مقالات و پایان نامه ها

انواع نوآوري و نوآوربودن در فرآيند

انواع نوآوري و نوآوربودن در فرآيند نوآوری، عامل مهمی براي رقابت پذیری در دنیا است. راز بقاي سازمان امروزي، نوآوری آن هست(جولی، 2010: 877-855). نوآوری،‌ تسخير گرايشات سازماني در جهت نوآوري و در پاسخ به مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اصول مديريت ريسك اعتباري از ديدگاه كميته بال

اصول مديريت ريسك اعتباري[1] از ديدگاه كميته بال : براساس مقاله منتشر شده توسط انتشارات كميته نظارت بر بانكداري بانك تسويه حساب بين المللي ( سال 2000) اصول مهم مديريت ريسك اعتباري مطرح زيرمعرفي گرديده مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژی های ایجاد و توسعه یک نقشه شناخت

استراتژی های ایجاد و توسعه یک نقشه شناخت دو دسته تکنیک عمده برای ایجاد و توسعه نقشه­های شناخت فازی وجود دارد. دسته اول روش­های متکی به خبرگان نامیده می­شوند که شامل تکنیک­هایی می­شود که تنها مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مزیت های ارزيابي عملكرد

مزاياي ارزيابي عملكرد مديريت عملکرد مي تواند مزيت هاي زيادي براي کارکنان، سرپرستان و سازمان بوجود آورد. رويکرد مديريت عملکرد با بهره گيري از ارزشيابي‌ هاي دقيق و منظم، باز خورد عملکرد مشخصي را براي مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می باشد. در حقیقت کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی مرور بیشتر

By 92, ago