایانه‌ای باستان‌شناسی است که مرتبط با یافته‌ها و کانتکست‌ها، نقشه‌های دیجیتالی شده‌ی هر کانتکست به‌صورت منفرد و اطّلاعات مربوط به ماتریس‌ها را در خود جای داده است. سیستمی در حال استفاده در جنوب ایتالیا که سمرارو (1993) به توصیف آن پرداخته و به‌طور مشابه اطّلاعات مربوط به نقشه‌ها را با داده‌های کانتکست‌ها و یافته‌ها مجتمع می‌سازد. پیوندهای CAD با پایگاه داده در تعدادی از پروژه‌های بزرگ میدانی در هلند که بیکس (1995) درباره‌ی آن به بحث پرداخته است. استفاده از اتوکد برای مدل‌های گرافیکی یافته‌ها و فیچرها در یک محوطه‌ی پیش از تاریخ در Runnymede در Berkshire در جنوب انگلستان که مِین و دیگران (1995) به مطالعه و تحقیق درباره‌ی آن پرداخته‌اند. پیوستن اتوکد و dBase IV در سیستم SLIMAC برای ثبت ساختمانی واقع در Brodsworth Hall در انگلستان که توسط دالاس و دیگران انجام گرفته است.
این رویکردها فاقد پتانسیل تحلیلی کامل GIS واقعی هستند، اما با ارتباط دادن اطّلاعات فضایی و خصوصیتی، اجازه‌ی تولید آنی نقشه‌های توزیع بی‌شماری را می‌دهند که منجر به درک بهتر توزیع موادّ باستان‌شناسی در فضا می‌شود.
پروژه‌های آگرِستی و دیگران (1996)، رینز (1995) و راین (1995) هر یک آرشیو کاوشی را ایجاد کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت فراتر از مدرک10 دید که با ترکیبی از تصاویر و متون مشتمل بر لینک‌های داخلی به خوانندگان اجازه می‌دهد که مسیرهای منحصربه‌فرد بسیاری را در یک گزارش دنبال کنند به‌جای این‌که مجبور باشند از ابتدا شروع کنند و در طول یک مسیر خطّی واحد پیش روند تا این که به پایان برسند. اگر بتوان چنین مدارکی را برای مثال از طریق اینترنت، در دسترس عموم قرار داد، تمایز بین بایگانی و انتشار از بین می‌رود (Richards, 1998: 334-335).
2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، متأسفانه جامعه‌ی باستان‌شناسی ایران در قیاس با باستان‌شناسان جوامع پیشرفته، چندان با فنّاوری و شیوه‌های استفاده از رایانه در مطالعات باستان‌شناسی آشنایی نداشته و به‌ طبع این علم مهم از جایگاه قابل‌توجّهی در باستان‌شناسی ایران برخوردار نیست. هرچند که خوشبختانه در سال‌های اخیر کاربرد GIS و مدل‌سازی سه‌بعدی محوطه‌های باستانی، در باستان‌شناسی ایران آغاز شده و رو به افزایش است و از سوی دیگر استفاده از رایانه در زمینه‌هایی مشابه بانک اطّلاعاتی باستان‌شناسی در ایران، طی چند پروژه که توسط مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران و با تلاش احمد علی‌یاری به اجرا درآمده، به کار گرفته شده است.
این پروژه‌ها عبارتند از: طرح پژوهشی ملّی بانک سفال ایران، طرح تحقیقاتی کاربردی تهیّه‌ی نقشه‌ی جامع دیجیتال و پایگاه اطّلاعاتی تپه‌ها و محوطه‌های باستانی استان تهران، طرح تحقیقاتی کاربردی تهیّه‌ی نقشه‌ی جامع دیجیتال و پایگاه اطّلاعاتی تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی استان قزوین.
می‌توان گفت که ایجاد پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی فارسی برای اطّلاعات حاصل از فصل اوّل کاوش محوطه‌ی باستانی ده‌بزان، به نوعی اوّلین قدم تخصصی در زمینه‌ی ایجاد این‌گونه پایگاه‌های خاص برای محوطه‌های باستانی ایران محسوب می‌شود.
