راهنمای پایان نامه در مورد شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله – معنا و مفهوم مسئولیت

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱] مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : آثار فقهی حقوقی توبه و بررسی آثار آن در قصاص و دیه

گفتار اول‌: بازگشت عدالت و قبول شهادت همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد‌، به صراحت در متون اسلامی‌( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است‌. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است ادامه مطلب…

دانلود مقالات : توبه در جرایم علیه آسایش عمومی‌

در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به معنی و مفهوم آسایش عمومی‌نموده سپس ضمن بیان مواد ۵۱۸-۵۱۹–۵۲۰-۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشند به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌. «لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع ادامه مطلب…

پایان نامه درباره نقش توبه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌

واقعیت این است که اصولاً تمامی‌جرایم به نوعی برهم زننده امنیت و آسایش عمومی‌بوده و به آن خدشه وارد می‌نمایند‌. لکن برحسب نوع جرایم این برهم خوردن امنیت و آسایش دچار شدت و ضعف می‌گردد‌. مثلاً کسی که سرقت می‌کند و یا مرتکب قتل می‌شود در محدوده ای که این ادامه مطلب…