منابع پایان نامه درباره : مسئولیت بین المللی و منشاء آن

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله – معنا و مفهوم مسئولیت

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱] مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : آثار فقهی حقوقی توبه و بررسی آثار آن در قصاص و دیه

گفتار اول‌: بازگشت عدالت و قبول شهادت همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد‌، به صراحت در متون اسلامی‌( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است‌. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است ادامه مطلب…

دانلود مقالات : توبه در جرایم علیه آسایش عمومی‌

در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به معنی و مفهوم آسایش عمومی‌نموده سپس ضمن بیان مواد ۵۱۸-۵۱۹–۵۲۰-۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشند به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌. «لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع ادامه مطلب…

پایان نامه درباره نقش توبه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌

واقعیت این است که اصولاً تمامی‌جرایم به نوعی برهم زننده امنیت و آسایش عمومی‌بوده و به آن خدشه وارد می‌نمایند‌. لکن برحسب نوع جرایم این برهم خوردن امنیت و آسایش دچار شدت و ضعف می‌گردد‌. مثلاً کسی که سرقت می‌کند و یا مرتکب قتل می‌شود در محدوده ای که این ادامه مطلب…