2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)
2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن
پروژه‌ی IADB توسط استفان استید آغاز شده و به وسیله‌ی مایک رینز با حمایت باستان‌شناسانه‌ی پیتر کلارک و ریچارد سرمن توسعه یافته است (Rains, 1995: 207). در اواخر دهه‌ی 80 میلادی، استید

منبع مقاله b (495)

7-1 متغیرهای پژوهش11
8-1 قلمرو پژوهش12
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش12
2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش12
3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش12
9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه :15
2-2 گفتار نخست:مدیریت سود16
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری16
2-2-2 مفهوم مدیریت سود18
3-2-2 انگیزه های مدیریت سود20
4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود23
1-4-2-2 – انواع روشهای مدیریت سود:23
2-4-2-2 انواع مدیریت سود:27
5-2-2- هموارسازی سود30
3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری33
1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود33
2-3-2 اقلام تعهدی :34
3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری36
4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت37
1-4-2حاکمیت شرکتی37
1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی :37
2-1-4-2 تئوری نمایندگی:38
2-4-2- مالکیت نهادی39
1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود:41
3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران43
4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری45
5-4-2- مالکیت خانوادگی46
6-4-2 – ساختارمالکیت و مدیریت سود48
5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت50
1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود50
2-5-2 شاخص های اندازه :52
6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش53
1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور53
2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور56
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه :61
2-3 جامعه آماری61
3-3 تعیین حجم نمونه62
4-3 فرضیه پژوهش63
5-3 روش پژوهش64
6-3 گردآوری اطلاعات64
7-3 تابع آماره65
1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks )65
2-7-3 آزمون دوربین – واتسون (DW)65
8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه66
1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏:69
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها69
4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته )74

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+174
2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+177
3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+179
5-4 آزمون فرضیه پژوهش81
1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1)81
2-5-4 رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1)86
3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1?)92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه:105
2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه105
1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1)105
2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1)106
3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ?)106
4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی107
3-5-نتیجه گیری کلی پژوهش :108
4-5 پیشنهادها108
1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش109
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی :109
5-5 محدودیت های پژوهش :110
پیوستها:
پیوست شماره 1112
پیوست شماره 2114
پیوست شماره 3119
پیوست شاره 4 :124
پیوست شماره 5141
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:159
منابع لاتین:162
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….164
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش11
نگاره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود58
نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش64
نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها :70
نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM)71
نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize)71
نگاره (4-4)ماتریس همبستگی وضریب همبستگی پیرسون73
نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+175
نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده76
نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+177
نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده78
نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات سود در سال T+179
نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده80
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل80
نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده81
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1)82
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+182
نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+183
نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+186
نگاره (16-4) : متغیرهای مستقل وارد شده /متغیرهای حذف شده87
نگاره (17-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واستون : بین متغیرهای مستقل و سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+187
نگاره (18-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیروابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+188
نگاره( 19-4 ): ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+189
نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1 NDNIt+91
نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده92
نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+192
نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+193
نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال t+194
نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+197
نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آتی97
نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی98
نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت99

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود32
نمودار 1-4:نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی75
نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی76
نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل77
نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل78
نمودار (5-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل79
نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل80
نمودار (7-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+185
نمودار (8-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+191
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییرا سود در سال t+196
چکیده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.
مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسع? اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهین? منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
2-1 بیان مسأله
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام “مدیریت سود”1 متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری2 انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،1386،ص84)3.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون4 و ورلدکام5 و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود6 می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.
اسکات3 (2000) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، 2008،ص2) 4.
1- مدیریت سود فرصت طلبانه5: (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند)6 : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی ” جونز ” برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.

یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.
3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
– هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
– اهداف بعدی عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی
4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با “ارقام مالی ” می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.
5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر و برای پاسخ به آنها فرضیه زیر تدوین یافته است :
” بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد”
6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران،1995)7 استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنند .
