پایان نامه درباره مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص ادامه مطلب…

راهنمای پایان نامه در مورد شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره : مسئولیت بین المللی و منشاء آن

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله – معنا و مفهوم مسئولیت

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت بند اول: معنای لغوی مسئولیت[۱] مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی ادامه مطلب…