پایان نامه درباره مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص ادامه مطلب…

نگارش پایان نامه درباره : مسئولیت بین المللی – حقوق بین الملل

بند اول- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره : مسئولیت بین المللی و منشاء آن

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی ادامه مطلب…