* محاسبه کل اقلام تعهدی شرکتj در سال t از طریق زیر بدست می آید :
TAj,t=(?CAj,t – ?CL j,t – ?C?SH j,t + ?STDEBTj,t – DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی jدرسال t.
?CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
?CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t? : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ? : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزینه استهلاک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
* محاسبه ? (آلفا ) ، ? ( بتا ) و ? (گاما ) که از فرمول زیر بدست می آید :
TAj,t / Ajt-1= ? (1/ Ajt-1) + ? (?REVit / Ajt-1) + ? (PPEjt / Ajt-1) + ?jt
Ajt-1 : کل دارائی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود .
REVjt ? : تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سالهای t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
?jt : خطای مدل شرکت j در سال t
* محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر ? ،? و ? بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در این فرمول جایگزین می شود :
NDACj,t = ? (1 / Ajt-1 ) + ?[(?REVit – ? RECjt) / Ajt-1 ] + ? (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
RECj,t ? : تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت j بین سالهای t وt-1
* محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
* برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود :
CFOt+1 : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید:
)اقلام تعهدی اختیاری – سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ? : تغییرات سود در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید :
?EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت j در سال t می باشد .DFAMj,t : متغیر مجازی ( ساختگی ) مالکیت خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 50 و بالای 50 درصـد عدد یک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار می دهیم .
DSIZEj,t : متغییر مجازی اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد بالای میانگین عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ….. و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1? (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد
7-1 متغیرهای پژوهش
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعیرهای وابستهمتعیرهای مستقلسودآوری آتیاقلام تعهدی اختیاری ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری
در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ()
– برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.
8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .
9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.
مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص2)3.
اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.
اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.
اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.
مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.
2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.

پایان‌نامه ارشد b (494)

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….33
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..33
بند1- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..33
بند2- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..34
بند3- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..36
بند4- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………37
الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………37
ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….37
ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..38
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………39
بند1- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………39
بند2- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………40
الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………41
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………42
عنوان صفحه
ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….42
د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………43
ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..43
بند3- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………44
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….44
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………45
ب1- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..46
ب2-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….48
ب3- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..48
ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………50
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..53
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………53
1. مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..54
2.مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………55
3. گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..56
4. اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………56
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….57
مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….58
ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..58
عنوان صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………62
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….62
بند1- ظهور دکترین ” مسئولیت حمایت ” ……………………………………………………………………………..62
بند2- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………63
بند3- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………64
بند4- اجلاس سران جهان در سال 2005 ……………………………………………………………………………..66
بند5- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..68
مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..70
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………70
بند1- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..71
بند2- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….73
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………73
ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..74
ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………74
د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………74
گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……75
بند1- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….75
الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………76
ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….76
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..77
بند2- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..77
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………78
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..78
عنوان صفحه
ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………83
ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..84
د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………84
ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….85
و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..85
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….85
بند1- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….87
بند2- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..88
بند3- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………89
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………91
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….91
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..91
بند1- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….91
بند2- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………92
بند3- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..94
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………94
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..94
ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….95
گفتار2- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..95
بند1- قطعنامه 1970 …………………………………………………………………………………………………………95
بند2- قطعنامه 1973 ………………………………………………………………………………………………………..98
بند3- قطعنامه 2009 ………………………………………………………………………………………………………101
بند4- قطعنامه 2016 ………………………………………………………………………………………………………102
بند5- قطنامه 2017 ………………………………………………………………………………………………………..102
عنوان صفحه
بند6- مبنای تصمیمات شورای امنیت ……………………………………………………………………………….103
مبحث دوم: گفتمان جامعه بین الملل در مورد مسئولیت حمایت و آینده آن پس از لیبی ……..104
گفتار اول: مواضع کشور ها نسبت به مسئولیت حمایت …………………………………………………….104
بند1- دیدگاه موافقان مسئولیت حمایت……………………………………………………………………………..104
بند2- مخالفان مسئولیت حمایت ………………………………………………………………………………………105
گفتار دوم: مداخله نظامی در لیبی و نقض حاکمیت ملی آن ………………………………………………….106
بند1- اصل عدم مداخله و به تصویب مجوز مداخله در لیبی ………………………………………………..106
بند2- فرماندهی عملیات نظامی ………………………………………………………………………………………..107
بند3- فروپاشی حکومت لیبی در پی مداخله نظامی …………………………………………………………….109
ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………..110
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….112
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………..114
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….115
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..120
چکیده
مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه 1973 بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با 10 رأی مثبت و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.
واژگان کلیدی: حاکمیت ملی- نقض حقوق بشر- عدم مداخله- مداخله بشردوستانه- مسئولیت حمایت
مقدمه
در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دولت های دیگر و از ویژگی های بارز آن مطلق بودن این حاکمیت است که بدین معنی است که این قدرت، قدرتی عالی، نا محدود و تبعیت ناپذیر است. حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد، در بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد. با توسعه حقوق بین الملل قدرت حاکمیت دولت ها کاهش یافته و دولت ها محدودیت هایی را برای خود پذیرفته اند و جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، قوانین حقوق بشری را تا جایی توسعه است که اجازه اظهار نظر و تاثیر گذاری دولت ها در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشور ها را می دهد.
می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر ناسازگارند و از مهمترین مباحث حمایت از حقوق بشر، بحث مداخله در حاکمیت ملی کشورها توسط کشورها و سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق بشر است که به طریق نظامی و غیر نظامی صورت گرفته و می گیرد. اما حاکمیت ملی و به همراه آن اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در حاکمیت ملی که از اصول اولیه منشور ملل متحد می باشند با توجه به مداخله نظامی به یک کشور نقض می شوند و در مقابل با توجه به جهان مشمولی حقوق بشر دولت ها نمی توانند حاکمیت ملی را مستمسکی برای نقض حقوق بنیادین بشر قرار دهند. اهمیت حاکمیت ملی کشور و مسئله مداخله نظامی به لیبی و رویداد بهار عربی در منطقه خاورمیانه موجب شده است که مبادرات به تنظیم این پایان نامه نمایم.
بر این اساس، این تحقیق مشتمل بر چهار فصل و هر فصل مشتمل بر مبحث و گفتار می باشد.
در فصل اول به بررسی اصل حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه پرداخته شده است. فصل دوم مربوط به ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و دیدگاه های مطرح شده در مورد داخله بشر دوستانه می باشد که موضوعات مورد بحث جهان مشمولی در آن حقوق بشر، حقوق بنیادین بشر، محدودیت هایی که حقوق بشر برای حاکمیت کشورها ایجاد کرده است و دیدگاه مخالفان و موافقان مداخله برای حمایت از حقوق بشر می باشد. فصل سوم به بررسی مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت پرداخته و ساختار این دکترین تشریح می شود و در فصل چهارم مداخله نظامی در لیبی تحت لوای دکترین مسئولیت حمایت و آینده این دکترین نزد جامعه بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیان مسئله
مداخله بشر دوستانه یا اقدام کشورها به صورت فردی و جمعی برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه یک کشور که به نقض فاحش حقوق بشر متهم است موضوعی بحث برانگیز در حقوق بشر بین الملل بوده که سابقه زیادی نیز دارد اما به دلیل اهمیت حاکمیت ملی کشورها و نیز حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان یکی از موضوعات مهم و به روز در این زمان است.
بعضی از کشورها با توجیه بشر دوستانه بودن مداخلات آنها سعی در نفوذ به کشورهای دیگر و کسب منافع بوده که از آنها به دلیل عدم رعایت منشور انتقاد شده است. از طرف دیگر دولت هایی مبادرت به نقض گسترده حقوق بشر نموده اند وجدان بشریت را جریمه دار کرده اند. البته باید اذعان داشت جنگ و خونریزی ره آورد استعمار و فقر است و کشورهایی که داعیه حقوق بشر را دارند باید به دنبال علت آن بروند و نه معلول. در پی شکل گیری بهار عربی و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و کشورهای غربی تمام تلاش خود را در شورای امنیت انجام دادند تا برای مداخله نظامی در لیبی مجوز صادر کنند. لذا در این تحقیق نگارنده بر آن است که به بررسی رابطه مداخله بشر دوستانه و حاکمیت ملی کشور ها بپردازد و با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد به وجوب یا عدم وجوب مداخله در حاکمیت کشورها و اینکه چه شرایطی برای اقدام به مداخله بشر دوستانه باید توجه داشته باشد تا هم مسئله حاکمیت کشورها به خطر نیفتد و هم حقوق بشر در کشورها نقض نشود، پاسخ دهد.
پرسش تحقیق
1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
3-حفظ صلح و امنیت بین المللی
ضرورت های انجام تحقیق
با شکل گیری بهار عربی در کشورهای منطقه، کشورهای غربی منافع خود را در خاورمیانه در خطر دیده و همه تلاش خود را برای مداخله نظامی به این کشورها تحت عناوین مختلف می کنند تا خط مقاومتی که در مقابل جبهه غرب ایستادگی کرده را تضعیف کنند. از آن جا که حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها برای حفظ نظم و صلح جهانی بسیار اهمیت دارند و از هر دوی این اصول استفاده های نامشروع میشود لازم دیدم که به ارتباط این دو مقوله بپردازم.
سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع در کشورمان تحقیق های ارزشمندی انجام شده ، در مقاله دکتر فضل اله موسوی با نام “مداخله بشردوستانه نقض قاعده یا استثنای سوم” مداخله بشردوستانه نقض قاعده عدم توسل به زور شناخته شده است در حالیکه دکتر قاسم آقایی درمقاله “مداخله بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت”، اقدامات بشردوستانه را حتی اگر در چارچوب منشورملل نباشد برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر مجاز می داند. کتاب” مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل”: در این کتاب حسین سرتیپی به روند اجرایی مداخله بشردوستانه پرداخته و این پرسش را پیش کشیده است که آیا به صرف مواجهه با موضعی بشری،توسل به مداخله نظامی توجیه پذیر خواهد بود؟او سپس پرسش های دیگری از این دست مطرح کرده و با توجه به دگرگونیهای پدید آمده در مفاهیم حاکمیت و مداخله بشردوستانه، به آنها پاسخ داده است. “مداخله بشردوستانه اندیشه در عمل”: نویسنده کتاب آقای توماس ج. وایس در این کتاب به موضوعاتی چون مداخله بشردوستانه، حاکمیت، جنگهای امروزی و مسولیت حمایت پرداخته است. نویسنده در ارزیابی نظر کشورهای توسعه یافته و جهان سومی درباره مداخله بشردوستانه سیاست یکی به نعل یکی به میخ را در پیش گرفته اما روی هم رفته در تحلیل های خود بیشتر به دیدگاه های غربی گرایش نشان داده است. “مداخله بشردوستانه: مشروع کردن غیرقانونی؟” لینتر در این مقاله به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت پرداخته و چند نظر مهم داده است. او بر این باور است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت، برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه میباشد و باید دانست که مداخله در بیشتر موارد از دیدگاه اخلاقی مشروع است.
روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتب،مقالات،اسناد و مدارک مرتبط و موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری خواهد بود. اطلاعات جمع آوری شده وهرکدام دربخش مربوط به خود قرار می گیرندو نیز درهر بخش به تجزیه وتحلیل پرداخته می شود.
فصل اول : بررسی اصل حاکمیت و مداخله بشردوستانه
فصل اول: بررسی حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه
در فصل اول به بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی و تحول آن و همچنین مفهوم و سوابق موجود در مورد مداخله بشردوستانه در دو مبحث مجزا می پردازیم.
مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن
در این مبحث مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت و تحول مفهوم آن و همچنین تعدیل اصل عدم مداخله پرداخته می شود.
گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی
بند1- مفهوم حاکمیت
ریشه مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های سرزمینی مدرن برمیگردد که سلطنت از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بر شاهزادگان فئودال استفاده می کرد. در زمانی که بی ثباتی و بی نظمی دوام و بقای جوامع را تهدید می کرد؛ این باور وجود داشت که دولت های مقتدر برای اعمال حاکمیت بر سرزمین و شهروندان لازم است. نوع حکومت، خواه سلطنتی، اشراف سالاری و یا دمکراسی، مورد نظر قرار نداشت بلکه مهم قابلیت این حکومت ها در اعمال حاکمیت از طریق استقرار نظم بود. این مفهوم حاکمیت از طریق مجموعه ای از نظریات که به منزله اعلام پایان سلطه اخلاقی کلیسا بر رهبران غیردینی اروپا بود، وارد تئوری های روابط بین المللی شد. در این ارتباط معاهده وستفالی(1647) نقطه عطفی در تاریخ است، این معاهده به جنگ های سی ساله پایان داد و زمینه ساز آغاز تلاشی شد که تا امروز ادامه دارد. تلاش برای کشف روش هایی که بر اساس آن ها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمین شان اعمال کنند و منافع خویش را بگونه ای تامین نمایند که نه مضر به حال خودشان باشد نه به حال جامعه بین المللی که عضوی از آن هستند.1
در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر ، قدرت ما فوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است.اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن 16 توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت درهم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی ما فوق تمام قدرتهاست و جنبه ی غیرمشروط و مطلق و دائمی دارد. طبق نظر آنان، در نظام بین المللی نیز حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است.2

بند2- تعریف حاکمیت
دکتر ابوالفضل قاضی حاکمیت را به شرح زیر تعریف میکند: ” حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند ، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد.از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیت ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی بر می آید.”3
اصل 56 قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت را چنین تعریف می کند:
“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.”

آر پی آناند حاکمیت را بدین شرح تعریف کرده: “حاکمیت عبارتست از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چار چوب قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه ی الزامی دارند”.4
بند3- ویژگی های حاکمیت
1) تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین المللی یعنی دولتها می توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولتها امکان آنرا دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن را به موعد اجرا بگذارند در حالیکه دیگر بازیگران صحنه سیاست بین الملل مثل سازمانهای بین المللی فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی باشند ، البته مقام بستر دریاها (Seabed Authority ) استثنائاً از برخی صلاحیت های قانونگذاری برخوردار است.
2) حاکمیت دارای دو بعد است بعد داخلی و بعد خارجی، از نظر داخلی وقتی می توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت اداره کند. بدون دخالت خارجی ، قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آنها را در قلمرواش به مورد اجرا بگذارند. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی برخوردار باشد به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مد نظر قرار دهد و از دولت های دیگر دستور نگیرد.
3) برابری حاکمیت دولت ها از اصول دیرین حقوق بین الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تایید واقع شده است.5
4) حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره همور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست . یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله در امور داخلی،در مورد کلیه دولتها صادق است. بدین ترتیب اولین محدودیت بر حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها است.
5) حاکمیت منشا حقوق بین الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماورا ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آنرا به مورد اجرا بگذارد، دولتها در بعضی موارد معین و به نظم بین الملل، برخی محدودیت ها نسبت به حاکمیتشان را می پذیرند به عبارت دیگر قواعد حقوق بین الملل از محدود شدن حاکمیت دولتها به وجود می آید. محدود کردن حاکمیت دولتها به صورت ارادی صورت گرفته و در واقع از مظاهر حاکمیت ملی می باشد.6
6) مشروعیت، وقوع تحولات در جامعه جهانی موجب شده است ویژگی مهم دیگری نیز به این ویژگی ها ضمیمه شود و آن مشروعیت است. در صورت فقدان مشروعیت دولت از بین خواهد رفت ویا با بحران جدی مواجه خواهد شد.7
گفتار دوم: تحول مفهوم حاکمیت و علل آن
بند1- تحول مفهوم حاکمیت
“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.” پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد
با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.8
دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات اعطایی به آنها پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.
حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا چند دهه پیش در قلمرو حقوق داخلی قرار میگرفت نه حقوق بین الملل. در این بین مکانیسم هایی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل شده است.9
بنابراین آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته ولی حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)؛ آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط،بلکه تابع حقوق بین المل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی، از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن “صلاحیت” است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان “صلاحیت” گویند.10
الف: تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت
اقدامات دولت ها که بعد از پایان جنگ سرد با تصویب شورای امنیت صورت گرفته، مداوماً مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است. در واقع این روند در طول جنگ سرد با اتخاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و تحریم نفتی علیه اقلیت حاکم سفید پوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز گردید. در هر دو مورد شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسخی به”تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی”، توصیف کرد.تحول در خصوص احراز تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در سال های دهه 1990 سرعت گرفت.11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند 7 ماده 2 صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده 39 منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.12
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه1992 برگزار شد به خوبی پیداست:” نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.13
ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را “مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی” میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.14

منبع پایان‌نامه b (493)

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2مقدمه
مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین‌المللی عمل می‌کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه‌ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می‌شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت‌ مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می‌شود.
سنجش و ارزیابی عملکرد از گذشته های بسیار دور مورد توجه سازمانها بوده است. امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمانها و مدیران در سازمانها مطرح می باشد و یکی از عوامل مهم موفقیت در نظامهای مختلف به خصوص نظامهای آموزشی و تربیتی بوده است. تلاش صاحبنظران همیشه بر این بوده است که از ابزار سنجش معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتایج آن به عنوان پایه و مبنایی جهت برنامه ریزی برای رفع نواقص و ارتقاء و پیشرفت این نظام ها بهره برداری کنند . امروزه اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد آن چنان محرز گردیده که در هر نظام و دستگاه اداری به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر مطرح و لازمه یک مد یریت صحیح و پویا به شمار می رود(موتمنی،1381).
وجود یک الگوی مناسب و کاربردی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها می تواند بالقوه به پاسخگویی ،ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری ها بیانجامد (ویلارد14وهمکاران،2005).
زمانی که عملکرد بیمارستانی ارزیابی نمی شود، هر ادعایی در رابطه با وضعیت خدمات آن ، ادعایی غیرقابل اثباتی است. جایی که عملکرد بیمارستان ارزیابی و سنجش نمی شود، به طور حتم برای بهبود آن نیز اقدامی نخواهد شد، (برویچ15،1998). بنابراین ارزیابی و بهبود عملکرد ، دو روی یک سکه می باشند که اقدام برای اولی، تغییر در دومی را نیز به دنبال خواهد داشت. نبود یک نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، پاسخگویی بیمارستان ها و بهبود عملکرد آن ها در سطح کشور را معطل گذاشته است. دو دهه پیش طراحی نظام ارزیابی عملکرد یک نوآوری صرف تلقی می شد، در حالی که امروز طراحی نظام ارزیابی عملکرد به یک ضرورت و اقدام فوری تبدیل شده است (گرونه و همکاران 2008 ومینویله وهمکاران162008). با این وجود سنجش ،ارزیابی و بهبود عملکرد بیمارستان بر خلاف ظاهر، کارآسانی نمی باشد (اسمیت والیا17س،2008).
ارزیابی عملکرد عبارت است از: “فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات”(نلی وهمکاران18،1995) که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
? – اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.
?ـ اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است.
3-اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ???? پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود (کاپلان ونورتون19،1995).
ازارزیابی تعاریف متعددی شده است.که عبارتنداز:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آزمایش تجربیات به طور عینی، منظم و با دقت به منظور حفظ عملکرد در یک سطح معین یا بهبود بخشیدن به آن.
کرونباخ، تعریف ساده ای از ارزیابی ارائه می دهد که عبارت است از”گردآوری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری درباره برنامه ها” ( بازرگان وبولا1362).
ماروین آلکین ارزیابی را چنین توصیف می کند که عبارت است از”فراگرد تشخیص حیطه های تصمیم گیری مورد نظر، انتخاب نوع اطلاعات مناسب، گردآوری، تلخیص و تحلیل اطلاعات به منظور تهیه گزارش مناسب برای تصمیم گیری درباره انتخاب گزینه های مورد تصمیم گیری” (بازرگان، 1362).
ارزیابی باید بر کارکردهای گوناگون نظام دانشگاهی اشراف داشته باشد. به عبارت دیگر، نظام ارزیابی دانشگاهی به عنواه یک زیر نظام از نظام دانشگاهی، باید از ابتدای اندیشیدن درباره طرح یک دانشگاه، طراحی و استقرار یابد، تا بتوان از تحقق رسالت، مأموریت و هدف های ویژه دانشگاه اطمینان یافت. این امر در صورتی انجام خواهد شد که نظام ارزیابی دانشگاهی درباره مطلوبیت عوامل درونداد، فرآیند و برونداد، بطور مستمر قضاوت به عمل آورد و حاصل آن جهت بهبود امور(آموزشی، پژوهشی و…) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد (بازرگان، 1374).
نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای متعددی برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید. همچنین چارچوبهای بسیاری برای پشتیبانی این فرایندها پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها ، کمک به سازمانها برای ارزیابی درست و شایسته عملکردشان است که در ادامه برخی از مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها) را معرفی کرده و محدودیتها و مزیتهای هر یک را بر می شمریم.
? مدل سینک و تاتل (????)
یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل “سینک و تاتل” است که عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:
?ـ اثر بخشی که عبارت است از “انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب”. در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می‌شود.
?ـ کارایی که معنای ساده آن “انجام درست کارها” است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود.
?ـ کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت ، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.
?ـ بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.
?ـ کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.
?ـ نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
?ـ سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.
گرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به “انعطاف پذیری” که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود . همچنین محدودیت دیگرمدل بی توجهی به مشتریان سازمان است (تانگن20،2004).
? ماتریس عملکرد (????)
“کیگان” در سال ???? ماتریس عملکرد را معرفی کرد که نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد(نلی وهمکاران،2000).
? مدل نتایج و تعیین کننده ها (????)
یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب “نتایج و تعیین کننده ها” است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه ، در هر سازمانی وجود دارد. شاخصهایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخصها ، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخصهای تاخیردار (LAGGING INDICATOR) هستند در حالی که اتعیین کننده ها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند. شاخصهای مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.
? هرم عملکرد (????)
یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است ، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به گروههای خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می سازد.
ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم ، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند ( مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار ، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح بالا و شاخصهای عملیاتی روزمره هستند ( رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند (تانگن،2004).
مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (گالیانی وهمکاران21،1997).

شکل 2-1: هرم عملکرد
? کارت امتیازدهی متوازن (????)
یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد مدل “کارت امتیازدهی متوازن” (BALANCED SCORECARD) است که توسط “کاپلن و نورتن” در سال ???? ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته استBSCپیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخصهای متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه های مختلف ،پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد.
?ـ نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
?ـ در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)
?ـ نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)
?ـ چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).
کارت امتیازدهی متوازن شاخصهای مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیتهای گذشته است در بر می گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل می کند. “کاپلان و نورتن” معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه ، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخصها ی مورد استفاده از بین می رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد ، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می کند.
مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد (گالیانی وهمکاران22،1997).
اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند، اما در مورد اینکه چگونه می توان شاخصهای مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمی کند و خواسته های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد (نلی وآدامز23،2002).
? فرایند کسب و کار (????)
چارچوبهای توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان “فرایندهای کسب و کار” را نام برد که توسط “براون” در سال ???? پیشنهاد شده است.
این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخصهای ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. “براون” برای تشریح مدل خود از مثال “پختن کیک” استفاده کرده است. در این مثال، شاخصهای ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغها و… ، شاخصهای فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخصهای خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخصهای نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودیها، فرایند، خروجیها و نتایج برای تعیین شاخصها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:
? ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…
? سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…
? خروجیها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…
? نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…
لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخصهای مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.
اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخصهای ورودی ، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوبهای متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوبهای فرایندی کشیده شده است ، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است(نلی وهمکاران24،2000).
? تحلیل ذی نفعان (????)
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : “خواسته های سهامداران ما چیست؟” این موضوع درصفحه بعد و بصورت نمودار بیان گردیده است.
شکل2-2:مدل تحلیل

در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند.
به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوتهای اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیطهای مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است(آتکینسون وهمکاران25،1997).
مدل تحلیل ذی نفعانی که توسط دکتر “لی” ارائه گردیده در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند مانند مشتریان.
اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می کنند و ذی نفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند واز این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می کند.
? مدل تعالی سازمان